محکومیت 5هزارپزشك درپرونده‌های قصورپزشكی

۱۳۹۰/۰۷/۲۰ - ۱۰:۴۳ - کد خبر: 34794
سلامت نیوز : رئیس سازمان پزشکی قانونی کشوردرسمینارضمان ومسئولیت پزشکی ازمحکومیت
بیش از5هزارپزشك درپرونده‌های قصورپزشكی خبردادوگفت:در‌5 سال گذشته‌11 هزارو‌138 مورد شکایت قصورپزشکی درپزشکی قانونی ثبت شده است که ازاین پرونده ها، پنج هزارو‌91 مورد یعنی ‌7/45درصد به محکومیت پزشک منجرشده است.

به گزارش روزنامه رسالت  دکتراحمد شجاعی درتشریح آمارپنج ساله شکایات قصورپزشکی دراین سازمان گفت: درسال‌1385 میزان پرونده های شکایت یک هزارو‌854 مورد بود درحالی که این تعداد در سال‌1389 به عدد دوهزارو‌925 پرونده رسید.وی افزود: متوسط رشد سالیانه پرونده های قصورپزشکی درپنج سال گذشته‌1/12درصد بوده است.رئیس سازمان پزشکی قانونی با اشاره به برخی موارد شکایت های قصور پزشکی، افزود: دربسیاری از موارد، دیده شده است که علی رغم ارائه خدمات بسیارخوب تخصصی به بیمار، به دلیل عدم ارتباط خوب ومستمرپزشک وکادردرمانی، بیماراحساس
می کند که خدمات ارائه شده مطلوب نبوده وبا نارضایتی ازخدمات درمانی، دست به شکایت می زند.دکتراحمد شجاعی با یادآوری آموزشهای مدون برای جامعه پزشکی گفت: رعایت اخلاق حرفه‌ای، اخلاق پزشکی وارتباط مستمرپزشک وکادردرمانی با بیماردرتمامی مراحل درمان درکاهش شکایت‌های قصورپزشکی موثراست.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.45602s, 18q