توجه به سلامت؛ چهاردهمین اولویت درایران

۱۳۹۰/۰۶/۲۷ - ۱۱:۱۴ - کد خبر: 33246
سلامت نیوز : مدیركل سلامت شهرداری تهران گفت:توجه به سلامت دركشورهای پیشرفته جهان همچون آمریكانخستین اولویت بوده،امااین درحالی است كه دركشورمان ایران پس ازشیلات، ازآن به عنوان اولویت چهاردهم نام برده می‌شود.

محمدمهدی گلمكانی دردیداربامدیركل اجتماعی وفرهنگی و جمعی ازشهرداران مناطق شهرداری مشهدكه جهت بازدیدازدستاوردهای مختلف مدیریت شهری به این منطقه از پایتخت آمده بودند،ضمن بیان مطلب فوق افزود:هرگامی كه برای ارتقای سلامت شهروندان برداشته می‌شود،نوعی سرمایه‌گذاری است ودرحقیقت آنهابامشاهده این اقدامات،تمایل به مشاركت معناداردراداره امورشهرراپیداكرده وبه یاری مدیریت شهری خواهندآمد.

وی افزود:نگاه دكترقالیباف شهردارتهران نیزباتوجه به اهمیت شعارسلامتی برای همه،ازطریق همه برای سلامت، یك تفكر معناداروآینده نگربوده ودستاوردهایی كه هم‌اكنون درمناطق مختلف پایتخت درحوزه سلامت به‌دست آمده،خودگواه این ادعاست. این مقام مسئول همچنین دربخش دیگری ازسخنان خویش بااشاره به بخشی ازمصوبات اجلاس كلانشهرهای كشوردرحوزه سلامت اظهارداشت:درجریان برپایی این اجلاس،سندسلامت به امضارسیده كه طی آن مقررگردیده هركلانشهری پاتوقهایی راتحت عنوان خانه سلامت دایروبه شهروندان خدمات رایگان ارائه دهند،یعنی بایدبه ازای هر منطقه یك خانه سلامت داشته باشند.

نحوه تشكیل شوراهای سلامت محلی وكانونهای مردمی نظیر(مادر و كودك، دیابت، اهدای خون، سالمندان، پیشگیری ازچاقی و...) تدوین نقشه سلامت وهمچنین اعلام آمادگی شهرداری تهران برای انتقال تجربیات خویش درحوزه سلامت به سایركلانشهرهای كشورازدیگرمحورهای سخنان مدیركل سلامت شهرداری تهران دراین نشست بود.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.43441s, 18q