با تولد این نوزاد فیلیپینی، جمعیت جهان به ۷ میلیارد نفر رسید/ عکس

1.27041s, 19q