مصرف «شیر خشت» در کاهش سریع زردی نوزادان مؤثر است

۱۳۹۰/۰۷/۲۷ - ۱۲:۰۶ - کد خبر: 35327
سلامت نیوز: محققان این پژوهش توصیه می‌کنند كه پس از مطالعات بیشتر در این زمینه، فرآورده استاندارد آن، تهیه و در درمان زردی نوزادان از آن استفاده شود.

نتایج بدست آمده از یک پژوهش نشان داد: مصرف «شیر خشت» موجب کاهش سریع‌تر زردی نوزاد و نیز کاهش طول مدت زمان بستری می‌شود و اگر این داروی گیاهی توسط مادران نیز مصرف شود، کاهش بیلی‌روبین در نوزادان تسریع می‌یابد.

زردی یکی از مشکلات شایع دوران نوزادی است که برای درمان آن از نور درمانی، دارو درمانی، تعویض خون و یا طب سنتی استفاده می‌کنند. در طب سنتی ایران از ماده‌ای به نام «شیر خشت» - استخراج شده از گیاهان جنس Cotoneaster- جهت درمان زردی نوزادی استفاده می‌شود. برای بررسی و تحقیق در زمینه تعیین تاثیر مصرف «شیر خشت» (قطره بیلی ناستر) توسط نوزاد یا مادر در بهبودی زردی نوزادان تحت فتوتراپی مطالعه‌ای توسط ابوالفضل خوشدل انجام شد.

در این مطالعه کارآزمایی بالینی 120 نوزاد مبتلا به زردی مراجعه کننده به بخش اطفال بیمارستان‌ها بر اساس روش در دسترس، انتخاب و به ترتیب مراجعه در 4 گروه قرار داده شدند. در گروه اول تنها مادر «شیر خشت»، در گروه دوم مادر و نوزاد هر دو «شیرخشت»، در گروه سوم نوزاد «شیرخشت» و در گروه چهارم نوزاد فقط پلاسبو (آب مقطر) دریافت کرد. فتوتراپی در شرایط یکسان برای تمام نوزادان انجام شد. آزمایش‌های لازم جهت رد كردن عامل پاتولوژیک زردی انجام گرفت. داده‌ها به کمک آزمون‌های آماری کای دو، آنالیز واریانس مشاهدات تکرار شده، آنالیز واریانس، دانت و کروسکال والیس بین گروه‌ها مقایسه شد.

یافته‌های بدست آمده از این پژوهش بیانگر این مطلب است که میزان بیلی روبین طی مطالعه در هر 4 گروه کاهش معنی داری داشت. این کاهش در گروه‌های درمانی که از «شیر خشت» و نور درمانی استفاده می‌کردند، در مقایسه با گروه کنترل که از پلاسبو و نور درمانی استفاده می‌کردند، بیشتر بود. بیلی روبین در گروهی از نوزادان که توسط مادرشان «شیر خشت» مصرف شده بود، در ساعات 24 و 36 کمتر از گروه کنترل بود. همچنین میانگین مدت زمان بستری در بیمارستان در گروه‌های درمانی برابر با 15±35.3 ساعت و در گروه کنترل برابر با 2.21±70 ساعت بود.

بر اساس نتایج این مطالعه، مصرف «شیر خشت» موجب کاهش سریع‌تر زردی نوزاد و نیز کاهش طول مدت زمان بستری می‌شود، بنابراین محققان این پژوهش توصیه می‌کنند كه پس از مطالعات بیشتر در این زمینه، فرآورده استاندارد آن، تهیه و در درمان زردی نوزادان از آن استفاده شود.

منبع: هموطن آنلاین
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
1.43933s, 18q