خانواده خاكی حاصلخیز برای پرورش انسان های بالغ

۱۳۹۰/۰۶/۱۴ - ۱۵:۱۷ - کد خبر: 32687
سلامت نیوز: خانواده، خاكی حاصلخیز برای پرورش انسان های بالغ است. (انسان بالغ كسی است كه تفاوت میان خود و دیگران را درك می كند و از هویت مستقل برخوردار است) مقررات حاكم بر خانواده های موفق بیانگر آن است كه زن و شوهر از تفاوت های رفتاری، ارتباطی و نگرشی خانواده خود كاملا آگاهند و آنها را بدون تعصب می پذیرند.

برای تشكیل خانواده ای با ثبات به عنوان پایه های یك جامعه سالم ضروری است جوانانی كه تازه تشكیل زندگی می دهند نقش خود را به درستی ایفا كنند.

به همین دلیل تربیت صحیح وكامل فرزند و آماده كردن او برای یك انتخاب درست درمرحله ازدواج و توجه به ابعاد مختلف روانی، انسانی، اجتماعی و شخصیتی فرزندمان در زندگی بسیار مهم است.

دكتر جف اندرو روانشناس مركز مطالعات خانواده درپنسیلوانیا معتقد است كه خانواده متعادل و موفق مجموعه ای است كه درآن، همه اعضا موفق هستند و همه مناسبات بین فرزندان جوان و والدین روال طبیعی دارد. اعضای این خانواده می توانند از قدرت انسانی خود برای مشاركت، تعاون و پاسخ به نیازهای جمعی و فردی استفاده كنند. درنظام سالم خانوادگی نقش ها انعطاف پذیر است و دست به دست می چرخد. حركت آرام و آهسته است.

البته برای رسیدن به یك خانواده سالم باید به چند نكته نیز توجه داشت. خانواده واحدی برای رشد و بقاست. مكانی است كه نیازهای احساسی و عاطفی همه اعضا درآن تامین می شود. درخانواده سالم رشد و پیشرفت همه اعضای آن مدنظر است و درآن عزت نفس ایجاد می شود.

كانونی مهم برای جامعه ای است كه می خواهد دوام داشته باشد و به طور یقین خانواده، خاكی حاصلخیز برای پرورش انسان های بالغ است. (انسان بالغ كسی است كه تفاوت میان خود و دیگران را درك می كند و از هویت مستقل برخوردار است) مقررات حاكم بر خانواده های موفق بیانگر آن است كه زن و شوهر از تفاوت های رفتاری، ارتباطی و نگرشی خانواده خود كاملا آگاهند و آنها را بدون تعصب می پذیرند.

منطقی بودن را آموزش دهیم

زن و شوهر هر كدام برای یافتن راه حل های مسالمت آمیز قدم برمی دارند. ظرفیت قبول تفاوت و روبه رو كردن منطقی فرزندانشان بخصوص در دوره جوانی با تضادها و اختلاف ها، نشانه صمیمیت خانواده سالم است. اختلاف سازنده چنانچه مورد استفاده درست قرارگیرد، سازنده و مفید خواهد بود.

در یك ازدواج موفق، زن و شوهر متعهدند كه بر سر تفاوت خود به توافق برسند و با اختلافات برخورد منصفانه داشته باشند.

تربیت صحیح درخانواده

خانواده محل انتقال سنت ها، باورها و انواع مختلف شناخت هاست. از شیوه غذا خوردن تا افكار اقتصادی و سیاسی بنابراین نخستین قدم های اجتماعی شدن را نوجوان درخانواده برمی دارد و به موجودی اجتماعی تبدیل می شود. خانواده با اسم خانوادگی گذاشتن به كودك او را در مسیر و شبكه خویشاوندی قرارمی دهد بنابر این خانواده نخستین هویت اجتماعی فرد را فراهم می آورد.

موقعیت اجتماعی والدین، موقعیت اجتماعی فرزند را در 20 سال اول زندگی تعیین می كند. خانواده با الگو قرارگرفتن به او می آموزد خود را در آینه چشم پدر و مادر تماشا كند. درخانواده است كه نخستین بار خود را می بینیم و احساس صمیمیت را درك می كنیم. می آموزیم كه احساس چیست و چگونه می توانیم آن را ابراز كنیم و این پدر و مادر هستند كه احساسات قابل قبول و موضوع را مشخص می سازند، اجازه ها را صادر می كنند.

رشد ما درخانواده بیشتر متأثر از همین ارزشگذاری ها و گرایش های اخلاقی، عاطفی و اجتماعی است. از این رو خانواده ها به عنوان یكی از عوامل مؤثر در رشد كودك، دركنار سایر عوامل قرار می گیرد.

بنابراین چگونگی رشد و تربیت جوان در خانواده، در چگونگی شكل گیری یك خانواده سالم و ایده آل نقش پررنگی دارد.

همسران جوان برای ایجاد همدلی با یكدیگر نیاز به فرصت هایی در ابتدای زندگی زناشویی دارند. بنابراین به موازات ایجاد این همدلی و حتی برای بوجودآوردن آن باید برای یكدیگر در حكم آیینه ای باشند كه هم خوبی ها و هم نارسایی ها را نشان دهند و برای بهتر زیستن خود تلاش مشترك داشته باشند.

زندگی هدف دار بادوام است

زندگی مشترك بدون وجود ارزش ها و اهداف متعالی بادوام نیست. بنابراین همسران جوان باید اساس تشكیل خانواده را رسیدن به چنین اهدافی قرار دهند. حتی اگر بدون توجه به چنین اهدافی زندگی خانوادگی را آغاز كردند باز هم باید برای رسیدن به اهداف متعالی تلاش كنند.

دوهمسر در زندگی باید از عزت نفس و احترام برخوردار باشند. هیچ دختر و پسر جوانی نمی توانند با انگیزه توجه به خود و احساس برتری نسبت به همسر وارد زندگی مشترك شوند و انتظار شیرین كامی و موفقیت داشته باشتد. ممكن است در ابتدای زندگی مشترك این نحوه رفتار بین دو همسر وجود نداشته باشد و هركدام سعی كنند با احترام به دیگری حرمت نفس او را حفظ كند، اما چنین رویه ای باید به مرور در روابط متقابل آنان به وجود آید. مرد و زن جوان در صورتی می توانند چنین رویه ای را در رابطه با یكدیگر پیش بگیرند كه خود بزرگ منش و دارای عزت نفس باشند و یا همزمان آن را در خود تقویت كنند.

از آنجا كه زوج های جوان، هركدام در خانواده پدری روابط خانوادگی و اجتماعی متعددی داشته اند، این روابط تا مدتها بر رابطه مشترك آنها تأثیر می گذارد. بنابراین هركدام مراقب باشند تا همراه با احترام به دیگری، فامیل و اطرافیان او را نیز مورد احترام قرار دهد.

منعطف باش

در یك خانواده نباید اندیشه ها و احساس های زوجین حالت راكد و منجمد داشته باشد. خشكی، سردی و تغییرناپذیری در روحیات با ایجاد حالت تعادل و استحكام در خانواده سازگار نیست، چون راه را بر هرگونه بازنگری نسبت به اعمال و افكار درست می بندد.

زن و مرد در عین حال كه دارای اصول و اهداف ثابت و معینی هستند باید در روابط با یكدیگر انعطاف و بردباری داشته باشند. دارابودن روحیه انعطاف در بسیاری مواقع می تواند تنش ها و سختی های پیش آمده در فضای خانواده را كاهش دهد. مثلا هنگامی كه همسر شما خشمگین و عصبانی است، خونسردی شما می تواند در فروكش كردن این عصبانیت موثر باشد و در زمان دیگری اتخاذ چنین روشی توسط او نیز می تواند خشم احتمالی شما را فروكش كند.

زن و شوهر هنگامی كه یكی از آنها در فشار و سختی قرارمی گیرد باید بتوانند نقش كمك و یار را برای یكدیگر ایفا كنند. این روحیه هم برای مرد و هم برای زن لازم است. برای زن، شوهرداری به معنای صحیح گاهی از اوقات همدلی و همراهی با شوهر در سختی ها و مشكلات است كه در حسن رفتار و مدیریت خانواده تجلی می یابد و یك مرد نیز با مشاركت جدی در كارهای همسر خود، هنگامی كه امور خانه، او را دچار خستگی می كند چنین نقشی را ایفا نماید.

سعی كنید آگاه شوید

انجام هركاری به مهارت و دانش نیاز دارد. یعنی برای همسر تواناشدن، باید دانایی ها، دانش ها و مهارت های لازم را كسب كرد. از این رو توصیه می شود با مطالعه كتاب های مربوط به تعلیم و تربیت، روانشناسی خانواده و با شركت درجلسه های آموزش خانواده به دانش و مهارت خود بیفزایید.

جوان هایی كه تازه ازدواج می كنند باید مهارت های ارتباطی را برای بهبود روابط خود بیاموزند و در فضایی سرشار از حسن تفاهم و حسن نظر به حل و فصل مسائل خود بپردازند. برخی از این مهارت ها، فعالانه به حرف های یكدیگر گوش كردن، تشریك مساعی و مشورت كردن، به عقیده یكدیگر احترام گذاشتن و پذیرفتن یكدیگر است.

محكم شدن یك ازدواج، علاقه به داشتن یك زندگی سالم، ایجاد یك كانون گرم و صمیمی و نائل شدن به تفاهم مسئولیت همه اعضای خانواده به ویژه زن و شوهر است. از این رو می توان گفت كه حل مسائل زناشویی و خانوادگی مستلزم كوشش همه جانبه اعضای خانواده بویژه زوج خانواده است.

وقتی در زندگی اختلاف نظر و یا سوءتفاهمی بروز می كند، به جای سرزنش كردن یكدیگر و تفسیر نادرست، به شناسایی مسئله، علت یابی و سرانجام راهیابی آن بپردازد.

- لازمه ایجاد، حفظ و استقرار زندگی سالم، داشتن تعهد، وفاداری، اعتقاد، انصاف و صمیمیت، پذیرش، تفاهم و اعتماد متقابل است. با رعایت این اصول نسبت به همسرتان احساس مسئولیت كنید وخانواده را به فضایی سرشار از امنیت روانی و عاطفی تبدیل نمایید.

مورد تأیید واقع شدن، مورد توجه و محبت قرارگرفتن از نیازهای اساسی انسان است. سعی كنید در روابط زناشویی به نوعی و به طریقی رفتارهای مطلوب همسرتان را مورد توجه قراردهید و تأیید كنید.

همسر شما باید بفهمد كه برای او ارزش قائل هستید. تشویق، تأیید و بیان نكات مثبت باید به طور آشكار و در جمع باشد و تذكرات نكات منفی و انتقاد باید به طور محرمانه و در تنهایی صورت گیرد.

- گاهی میان زوج های جوان پیام هایی رد و بدل می شود كه به درستی درك نمی گردد. زیرا برخی از پیام ها مبهم هستند و هركس می تواند آنها را به گونه ای مثبت یا منفی تفسیر كند. باید به صراحت و با وضوح از طرف مقابل تان سؤال كنید یا از او توضیح بیشتر بخواهید تا اشكال رفع شود و ابهامی درمیان نباشد.

راه حل عمده مسائل و مشكلات شروع زندگی، اصلاح نگرش و شیوه برخورد تصحیح انتظارات براساس توان یكدیگر است. حتما زمان مشخصی را در روز یا در هفته برای گفت وگو درباره مسائل و مشكلات و روشن كردن انتظارات از یكدیگر اختصاص دهید.

گاهی زوج های جوان از یك مسئله دو برداشت كاملا متفاوت دارند. اما آنها را با یكدیگر مطرح نمی كنند و یا نمی خواهند كه این برداشت های متفاوت را درك كنند و در نتیجه بروز یك مسئله ساده ممكن است به یك بحران تبدیل شود. شما باید سعی كنید كه برداشت های یكدیگر از مسئله را جویا شوید.

برای شناخت ریشه اختلافهای زندگی باید با روان شناسی یكدیگر آشنا شد و فهمید كه زن یا مرد به چه اموری بها می دهند و نظام ارزش های آنها چیست. به طور معمول زن به وابسته بودن، كسب امنیت عاطفی و مورد حمایت واقع شدن اهمیت می دهد. درحالی كه مرد می خواهد مستقل و خودمختار باشد و برای آزادی عمل ارزش قائل است. چاره كار هم این است كه دو طرف از خود انعطاف نشان دهند و به آگاهی برسند.

- زوج های جوان موظفند خود را در برابر یكدیگر آراسته و پاكیزه و جالب توجه نگه دارند و از پریشانی و وضع نامرتب اجتناب كنند.

- نباید زوج ها تفاوت های فردی موجود یكدیگر را با فرد دیگری مقایسه كنند. نكته مهم این است كه زوج ها باید حاضر شوند این تفاوت ها را درك كنند و اختلافهای زناشویی را در یك فضای محرمانه و صمیمانه مطرح كنند و معتقد باشند كه می شود و می توان به تفاهم رسید و یك ارتباط سالم برقرار كرد.

منبع: کیهان
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
3.93164s, 18q