اگر برق، كسی را گرفت

۱۳۹۰/۰۸/۲۳ - ۱۵:۰۴ - کد خبر: 36704
سلامت نیوز :وقتی‌ شخصی‌ دچار برق‌‌گرفتگی‌ می‌شود، عبور جریان‌ الكتریكی‌ از طریق‌ بدن‌ ممكن‌ است‌ وی‌ را از هوش‌ برده‌، منجر به‌ توقف‌ تنفس‌ و حتی‌ ضربان‌ قلب‌ وی‌ شود. جریان‌ الكتریكی‌ می‌تواند هم‌ در محلی‌ كه‌ وارد بدن‌ می‌شود و هم‌ در محلی‌ كه‌ برای‌ تخلیه‌ به زمین از بدن‌ خارج‌ می‌شود، سوختگی‌ ایجاد كند. در بعضی‌ موارد، جریان‌ برق‌، گرفتگی‌ عضلانی‌ هم‌ ایجاد می‌كند كه‌ این‌ موضوع‌، مانع‌ از قطع‌ ارتباط‌ مصدوم‌ با منبع‌ برق‌ می‌شود.

 بنابراین‌ وقتی‌ به‌ صحنه‌ حادثه‌ می‌رسید، امكان‌ دارد كه‌ هنوز جریان‌ الكتریكی‌ در بدن‌ مصدوم‌ برقرار باشد. آسیب‌های‌ الكتریكی‌ معمولا در منزل‌ یا محل‌ كار و در اثر تماس‌ با منابع‌ برق‌ با ولتاژ پایین‌ رخ‌ می‌دهند. همچنین‌ ممكن‌ است‌ این‌ آسیب‌ها در اثر تماس‌ با منابع‌ برق‌ با ولتاژ بالا (مثل‌ خطوط‌ انتقال‌ نیروی‌ افتاده‌ روی‌ زمین‌) هم‌ رخ‌ دهند. افرادی‌ كه‌ با جریان‌ ولتاژ بالا دچار برق‌گرفتگی‌ می‌شوند، به ندرت زنده‌ می‌مانند.

صاعقه‌
صاعقه‌ یك‌ جریان‌ الكتریكی‌ ناگهانی‌ طبیعی‌ است‌ كه‌ از جو تخلیه‌ می‌شود و در مسیر خود، مقادیر زیادی‌ از حرارت‌ و نور را منتقل‌ می‌كند. صاعقه‌، تماس‌ خود را با زمین‌ از طریق‌ نزدیك‌ترین‌ ساختارهای‌ بلند محوطه‌ و احتمالا هر شخصی‌ كه‌ نزدیك‌ آن ساختار ایستاده‌ باشد، برقرار می‌كند. اصابت‌ صاعقه‌ می‌تواند به‌ آتش‌ گرفتن‌ لباس‌ها، زمین‌ خوردن‌ مصدوم‌ و حتی‌ مرگ‌ آنی‌ منجر شود. هرچه‌ سریع‌تر تمام‌ افراد را از محل‌ اصابت‌ صاعقه‌ دور كنید.

جریان‌ ولتاژ بالا
تماس‌ با جریان‌ ولتاژ بالا (كه‌ معمولا در خطوط‌ نیرو و كابل‌های‌ هوایی‌ پرفشار وجود دارد) معمولا به‌ مرگ‌ فوری‌ منجر می‌شود. افرادی‌ كه‌ زنده‌ می‌مانند، سوختگی‌های‌ شدیدی‌ خواهند داشت‌. از این‌ گذشته‌، این‌ شوك‌ می‌تواند با ایجاد اسپاسم‌ عضلانی‌، مصدوم‌ را به‌ اطراف‌ پرتاب‌ كرده‌، آسیب‌هایی‌ مثل‌ شكستگی‌ ایجاد كند. جریان‌ برق‌ با ولتاژ بالا می‌تواند تا 18 متر جهش‌ داشته‌ باشد. اشیایی‌ مثل‌ چوب‌ خشك‌ یا لباس‌ نمی‌توانند از شما محافظت‌ كنند. قبل‌ از نزدیك‌ شدن‌ به‌ مصدوم‌، منبع‌ جریان‌ برق‌ باید قطع‌ شده‌ باشد؛ در صورتی‌ كه‌ خطوط‌ نیروی‌ هوایی‌ در راه‌آهن‌ آسیب‌ دیده‌ باشند، قطع‌ منبع‌ برق‌ بسیار حیاتی‌ خواهد بود. مصدوم‌ احتمالا بی‌هوش‌ است‌. پس‌ از آنكه‌ از بی‌خطر بودن‌ محل‌ مطمئن‌ شدید، راه‌ تنفسی‌ مصدوم‌ را باز كرده‌، تنفس‌ وی‌ را بررسی‌ كنید؛ آماده‌ باشید تا در صورت‌ لزوم‌ احیای‌ تنفسی‌ و ماساژ قفسه‌ سینه‌ را آغاز كنید. در صورتی‌ كه‌ مصدوم‌ در حال‌ نفس‌ كشیدن‌ است‌، وی‌ را در وضعیت‌ بهبود قرار دهید. علایم‌ حیاتی‌ (سطح‌ پاسخ‌دهی‌، نبض‌ و تنفس‌) را مرتبا كنترل‌ و ثبت‌ كنید. در جریان‌ برق‌ با ولتاژ بالا ناظران‌ را از محل‌ حادثه‌ای‌ كه‌ در اثر جریان‌ ولتاژ بالا رخ‌ داده‌ است‌، دور كنید. فاصله‌ ایمن‌، بیش‌ از 18 متر از منبع‌ برق‌ است‌.

جریان‌ ولتاژ پایین‌
جریان‌های‌ خانگی‌ كه‌ در منازل‌ و محل‌های‌ كار مورد استفاده‌ قرار می‌گیرند، می‌توانند آسیب‌های‌ جدی‌ یا حتی‌ مرگ‌ ایجاد كنند. حوادث‌ معمولا ناشی‌ از كلیدهای‌ برق‌ خراب‌، سیم‌های‌ برق‌ لخت‌ شده‌ یا وسایل‌ برقی‌ دارای‌ نقص‌ هستند. خصوصا كودكان‌ كم‌‌سن‌ و سال‌ در معرض‌ خطر هستند (كودكان‌ به‌طور طبیعی‌ كنجكاو بوده‌، ممكن‌ است‌ انگشتان‌ خود یا سایر اشیا را به‌ داخل‌ پریزهای‌ دیواری‌ برق‌ فرو كنند). آب‌ (كه‌ یك‌ هادی‌ قوی‌ و خطرناك‌ الكتریسیته‌ است‌) میزان‌ خطر را افزایش‌ می‌دهد. تماس‌ با یك‌ وسیله‌ برقی‌ بی‌خطر با دست‌های‌ خیس‌ یا در شرایطی‌ كه‌ كف‌ اتاق‌ خیس‌ باشد، خطر شوك‌ الكتریكی‌ را به‌ مقدار زیادی‌ افزایش‌ می‌دهد.

هشدارها
در صورتی‌ كه‌ مصدوم‌ در تماس‌ با جریان‌ الكتریكی‌ است‌، به‌ وی‌ دست‌ نزنید؛ ممكن‌ است‌ مصدوم‌ برق‌دار باشد و شما هم‌ در معرض‌ برق‌گرفتگی‌ قرار بگیرید. هرگز از وسایل‌ فلزی‌ برای‌ قطع‌ تماس‌ الكتریكی‌ استفاده‌ نكنید. روی‌ یك‌ ماده‌ خشك‌ نارسانا ایستاده‌، از یك‌ وسیله‌ چوبی‌ استفاده‌ كنید. آماده‌ باشید تا در صورت‌ توقف‌ تنفس‌ مصدوم‌، احیای‌ تنفسی‌ یا ماساژ قلبی‌ را تا رسیدن‌ كمك‌های‌ اورژانس‌ آغاز كنید. در صورتی‌ كه‌ به‌ محل‌ انشعاب‌ اصلی‌ یا كنتور برق‌ به‌ سهولت‌ دسترسی‌ دارید، تماس‌ بین‌ مصدوم‌ و منبع‌ برق‌ را از طریق‌ خاموش‌ كردن‌ آن‌، قطع‌ كنید. در غیر این‌ صورت‌، دوشاخه‌ را خارج‌ كنید یا كابل‌ را درآورید. اگر به‌ كابل‌، پریز یا محل‌ انشعاب‌ اصلی‌ دسترسی‌ ندارید، به‌ موارد زیر عمل‌ كنید: برای‌ محافظت‌ از خود، روی‌ یك‌ ماده‌ خشك‌ نارسانا مثل‌ یك‌ جعبه‌ چوبی‌، یك‌ كفپوش‌ پلاستیكی‌ یا یك‌ دفترچه‌ راهنمای‌ تلفن‌ بایستید. با استفاده‌ از یك‌ وسیله‌ چوبی‌ (مثل‌ یك‌ جارو)، اندام‌های‌ مصدوم‌ را از روی‌ منبع‌ الكتریكی‌ كنار بزنید یا منبع‌ الكتریكی‌ را از مصدوم‌ دور كنید. اگر قطع‌ تماس‌ (مصدوم‌ با منبع‌ برق‌) با یك‌ وسیله‌ چوبی‌ مقدور نیست‌، ضمن‌ آنكه‌ كاملا مراقب‌ هستید تا به‌ مصدوم‌ دست‌ نزنید، طنابی‌ را به‌ دور مچ‌ پای‌ مصدوم‌ یا بازوان‌ وی‌ حلقه‌ كنید و وی‌ را از منبع‌ جریان‌ الكتریكی‌ دور كنید. تنها در صورتی‌ كه‌ ضرورت‌ دارد، مصدوم‌ را با كشیدن‌ بخش‌هایی‌ از لباس‌ كه‌ شل‌ و خشك‌ هستند، (از منبع‌ برق‌) دور كنید. این‌ كار را تنها به‌ عنوان‌ آخرین‌ تلاش‌ انجام‌ دهید، زیرا ممكن‌ است‌ مصدوم‌ همچنان‌ برق‌دار باشد.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.84722s, 18q