انجام سه دوره نظارتی بهداشتی در طی سال گذشته

۱۳۹۰/۰۶/۳۰ - ۱۴:۱۲ - کد خبر: 33529
سلامت نیوز: مدیرعامل شركت شهر سالم ، گروه بهداشت و ایمنی را از دیگر واحدهای تحت امر شركت خواند كه با انجام ادواری برنامه های بهداشتی و ایمنی ضمن كنترل وضعیت بهداشتی و ایمنی كار و محیط كار در شهرداری تهران ، نظارت بر حفاظت فردی كارگران را نیز عهده دار است و از سوی دیگر كنترل و بهبود وضعیت موجود را پیگیری و در صورت لزوم نسبت به ارائه و اجرای طرح های تحقیقی پژوهشی، مقاله و تهیه پمفلت های آموزشی اقدام می كند.

وی افزود : بر این اساس اهدافی نیز از اجرای فعالیت های بهداشت و ایمنی دنبال می شود كه بررسی كنترل عوامل زیان آور محیط كار شامل آلاینده های فیزیكی- شیمیایی و بیولوژیكی؛ نظارت و پیگیری تحقق وظایف قانونی متقابل بین سیستم های كارفرمایی و كارگری (از طریق تشكیل كمیته های حفاظت فنی و بهداشت كار)، پیشگیری از حوادث و بیماری های ناشی از كار، ارزیایی ریسك در جهت بهسازی محیط كار و بهبود شرایط كار و حفظ و ارتقاء سطح ایمنی در اماكن وابسته به شهرداری تهران از این جمله هستند.

دکتر حسن علی غفاری خاطرنشان كرد : در همین راستا برنامه بهداشت و ایمنی در طی سه دوره در سال گذشته و با محورهای ارزیابی وضعیت لباس كار و لوازم حفاظت فردی كارگران شركت های پیمانكاری خدمات شهری در خصوص 8278 نفر ، ارزیابی وضعیت لباس كار و لوازم حفاظت فردی كارگران شركت های پیمانكاری فضای سبز در خصوص 7051 نفر ، نظارت بهداشتی و ایمنی بر عملیات جمع آوری غیرمكانیزه زباله در خصوص 475 مورد ، نظارت بهداشتی و ایمنی بر عملیات جمع آوری مكانیزه زباله در مورد 1084 اكیپ ، نظارت بهداشتی و ایمنی بر عملیات غیرمكانیزه رفت و روب 5838 نفر كارگر و نظارت بهداشتی و ایمنی بر عملیات مكانیزه رفت و روب درخصوص 365 مورد ، به مرحله اجرا گذاشته شده است.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
4.72003s, 19q