با تولد این نوزاد فیلیپینی، جمعیت جهان به ۷ میلیارد نفر رسید/ عکس

1.79406s, 18q