خودروهای داخلی ازماه اول تولید نیازبه معاینه فنی دارند

۱۳۹۰/۰۶/۱۵ - ۱۲:۴۳ - کد خبر: 32725
سلامت نیوز : عضوشورای اسلامی شهرتهران گفت: خودروهای تولید داخل ازماه نخست نیازبه مراجعه به معاینه فنی دارند. به گزارش خبرنگارما، مرتضی طلایی درمراسم رونمایی ازگواهینامه آزمایشگاه معتمدمحیط ‌زیست وآغازمعاینه فنی سرویس مدارس، افزود: اگرفرهنگ تولیدواستاندارد ما درست وقابل قبول بود، اگرجان ومال مردم وامنیت آنها مورد توجه قرارداشت وتولیدات ما انسان محوربود، دیگرشاهد تولید خودروهایی نبودیم که غیراستاندارد ازکارخانه بیرون می آیند وباک یا موتورشان آتش می گیرد.

دراین مراسم همچنین صدرالدین علیپورمدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران با بیان اینکه10 درصد تصادفات به دلیل نقص فنی خودروهاست گفت: چهارهزارکشته ازمجموع جان باختگان درسوانح رانندگی مربوط به نقص فنی خودروها است.

علیپوربا بیان اینکه با توجه به اینکه11 درصد ازردی خودروها درمراکزمعاینه فنی به دلیل تنظیم نبودن موتوراست وبا معافیت5 ساله خودروها ازمعاینه فنی، 140هزارخودروکه نیازبه تنظیم موتوردارند بدون معاینه فنی درشهرتردد وهوا را آلوده وآلوده ترمی کنند گفت: عامل 9 درصد ازرد شدن خودروها درمعاینه فنی تست ترمزها است که براساس این قانون120 هزارخودروکه دچارنقص ترمزهستند دیگرمورد معاینه فنی قرارنمی گیرند.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.24987s, 18q