با تولد این نوزاد فیلیپینی، جمعیت جهان به ۷ میلیارد نفر رسید/ عکس

2.96463s, 18q