دلایل بزرگي پستان در مردان

۱۳۹۰/۱۰/۱۰ - ۲۲:۳۲ - کد خبر: 39311
سلامت نیوز: بزرگي پستانها در مردان ژينکوماستي ناميده مي‌شود.

انواع فيزيولوژيک آن در سه دوره‌ي زندگي ديده مي‌شود.
1- دوره‌ي نوزادي
2- دوره‌ي بلوغ
3- دوره‌ي کهنسالي
در دوران نوزادي:
به علت اثر استروژن پلاستناروي بافت پستان مجتمع مي‌باشد.
در دوره‌ي بلوغ:
افزايش نسبت استروژن/پروژسترون سرم عامل اصلي مي‌باشد.
در دوره‌ي کهنسالي:
ميزان تستوسترون آزاد سرم کاهش مي‌يابد نسبت استروژن/تستوسترون افزايش مي‌يابد.
در ژينکوماستي ساختمان‌هاي داکتال رشد زياد يافته‌ و اپي‌تليوم هم افزايش پيدا مي‌کند.
در دوران بلوغ اغلب يکطرفه است و در سنين 12 تا 15 سالگي اتفاق مي‌افتد. در دوران نوزادي (مذکر) حداقل بايد يک ديسک پستان 2 سانتي‌متر قطر داشته باشد تا تشخيص ژينکوماستي اطلاق گردد.
از نظر کلينيکي اندازه‌‌ي ژينکوماستي به چهار فرم يا grade تقسيم مي‌گردد.
Grade I =بزرگي پستان خفيف است وافتادگي ندارد.
Grade IIa =بزرگي پستان متوسط است وافتادگي ندارد.
Grade IIb=بزرگي پستان متوسط است ولي افتادگي دارد.
Grade III=بزرگي پستان واضح است باافتادگي پوست وشل بودن پستان (مثل پستان افتاده‌ي خانم‌ها).
ماموگرافي وسونوگرافي براي تشخيص ژينکوماستي خوش خيم در نوع بدخيم (توده‌ي سفت نامنظم و يک ‌طرفي بودن خصوصاً در سنين بالا هشدار مي‌دهد بيماري بيرحم است) لازم است. ژينکوماستي بيماري خوش خيمي است به ندرت بدخيم مي‌شود مگر در سندرم کلين‌فيلتر(XXY) که درآن هيپوآندروژنيسم و ژينکوماستي ديده مي‌شود و خطر بالاي بدخيمي دارد.
مکانيسم‌هاي پاتوفيزيولوژيک ژينکوماستي:
مي‌توان مکانيسم‌هاي ژينکوماستي را در سه محور بررسي کرد. محور افزايش فعاليت استروژن، محور کاهش فعاليت استروژن و محور ناشناخته‌ها و داروها
افزايش فعاليت استروژن:
ممکن است ناشي از فعاليت تومورهاي تستيکولر (تومورهاي سرتولي سل ياليديک يا ترشح کننده hCG)سندرم کليه تومورهاي آدرنال يا تومورهاي غيرتستيکولر باشد (تومورهاي ريه، برخي تومورهاي کليه و معده و روده سندرم کارسينوئيد) يا اختلالات تغذيه‌يي پروتئين‌ و چربي باشد يا اختلالات آندوکريني (هيپر يا هيپوستروئيدي) يا بيماري کبدي باشد (سيروز الکليک يا غير الکليک).
نوع ديگري هم به دنبال قطع گردش خون غده‌ي هيپوفيز pituitery shut down و مصرف گونادوتروپين افزايش بيشتر ديگوکسين ايجاد شود که به آن Refractory G. گفته مي‌شود.
بالا رفتن سن و افزايش چربي بدن با افزايش فعاليت آروماتاز همراه است (آنزيم‌ آروماتاز باعث تبديل تستوسترون به استروژن مي‌شود) يعني ژينکوماستي در مردان مسن و چاق BMT
کاهش فعاليت آندروژن اوليه:
1- ژينکوماستي در مردان مسن 50 تا 70 سالگي به علت افزايش فعاليت آروماتيزاسيون
2- سندرم کلين سن فيلتر (XXY):هيپوگوناديسم با افزايش گونادوتروپين و آزو اسپرمي
3- کاهش فعاليت آندوژن ممکن است در نارسايي اوليه تستيکولر به علت نارسايي کورتکس غدد فوق کليه يا نقص مادرزادي سنتز آندروژن/ يا آنورکسي مادرزاد مي‌باشد.
کاهش فعاليت آندوژن ثانويه:
گيرنده‌هاي آندوژني ممکن است به طور مادرزاي نقص ژنتيکي داشته باشند يا بلوکه شوند (داروي بيکلوتاميد) يا گيرنده‌ي‌ استروژني تحريک شود مثل داروها واستروژن شامل تروماي بيضه‌ها، اورکيت‌حاد، کريپتورکيديسم، نارسايي کليه به هر علت ممکن است زمينه‌ساز ژينکوماستي شود. داروها باعث ژينکوماستي شوند مثل داروهايي که فعاليت استروژنيک دارند (ديژيتاليس، استروژن‌ها، استروئيدهاي آنابوليزان، فلوتاميد، ماري‌جوانا ، هروئين، متادون و hCG)يا داروهايي که فعاليت يا سنتز تستوسترون را مهارمي‌کنند (سايمتيدين، کتوکونازول، فني‌توئين، متادون، اسپيرونولاکتون، داروهاي ضدسرطان، ديازپام، متيل دوپا، ضد افسردگي‌هاي سه حلقه‌يي، آميودارون، گريزوفولوين، اليزونيازيد) و داروهاي ضد ايدز.
البته رزرپين، ضد افسردگي‌هاي سه حلقه‌يي و راپاميل با علت ناشناخته باعث ژينکوماستي مي‌شوند و شايد باعث افزايش گيرنده‌هاي استروژن شوند.
در مورد درمان باتوجه به محورهاي ياد شده‌ بايد عمل کرد.
1- کمبود آندروژن، تجويز هورمون.
2- اختلالات آندوکريني بايد درمان شوند.
3- داروهاي مسبب بايد قطع شوند.
وقتي که ژينکوماستي به درمان‌هاي غير جراحي جواب ندهد و پيشرونده‌ باشد درمان جراحي لازم است. تجويز دانازول در مورد اين بيماري در حال بررسي است
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.45834s, 18q