اطلاعیه مرکز سنجش پزشکی در خصوص پذیرفته شدگان آزمون دستیاری

۱۳۹۰/۰۳/۳۱ - ۱۰:۱۰ - کد خبر: 29394
اطلاعیه مرکز سنجش پزشکی در خصوص پذیرفته شدگان آزمون دستیاری
سلامت نیوز : مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت در خصوص پذیرفته شدگان سی و هشتمین آزمون دستیاری تخصصی پزشکی اطلاعیه ای صادر کرد.
 
به گزارش متن این اطلاعیه به این شرح است:
 
1 – كلیه پذیرفته شدگان سی و هشتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی موظف به مراجعه به دانشگاه محل پذیرش و انجام مراحل ثبت نام از تاریخ 18/4/1390 لغایت 29/4/1390 می باشند.
2 – كلیه پذیرفته شدگان، در هنگام ثبت نام می بایست با توجه به سهمیه پذیرش خود اصل مدارك لازم جهت استفاده از سهمیه مربوطه را براساس مندرجات راهنماها ودستور العمل های مرتبط به دانشگاه محل پذیرش ارائه نمایند. نوع سهمیه پذیرش به دانشگاههای علوم پزشكی محل آموزش اعلام می گردد.
3 – شروع به آموزش كلیه پذیرفته شدگان مرحلة اصلی آزمون پذیرش دستیار تخصصی در تاریخ 1/6/1390 خواهد بود.
تبصره1: شروع به آموزش دانشجویان پزشكی كه با استفاده از مقررات رتبه های برتر، استعدادهای درخشان، قانون تسهیل ازدواج جوانان و ....، مشروط به اتمام دورة آموزش پزشكی عمومی تا تاریخ 31/6/1390، مجاز به شركت و پذیرش در آزمون مذكور گردیده اند، در تاریخ 1/7/1390 خواهد بود.
تبصره 2: شروع به آموزش پذیرفته شدگان آزمون كه مطابق مقررات ملزم به ادامه انجام خدمات قانونی خود تا پایان شهریور ماه 1390 می باشند تاریخ 1/7/1390 خواهد بود.
4 – عدم ثبت نام در موعد مقرر و یا عدم شروع به آموزش در مواعید اعلام شده در بند 3 به منزله انصراف قطعی پذیرفته شده محسوب می شود.
5 – كلیه شركت كنندگان در آزمون كه انتخاب رشته نموده اند و در مرحلة اصلی پذیرش پذیرفته نگردیده اند در صورت عدم تمایل به شركت در مراحل جایگزین می بایست مراتب را از طریق سایت اینترنتی http://sanjeshp.ir از تاریخ 1/5/1390 لغایت 12/5/1390 اعلام نمایند.
توجه: پذیرفته شدگان در دانشگاههای علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد و تهران جهت مطلع شدن از مدارك مورد نیاز ثبت نامی و سایر اطلاعات مرتبط به سایت اینترنتی دانشگاه مذكور مراجعه نمایند.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.18216s, 18q