سنجش غلظت سلنیوم به تشخیص زودرس پره اكلامپسی كمك می كند

۱۳۹۰/۰۶/۳۰ - ۱۳:۲۲ - کد خبر: 33518
سلامت نیوز: محققان ایرانی براساس مطالعه سطح سرمی سلنیوم 65 زن باردار دریافتند كه كاهش غلظت این عنصر كمیاب می تواند به پیش بینی زودرس پره اكلامپسی كمك كند.

پره‌اكلامپسی عارضه شایع بارداری است كه شیوع 2 تا 7 درصد در میان مادران باردار دارد و این عارضه موجب افزایش مرگ و میر مادر و جنین می شود .

به رغم مطالعات بسیار هنوز اتیولوژی دقیق این بیماری مشخص نشده و فرضیه‌های متفاوتی در مورد آن مطرح است. در بین فرضیه‌های طرح شده به تازگی بر نقش كمبود عناصر تغذیه‌ای تأكید شده است.

سلنیوم یكی ازعناصر كمیابی است كه به عنوان آنتی اكسیدان با خنثی كردن رادیكالهای آزاد اكسیژن در حفاظت از سلولهای اندوتلیال عروق خونی نقش اساسی دارد، بنابراین در همین زمینه مطالعه ای با هدف تعیین و مقایسه سطوح سرمی سلنیوم در افراد مبتلا به پره‌اكلامپسی و زنان حامله طبیعی برای اولین بار در ایران توسط دكتر ندا داوریاری انجام شده است .

این مطالعه به صورت مورد شاهدی بر 35 زن مبتلا به پره‌اكلامپسی شدید به عنوان گروه مورد و30 زن حامله طبیعی به عنوان گروه شاهد در بیمارستان انجام شده است . دو گروه از لحاظ سن مادر، سن بارداری و نمایه توده بدنی همسان سازی شدند. در این مطالعه سطوح سرمی سلنیوم براساس اسكپتروفتومتری و به روش جذب اتمی سنجیده شد و نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون آماری تی ( T ) مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.

یافته ها حاكی از آن بود كه میانگین غلظت سرمی سلنیوم در زنان مبتلا به پره‌اكلامپسی در مقایسه با زنان حامله طبیعی كمتر بود وعوارض بارداری در زنان مبتلا به پره‌اكلامپسی كه میانگین سلنیوم پایین تری داشتند، بیشتر بود.

بر اساس نتایج این مطالعه پره اكلامپسی شدید با كاهش میانگین غلظت سرمی سلنیوم همراه است و اندازه گیری عنصرسلنیوم می‌تواند پیش بینی كننده زودرس پره‌اكلامپسی باشد.
مشروح این پژوهش در مجله علمی- پژوهشی دانشگاه علوم پزشكی مشهد به چاپ رسیده است.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.37634s, 18q