نتایج رعب انگیز تحقیقات ژاپن درباره زلزله در ایران

۱۳۹۰/۰۹/۲۲ - ۱۰:۵۰ - کد خبر: 38021
سلامت نیوز :حدود دو سالی از آن زمان که رییس جمهور در مصاحبه تلویزیونی بحث زلزله تهران را مطرح کرد می‌گذرد سال رییس جمهور با صحبت درباره امکان وقوع زلزله در تهران این بحث را دوباره نقل محافل کرد تا جایی که تا مدتی برخی خانواده های تهرانی در آماده باش بودند.

 چندین سال پیش گروه مطالعاتی از ژاپن مطالعاتی را در زمینه گسل های تهران انجام دادند و آسیب پذیری مناطق، بزرگی و تلفات زلزله احتمالی تهران را بررسی کردند.

احتمال فعال شدن سه گسل تهران
به گزارش مهر،‌ در این مطالعات بر پایه اسناد و گزارشهایی که پیشتر توسط محققان ایرانی و خارجی تهیه شده بود، ویژگی های گسل های فعال اصلی در تهران و اطراف آن مورد بررسی قرار گرفت. از میان بسیاری از گسل های فعال در منطقه، احتمال فعال شدن سه گسل"مشا"،"شمال تهران" و گسل"جنوب ری" تشخیص داده شد. گسل"مشا" که حدود کیلومتر طول دارد از گسل های اساسی البرز مرکزی است که در شمال تهران قرار گرفته است. این گسل از حاشیه رشته کوه در غرب به سوی شرق البرز گسترش می‌یابد. گسل شمال تهران در دامنه رشته کوه البرز با طول حدود کیلومتر قرار دارد و از"کن" تا"لشگرک" ادامه دارد. این گسل در لشگرک به گسل"مشا" فشم می‌پیوندد. گسل های جنوب و شمال ری نیز از شاخص ترین گسل ها در دشت های جنوبی تهران هستند و حدود کیلومتر طول دارند. مطالعات"جایکا" بر پایه مطالعات و تحقیقات انجام شده بر روی گسل های عمده تهران و اسناد تاریخی زلزله هایی که از سال میلادی در تهران واقع شده بود، انجام شد. این گروه سه سناریو در زمینه فعال شدن سه گسل اصلی شهر تهران و یک سناریو برای فعال شدن گسل های پنهان در زیر لایه های رسوبی شهر تهران ارائه می‌دهد. به این ترتیب، چهار مدلی که برای سناریو زلزله ها در نظر گرفته شد شامل مدل گسل"ری"، مدل گسل"شمال تهران"، مدل گسل"مشا" و مدل شناور است.

شدت زلزله احتمال تهران در سه گسل آن
بر این اساس، در سناریوی زلزله مدل گسل ری، منطقه جنوبی شهر شدت زلزله و منطقه شمالی آن شدت زلزله بین تا را احساس خواهند کرد. در مدل گسل شمال تهران شدت زلزله در بخش شمالی شهر به و در بخش جنوبی آن به می‌رسد و بخش بزرگی از شهر شدت زلزله را تجربه خواهند کرد. در مدل گسل مشا در قسمت بزرگی از شهر، زلزله ای با شدت احساس خواهد شد. در مدل شناور نیز بخش اعظم شهر شدت زلزله و چندین قسمت نیز شدت زلزله را تجربه خواهند کرد.

تلفات تهران در صورت بروز زلزله
در این گزارش به خسارت ساختمانها اشاره شد. طبق مطالعات جایکا ساختمان های مسکونی از ساختمان های تجاری و کارخانه ها و بناهای عمومی مهم از قبیل مدارس، بیمارستان ها و ایستگاه های آتش نشانی تفکیک شده اند و خسارات ناشی از چهار سناریوی زلزله برای این ساختمان ها به طور جداگانه محاسبه شده است. گروه مطالعاتی برای برآورد خسارات ساختمان های مسکونی یک بانک اطلاعاتی براساس نتایج آمارگیری سال تهیه کردند و اطلاعات آن را با آمار تعداد طبقات ساختمان ها که توسط اداره پست ارائه شده بود، مطابقت دادند.

تعداد ساختمان های مسکونی تهران هزار واحد برآورد شد که از این میزان درصد ساختمان ها سازه آجری و فلزی دارند، درصد دارای سازه فلزی هستند، درصد از بتن مسلح و درصد اندکی نیز از ساختار خشتی برخوردارند. درصد ساختمان های مسکونی که دارای سازه فلزی هستند در سال گذشته ساخته شده اند. (آمار مربوط به سال است)
در سازه های فلزی پایه ها و تیرها با استفاده از جوشکاری کارگاهی به یکدیگر اتصال داده شده اند که این منجر به کم شدن اعتبار یا قابلیت اعتماد به این اتصالات می‌شود. بنابراین انتظار نمی‌رود که سازه های فلزی به طور کامل در برابر زلزله مقاومت موثری داشته باشد.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.72058s, 18q