وجود معتاد پرخطردر10 استان کشور

۱۳۹۰/۰۶/۲۰ - ۰۹:۴۶ - کد خبر: 32878
وجود معتاد پرخطردر10 استان کشور
سلامت نیوز : مدیرکل درمان وحمایتهای اجتماعی ستاد مبارزه با موادمخدربا اعلام اینکه براساس تحقیقات انجام شده10 استان کشوردارای معتادان پرخطرهستند، گفت: برای اجرای ماده 16 اصلاحیه قانون مبارزه با موادمخدر، مراكزاقامتی اجباری درمان طراحی شده‌اند. به گزارش روزنامه رسالت، محمدباقرصابری‌زفرقندی درهمایش توجیه ابعاد مراکزاقامتی اجباری درمان، گفت: برای اجرای ماده16 اصلاحیه قانون مبارزه با موادمخدر، مراكزاقامتی اجباری درمان طراحی شده‌اند و هدف این ماده قانونی این است كه افراد حتی‌الامكان به صورت اجباری مشمول درمان نشوند بلكه طبق ماده15 اصلاحیه همان قانون به‌صورت داوطلبانه به مراكزمجازدرمان مراجعه نمایند.

وی افزود: برحسب ماده15 اصلاحیه قانون مبارزه با موادمخدر، معتادان موظفند برای درمان به مراكزمجازدرمان وكاهش آسیب مراجعه كنند. لذا این ماده، ‌تكلیف مشخصی را برای افرادی كه سوء ‌مصرف مواد دارند تعیین كرده است وكسی كه این قانون را نقض كند مجرم تلقی می‌شود.صابری‌زفرقندی، افزود: آیین‌نامه ماده15 اصلاحیه قانون مبارزه با موادمخدربزودی درجلسه 127ستاد مطرح وپس ازتصویب، ابلاغ خواهد شد.

وی بیان داشت: پیش‌بینی می‌شود در اجرای آیین‌نامه مذكورنیازبه حداقل15 دستورالعمل باشد تا مراكزمجازدرمان تعریف شوند ومتعاقب اجرای آن دستور‌العمل‌ها نیز،‌تمام مراكزغیرمجازتعطیل خواهند شد وافراد تنها به مراكزمجازدرمان مراجعه خواهند كرد.صابری‌زفرقندی درادامه به16 اصلاحیه قانون مبارزه با موادمخدراشاره كرد وافزود: این ماده، یك تكلیفی را برای دستگاه‌های اجرایی تعیین كرده است، براساس این ماده، اگر معتادی به مراكزمجازدرمان مراجعه نكرد ومدارك مستندی بردرمان وی وجود نداشت ومتجاهربه اعتیاد شناخته شد، دستگاه قضائی باید به مدت3 ماه،‌وی را به مراكزدولتی ومجازدرمان وكاهش آسیب منتقل كندتا درآنجا نگهداری ودرمان شود.

مدیرکل درمان وحمایتهای اجتماعی ستاد مبارزه با موادمخدراظهارداشت: درسال86 دركل كشوربرآوردی درخصوص معتادان پرخطرانجام شد، برآوردها نشان داد كه تنها در10 استان كشورمشكل معتادان پرخطروجود دارد.وی گفت: درنظراست كه دركل كشور، 5مركزاقامتی درشهرهای بزرگ احداث شود وپیش‌بینی می‌شود این مراكزتا پایان سال با توجه به ظرفیت خود،10 هزارنفررا تحت پوشش قراردهند.

صابری یادآورشد: تهران برای اجرای ماده 16اصلاحیه قانون مبارزه با موادمخدردراولویت برنامه‌مسئولان ارشد كشوردراین زمینه است.وی گفت: افراد قبل ازورود به مراكزاقامتی باید تست غربالگری بدهند ودارای سه معیاربرای ورود به این مراكزباشند كه عبارت است ازاینكه تزریقی وبی‌خانمان ‌باشند، دارای بیماریهای شدید روانی وجسمی نباشند وهمچنین سن آنان بین17 تا 65سال باشد.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
3.00166s, 18q