با دستگاههای لاغری آشنا شوید

۱۳۹۰/۰۷/۲۵ - ۱۲:۲۳ - کد خبر: 35150
سلامت نیوز :با صنعتی شدن جوامع بشری و افزایش مشغله های روزافزون افراد و درنتیجه رغبت کمتر و فرصت اندک تر برای تمرینات ورزشی از یکسو و نیز ترویج غذاهای لذیذ اماپرکالری وعمدتا با قند و چربی بالا ازسویی دیگر شاهد افزایش روزافزون آمار افراد چاق هستیم که این چاقی باگذشت زمان تبدیل به معضلی بغرنج برای بیمارمیگردد و باافزوده شدن پدیده ی بدی بنام سلولیت به این انباشته های چربی زیرپوستی و گیرافتادن این چربیها در تاروپودی محکم ، آنهاراتبدیل به توده های مقاوم به رژیم غذایی و ورزش میکنند که دراین مرحله است که نقش متخصصین امر لاغری و اهمیت دستگاههای کاهش سایزموضعی پررنگ میگردد . با این مقدمه کوتاه میپردازیم به روشهای متداول کاهش سایزموضعی و دستگاههای مربوطه :

1.دستگاه LPG : یکی ازتکنیکهای متداول در امرکاهش سایزموضعی است که باکمک اعمال مکش بافتی و فشارمکانیکی مشخص ونوسانی به بافت چربی موجب خردشدن سلولهای چربی به قطرات کوچکترمیگردد همچنین تاحدودی این روش میتواند بافت سلولیت راکه موجب گیرافتادن قطرات چربی میگرددرا کاهش دهد . روش موثری است ولی به تنهایی دارای قدرت لازم برای رسیدن بیماربه نتیجه ی دلخواه نمیباشد وعمومادرکنارسایرروشهابصورت مجموعه بکارمیرود .

2. دستگاه RF Contouring : این دستگاه باارسال امواج رادیویی بافرکانس وانرژی مشخص به سمت بافت چربی موجب ایجاد اتفاقاتی مثبت دربافت میگردد که برخی ازآنهاشامل افزایش جریان خون بافتی وافزایش فعالیت سلولی منطقه ای وبدنبال آن افزایش متابولیسم موضعی علی الخصوص افزایش چربی سوزی بافتی میگردد . عمومادستکاههای RF دارای دوشکل خروجی امواج هستندکه یکی برای کاهش سایزموضعی ودیگری برای سفت ترنمودن پوست همان موضع کاربرد داردکه ازفرایند دوم بنام لیفت پوست یادمیشود . پدیده ی لیفت پوست حتی میتواندخطوط ترک پوستی ناشی ازچاق شدن ناگهانی رانیزبهبودچشمگیری ببخشد .

3.لیزردیود (Diode) کم توام : این تکنولوژی نیزهمانند تکنولوژی RF عمل میکند وموجب افزایش فعالیت سلولی ومتابولیسم بافتی موضعی درمحل ذخیره شدن چربی و افزایش جریان خون وافزایش فعالیت سیستم لنفاوی گرددکه به کمک این سیستمها چربیها بطورموضعی بیشترمتابولیزه شده ونیزمقداری به سایرنقاط دوردست حمل شده وتوسط دیکرسلولهای بدن میسوزد . این روش نیز عموما به تنهایی استفاده نمیگردد .

4.مزوتراپی(Mesotherapy) : یک روش قدیمی باکاربردوروش استفاده تغییریافته وجدیداست که دراین روش داروهای خاصی که تقریباتمامی آنهادرعلم طب شناخته شده وتاییدشده هستندبادوزکمتروبه مقادیرجزیی در طی تزریقات مکرر مستقیما واردبافت چربی میگردندو بطورکلی میتوان بااین داروهامتابولیسم بافتی وسلولی راافزایش دادونیزکمک به خرد کردن چربیها وافزایش انتقال آنهابه بافتهای دوردست برای سوخته شدن (متابولیسم) داخل سلولها وهمچنین تاحدودی موجب تخریب بافت سلولیت که چربیهاراگیرانداخته است میگردد . دراین روش میتوان تاحدودی پوست راسفت ترکرده وترکهای آنراکاهش داد .

5.امواج صوت(Ultrasound) : این روش دارای سابقه ی قدیمی بوده ودرطی چندسال اخیرتغییراتی بنیادی کرده وتوانسته است با تکنولوژی کاربردی نوین با نام جدید Cavitation پابه عرصه تکنولوژپهای لاغری موضعی بگذارد . اشکال قدیمی تر امواج صوتی دارای مکانیسم ایجاد لاغری موضعی مشابه تکنولوژی RF بوده اند ولی اشکال جدید آن که Cavitation نامیده میشود با اعمال و ارسال امواج پرفشار وکم فشار بصورت متناوب به سمت بافت چربی موجب ازهم پاشیده شدن وتخریب جدارسلولهای چربی شده وقطرات چربی رابه درون بافت آزادمینمایند . باتوجه به اینکه درافرادبزرگسال بدنبال انهدام سلول چربی سلول جدیدجایگزین آن نمیگرددپس میتوان اظهارداشت که این روش قدرتمندترین تکنیک لاغری موضعی میباشد .

انتخاب روشهای بالا حسب شرایط بیمار و تجربه و نظرپزشک معالج و سنجیدن مزایا و معایب برای بیمار انجام میگیرد . همچنین برخی بیماران بدلایلی منع استفاده ازیک تکنولوژی خاص رادارند به عنوان مثال بیماران دارای ضربان سازمصنوعی قلب (Pace Maker) قادربه استفاده ازدستگاه RF نیستند ویابیماران دچارمشکلات کبدی منع انجام Cavitation دارند .

گاهی نیزپزشکان و مراکززیبایی برای بیماران یک مجموعه (Package) ازاقدامات فوق راتجویزمیکنند که شامل دویاچندروش متفاوت درکنارهم یا مجزامیباشد . دربرخی مطب هایامراکزنیزهرکدام ازاین تکنیکهارابه تنهایی میتوان یافت .

سخن آخراینکه کمپانی های مختلف درنقاط مختلف دنیا اقدام به ترکیب نمودن دو یا سه یا چند روش مختلف لاغری موضعی و خلق دستگاههای لاغری ترکیبی نموده اند مثلا ترکیب LPG و لیزردیود وRF سفت کننده یاترکیب اولتراسوندومکش بافتی و RF و امثال آن که هدف نتیجه بهتر و قطعی تر و جلب رضایت مراجعه کنندگان به مراکزلاغری است . برخی بیماران نیزگزینه ی مناسب هیچ کدام ازاین روشها نمیباشند و ازابتدا با راهنمایی پزشک معالج به پزشک متخصص جراح برای انجام عمل لیپوساکشن ، کمترنمودن حجم پذیرش معده باجراحی یابالون یاحلقه و....یاسایرروشهای زیبایی ولاغری مبتنی برعمل جراحی معرفی میگردند .

منبع : دکتر علی حبیبی ، مجله پزشکی مادر
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
نظرات
فاطمه
واقعاًعالى ومفيدبود
2.95056s, 19q