ردپای پول در ازدواج/ این سوالات سخت را از خواستگارتان بپرسید

۱۳۹۰/۰۸/۰۸ - ۱۴:۳۲ - کد خبر: 35872
سلامت نیوز: طرح چنین مسائلی بسیار مشكل است. ولی باعث می‌شود حالا و پس از ازدواج خیالتان راحت باشد و تصمیم گیری‌تان بر اساس واقعیات موجود باشد نه رویاها.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از برنا، پژوھش ھا نشان می دھد یکی از عوامل اصلی سوء تفاھم ھای زوج ها «پول» است؛ بنابراین اگر با صداقت و صراحت قبل از ازدواج در مورد مسائل مالی صحبت كنید، ازدواج با دوامی خواھید داشت. پول تعیین كننده ثروت است اما در ایجاد مساوات، امنیت،عشق، قدرت و آزادی زوج ھا می تواند نقش داشته باشد.

طرح چنین مسائلی بسیار مشكل است. ولی باعث می شود حالا و پس از ازدواج خیالتان راحت باشد و تصمیم گیری تان بر اساس واقعیات موجود باشد نه رویاھا و آرمان‌ھا. اگر فرھنگ خانواده تان اجازه نمی دھد خودتان این مسائل را مطرح كنید، از والدین بخواھید آنھا را بپرسند.

پرسش ھای زیر به شما كمك می كند تا تصویر روشن تری از وضعیت مالی آینده داشته باشید:

1-درآمد ماھانه خواستگارتان چقدر است؟

2- آیا كار كردن ھر دوی شما لازم است؟

3-اگر خانم كار نكند، آیا ھمسر، خانه داری را باارزش می داند؟

4-برای گذران زندگی چقدر درآمد كافی است؟

5- چگونه باید خرج كرد؟ چه ھزینه ھایی در اولویت است؟

6-آیا با نحوه خرج كردن یكدیگر توافق دارید؟ با چه مواردی موافق و با چه مواردی
مخالفید؟

7-اگر ھر دو كار می كنید، پولتان را با ھم خرج می كنید یا جداگانه؟

8-چه مبلغی (ھر دو) در بانك دارید؟

9-اگر خواستگارتان شغل آزاد دارد، چه مقدار از درآمدش را پس انداز یا سرمایه گذاری
می كند و چه مقدار را خرج می كند؟

10-چه كسی مسوولیت برنامه ریزی مالی را در درازمدت برعھده می گیرد؟

11-برای داشتن احساس امنیت، چه مقدار پول كافی است؟

12-چند درصد از درآمد را پس انداز می كنید؟ آیا نامزدتان با پس انداز در بانك موافق
است؟

13- چه كسی حساب دخل و خرج را دارد؟ چه كسی قبوض آب، برق، تلفن و گاز را
می پردازد؟

14- در صورت بیمه نبودن نامزدتان، آیا با بیمه اختیاری (خویش فرما) ھر دو شما موافق
است؟

15- آیا نامزدتان باید خرج والدینش را بدھد؟ در صورت پاسخ مثبت ماھانه چقدر از
درآمدش را به این کار اختصاص می دھد؟

16- اگر خدای نخواسته ازدواج تان به طلاق منجر شود آیا می تواند مھریه را پرداخت
كند؟

17-آیا او با خرید وسایل اضافی برای منزل یا كادو برای دوست موافق است؟

18-آیا نامزدتان می پذیرد كه دارایی قبل از ازدواج مثلاً زمین، خانه و ماشین به اسم
خودتان باشد؟

19- آیا خواستگارتان بدھی ندارد و ورشكست نشده است؟ در صورتی كه بدھی دارد تا چه مدت پس از ازدواج چه مبلغی باید پرداخت كند؟

20- آیا می توانید حساب جداگانه ای برای ھزینه ھای منزل داشته باشید؟ یا ھر
كسی بخشی از درآمد خود را برای آن اختصاص دھد؟

21-آیا موافقید كه حساب پس انداز جداگانه ای داشته باشید؟

22-اگر پس از ازدواج با پول كار ھر دو شما خانه یا ماشین خریداری شود، آیا موافقید
كه سند آن به نام ھر دو باشد؟

23-اگر پس از ازدواج با بحران مالی یا ورشكستگی روبه رو شوید چه می كنید؟

24- آیا موافقید مبلغی را برای موارد غیره منتظره نظیر ھزینه عمل جراحی یا بیمارستان
پس انداز كنید؟

سوزان بایردر نویسنده کتاب « پرسش ھای مشكل ؛ 100 سؤال مھمی كه از نامزدتان می توانید بپرسید » می گوید: ازدواج امیدھا، آرزوھا و ترس ھای مالی خاص خود را به ھمراه دارد و بسیار مھم است كه تصویر روشنی از توقعات، انتظارات و خواسته ھای خود داشته باشید. با نامزدتان در مورد مسائل مالی صحبت كنید. نظر او را نسبت به نحوه اداره مسا ئل مالی بپرسید. ھر چه اطلاعات كامل تری از او و انتظارات خود داشته باشید، بھتر می توانید تصمیم گیری كنید.

نظر او را نسبت به بیمه درمانی، بیمه عمر، صرفه جویی در محدودیت ھای مالی موجود، محل اقامت، ھزینه رھن، اجاره و وام، و ھزینه ادامه تحصیل بپرسید.ادامه تحصیل مستلزم فداكاری ھمسران است. زیرا باید مخارج اضافی را برای تحصیل شما اختصاص داد. از طرفی در صورت ادامه تحصیل، شاید فرصت كافی برای كار كردن نداشته باشید.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.17735s, 18q