با تولد این نوزاد فیلیپینی، جمعیت جهان به ۷ میلیارد نفر رسید/ عکس

0.72962s, 18q