حذف پرستاران از هیئت امنای بیمارستانها بی انگیزگی و بی تفاوتی را رواج می دهد

۱۳۹۰/۰۸/۰۱ - ۱۰:۴۷ - کد خبر: 35484
سلامت نیوز : رئیس دانشکده پرستاری مامایی تهران گفت: حذف پرستاران از هیئت امنای  بیمارستانها یعنی  حذف 65 درصد جمعیت پرسنل از مشارکت در تصمیم گیری و  مدیریت و این کار بی انگیزگی و بی  تفاوتی  را در آنان  رواج می  دهد.

 محمدعلی چراغی در گفت وگو با نظام پرستاری کشور اظهار کرد: پایبندی به اصول اخلاق حرفه ای و رعایت عدالت در سلامت ایجاب می کند تا نماینده پرستاران برای تصمیم گیری در هیئت امنای بیمارستانها حضور داشته باشند.
 
 وی اضافه کرد: همچنین با در نظر گرفتن اصولی چون حفظ شان و کرامت انسانی گروهها، رعایت اصل سودمندی و استقلال فردی برای همه گروههای درمانی پرستاران باید در ترکیب هیئت امنای بیمارستانها حضور داشته باشند.
 
وی با انتقاد از عدم حضور پرستاران در هیئت امنای بیمارستانها ادامه داد: پرستاران بیش از 65 درصد از جمعیت پرسنل بیمارستانی را تشکیل می دهند عقل حکم می کند این گروه به میزان حضورشان در امور مختلف از جمله مدیریتی و تصمیم گیری تاثیرگذار باشند.
 
رئیس دانشکده پرستاری- مامایی تهران افزود: تا زمانی که حضور پرستاران در سطح سیاستگذاری، مدیریت میانی و اجرایی متناسب نباشد  خدمات آنها کیفیت لازم را ندارد و در تصمیم گیری با اشکال دچار می شویم.
 
چراغی معتقد است: اداره بیمارستانها به شیوه هیئت امنایی بدون حضور پرستار پدیدآورنده این شائبه است که همه منافع به سمت گروه و گروههای خاصی سوق پیدا می کند و این امر بی انگیزگی و بی تفاوتی را در سیستم رواج می دهد.
 
وی با بیان اینکه در این وضعیت پرستاران فقط مجری دستورات خاصی هستند، گفت: در این صورت پرستاران احساس دخالت در سرنوشت خود را ندارند و کار تیمی در خدمات درمانی همچنان در حد شعار باقی می ماند.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
3.17092s, 18q