تسریع در تشکیل سازمان بیمه سلامت ایرانیان

۱۳۹۰/۰۷/۲۳ - ۱۰:۳۳ - کد خبر: 34876
سلامت نیوز: تسریع در تشکیل سازمان بیمه سلامت ایرانیان با ساختاری مستقل و کارآمد، یکی از نتایج همایش بیمه سلامت، چالشها و چشم اندازها است که توسط سازمان نظام پزشکی برگزار شد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل  از مهر، جمع بندی مطالب، سخنرانیها و آرا و نظرات حاضرین در همایش بیمه سلامت، چالشها و چشم اندازها که توسط سازمان نظام پزشکی در کتابخانه ملی ایران برگزار شد، در قالب بیانیه پایانی این همایش منتشر و اعلام شد.

در این بیانیه آمده است: مطابق برنامه پنجم توسعه ، یکی از تکالیف دولت تشکیل سازمان بیمه سلامت ایرانیان می باشد که باید مطابق سیاستگزاریهای شورایعالی بیمه سلامت ، نسبت به پوشش همگانی بیمه ای اقدام نماید.

یکی از شاخصهای ارزیابی عدالت در سلامت میزان دستیابی عادلانه به خدمات بهداشتی و درمانی است . گاهی ممکن است به رغم در دسترس بودن خدمات گرانقیمت درمانی ، بدلیل عدم امکان پرداخت سهم بیماران در این قبیل هزینه ها ، امکان دستیابی به خدمت مورد نیاز فراهم نگردد.

این بیانیه می افزاید: بر این اساس همایش بیمه سلامت، چالشها و چشم اندازها با حضور تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، روسای سازمانهای نظام پزشکی کشور و مدیران ارشد وزارت تعاون، کار و تامین اجتماعی و وزارت بهداشت و نمایندگان سازمانهای نظام پزشکی در مجمع عمومی، اعضای شورایعالی نظام پزشکی و برخی مدیران عرصه سلامت و آحاد جامعه پزشکی برگزار گردید و به منظور پویایی بیمه سلامت  صاحبنظران و اندیشمندان عرصه سلامت کشور راهکارهایی را جهت ارتقاء نظام سلامت کشور ضروری دانستند.

1- تسریع در تشکیل سازمان بیمه سلامت ایرانیان با ساختاری مستقل و کارآمد.

2- استفاده از ظرفیتهای نظام پزشکی، وزارت بهداشت، انجمنهای علمی - تخصصی و صندوقهای بیمه ای در ترکیب اصلی شورایعالی بیمه سلامت و ایجاد ساختار متوازن، متعادل و عادلانه بر اساس تسهیم به نسبت ارائه دهندگان خدمات و خریداران خدمت، به نحوی که امکان عملی صیانت از ارائه دهندگان خدمات و بیمه گران فراهم شود.

3- طراحی استراتژیهای روشن و شفاف جهت توسعه شورایعالی سلامت و صندوق های بیمه.

4- باز تعریف ساختاری ، عملکردی سازمانهای بیمه گر با نگاه به بیمه سلامت.

5- گسترش سازو کارهای سلامت محور به جای درمان محور به عنوان اصول عملیاتی بیمه

6- استفاده مناسب از هدفمندکردن یارانه ها و بازتوزیع آن جهت گسترش و تعمیق صندوقهای بیمه ای کشور

7- افزایش قدر مطلق اعتبارات بیمه های کشور با افزایش درصد از درآمد ناخالص داخلی و اعتبارات عمومی

8- استفاده از مالیات های ماخوذه  و گسیل داشتن آنها جهت افزایش اعتبارات بیمه ای کشور

9- توسعه و تعمیق بیمه ای در کشور و اصلاح نظام پرداخت بیمه ای  در تمامی صندوق های بیمه ای جهت تحقق عدالت در سلامت با افزایش سهم صندوق های بیمه ای در هزینه خدمات گرانقیمت.

10- مدل سازی صنعت بیمه ای مشابه Social-insurance system جامع و با کفایت و کارآ.

11- اصلاح ساختاری بیمه های کشور جهت اجتناب از آفتهای سیاستزدگی ، بورکراسی ، و مونوپولی بیمه ها

12- گسترش پوشش همگانی بیمه ای در کشور و استفاده از سازو کارهای کارآمد و کارآ جهت افزایش پوشش بیمه ای کشور.

شایسته است متولیان نظام سلامت کشور، با به کاربردن این نقطه نظرات که حاصل تجربیات پژوهشگران و اندیشمندان عرصه سلامت کشور است، با پوشش بیمه ای آحاد مردم کشور نسبت به کارآمد نمودن پوششهای بیمه ای و اصلاح نظام پرداخت بیمه ای و کاهش سهم پرداخت مردم از جیب اقدام عاجل نمایند.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
2.04624s, 19q