مهار تهدیدات ایدز هپاتیت و سل در زندانهای كشور

۱۳۹۰/۰۶/۱۴ - ۱۲:۴۴ - کد خبر: 32645
سلامت نیوز :رئیس سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی كشور، جرائم مواد مخدر را با 44 درصد به عنوان جرم اول زندانیان موجود و رتبه دوم را مربوط به سرقت با 26 درصد از زندانیان موجود اعالم كرد كه از این تعداد 96 درصد مربوط به زندانیان مرد و چهار درصد مربوط به زندانیان زن است. وی همچنین از اشتغال 40هزار نفری زندانیان به عنوان یكی از توفیقات سازمان زندانها نام برد. به گزارش ایسنا غلامحسین اسماعیلی تصریح كرد: امروز در حوزه زندانبانی با وجود محدودیتهای فراوان، اقدامات بسیار گستردهای در بخشهای مختلف فرهنگی، اصالح و تربیت، بازپروری، مشاوره و رواندرمانی، اشتغال و حرفهآموزی و... انجام پذیرفته است كه این اقدامات میتواند زندگی فرد رهاشده از زندان را تامین و تضمین كند.
اسماعیلی با اشاره به وجود زندانیان مبتلا به بیماریهای خاص از جمله ایدز، هپاتیت و سل در زندانها، اقدامات اساسی بهداشتی انجام شده در این زمینه را بسیار خوب ارزیابی كرد و از مهار شدن تهدیدات این بیماریهای خطرناك در زندانهای كشور خبر داد و این اقدامات را مورد تایید و تقدیر سازمان بهداشت جهانی توصیف كرد. او انجام اقدامات قضایی از جمله محدود كردن مرخصیها و اعطای زندان رای باز را از جمله دیگر اقدامات اساسی زندانهای كشور در دو سال اخیر بیان كرد و از بازگشت نظم و انضباط، اقتدار و امنیت به زندانهای كشور خبر داد. رئیس سازمان زندانها تاثیر این اقتدار را در كاهش برگشت و مراجعت زندانیان به زندان محسوس ارزیابی كرد و از ایجاد پنج اردوگاه ویژه مواد مخدر در پنج استان تهران، خراسان رضوی، اصفهان، سیستان و بلوچستان و كرمان خبر داد و اظهار كرد: با ایجاد این اردوگاهها كلیه محكومان جرائم مواد مخدر در آنها نگهداری میشوند كه با توجه به این اقدام میتوان با كاهش جمعیت كیفری زندانها اقدامات اصالحی و تربیتی بهتری در زندانهای كشور انجام داد.
اسماعیلی تاكید كرد: تعدادی از زندانیان به عنوان رسوب جمعیت كیفری همواره در زندانها هستند و این خود عامل افزایش نسبی جمعیت كیفری در زندانهای كشور شده است. او از
آموزش بیش از 63 رشته فنی توسط كارشناسان سازمان فنی و حرفهای كشور در زندانها و در رشته های مختلف برق، لولهكشی، جوشكاری، منبتكاری، معرقكاری، رایانه و... خبر داد و ابراز امیدواری كرد كه با اقدامات صورت گرفته زمینه اصالح و بازگشت سالم مددجویان به جامعه فراهم شود. رئیس سازمان زندانها همچنین ابراز امیدواری كرد با وعدههای دادهشده توسط بانكها و مراجع ذیصالح كار و اشتغال در سال جاری بین 20 تا 30 هزار نفر به جمعیت 40هزار نفری مددجویان شاغل اضافه شود.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.13209s, 18q