چه عينک‌هاي آفتابي مناسب هستند؟

۱۳۹۰/۱۰/۱۳ - ۱۲:۵۹ - کد خبر: 39559
سلامت نیوز: محافظت چشم‌ها در برابر اشعه‌يUV امري بسيار حياتي است.
عبور اشعه‌ي نامرئي UV از مردمک سبب بروز بيماريهايي مانند AMD، آب مرواريد و استحاله ماکولا مي‌گردد. افزايش تعداد بيماران در10 تا 15سال اخير شاهدي بر اين مدعاست.
محدوده‌ي‌ بينUV غيرقابل رؤيت و اشعه‌ي مرئي380 و 400 نانومتر مي‌باشد.
عدسي‌هاي Tint يا رنگي چشمها را فقط از خيرگي محافظت نموده ولي در مقابل اشعه‌يUV بي‌تأثير است.
عدسي‌هاي تيره باعث گشاد شدن مردمک شده و بدون اينکه مانعي بر سر راه اشعه‌ي UV باشد، به راحتي وارد چشم شده و ضايعات فوق ‌الذکر را ايجاد خواهد کرد.
بسياري از مصرف کنندگان تمايل دارند که عينک‌ آنها هم محافظUV بوده و هم رنگي باشد.
اين عدسي‌ها با رنگهاي قهوه‌يي، خاکستري براي عدسي‌هاي تک ديد و تدريجي فراهم مي‌باشند.
ماه‌هاي سرد سال زمان بحراني براي چشمان مي‌باشد چرا که در اين فصول سال چشم‌ها به علت انعکاس ناشي از سطوح روشن و مرطوب و خصوصاً زماني‌که خورشيد کمتر در آسمان ديده مي‌شود، صدمه مي‌بينند.
اشعه‌ي‌ اولتراويوله يا ماوراي بنفش (فرابنفش)= UV يک خطر نامرئي بوده که از طول موج کوتاهي برخوردار بوده و به 3 گروه تقسيم مي‌شود. اشعه‌ي UV: UVC (بين 100 تا 280 نانومتر) UVB بين 280 تا 315 nm) و UVA بين 315 تا 400 نانومتر مي‌باشد.
اشعه‌ي مرئي بين400 تا 700 نانومتر و از 700 به بالا مادون قرمز مي‌باشد.
بيش ازUV 90% قادر به نفوذ از ابرها بوده و اثر زيانبار آن در هنگام برف شفاف حدود 80% اشعه‌ي UV را منعکس مي‌کند (آفتاب سوختگي).
ابري بودن و دربارندگي هم قابل نفوذ است و اين ضايعات در ماههاي زمستاني و هنگام بارش برف، بارندگي و يا ابري بودن قابل ارزيابي نيست.
در مورد برف که قادر به انعکاس نورمرئي نبوده ولي اشعه‌ي UV را به خوبي منعکس‌ مي‌کند، خصوصاً با برف تازه که تا80% اشعه ‌را منعکس مي‌کند و لذا بايد در روزهاي برفي از قرار گرفتن در برابر خورشيد، مستقيماً و يا به طور غيرمستقيم خودداري کنيم (انعکاس اشعه‌ي در برف).
60%از اشعه‌يUV بين ساعت 10 صبح تا 14 وجود دارد. بازاي ‌هر 300 متر ارتفاع 4% به ميزان اشعه‌ي UV اضافه مي‌شود (در ارتفاعات).
در افرادي که شغلشان ايجاب مي‌کند که در هواي آزاد باشند، ساليانه 10 تا 20% اشعه دريافت مي‌کنند.
مناطق سايه، تا حدود 50% ميزان اشعه‌يUV را کاهش مي‌دهد.
ماسه‌ي روشن تا حدود 15% اشعه‌ي UVرا انعکاس مي‌دهد.
در استخرهاي روباز و دريا در عمق نيم‌متري 40% اشعه‌ي UV وجود دارد.
UVC در جو کره‌ي زمين به وسيله‌ي لايه‌ي ‌اوزون جذب مي‌شود اماUVA ،UVB به سطح زمين رسيده و سبب ضايعات جدي در چشمان محافظت نشده مي‌گردد.
خيرگي ناشي از زيادي اشعه سبب اختلال در ديد مي‌شود. بيشتر افرادي ‌که مشاغل‌شان ايجاب مي‌کند که در معرض نورخورشيد و آفتاب باشند براي محافظت چشمهايشان بايد از عينکهاي محافظ استفاده کنند. آگاهي از اثرات زيانبار آفتاب بر پوست و چشم بر همه‌ي افراد واجب است.
مراجعان کمتر راجع به مضرات نورخورشيد آگاهي دارند و همچنين راجع به کيفيت عدسي‌ها (عينک آفتابي) اطلاعات کافي ندارند و به همين علت بايد براي آنها توضيحات کافي داده شود.
استفاده از عينک آفتابي، مختص بزرگسالان نبوده بلکه در مورد کودکان و در هر سني توصيه مي‌شود. عدسي ‌شفاف در فرد جوان حدود 5/7 برابر ميزان عدسي زرد رنگ يک فرد بالغ (75% انتقال در سن 10 سالگي و 10 درصد در سن 30 سالگي) اشعه‌يUV را انتقال مي‌دهد.
ضايعه‌ي‌ ايجاد شده ناشي از قرار گرفتن در معرض اشعه‌ي UV انباشته شده و لذا محافظت از چشم‌ها هر چه زودتر آغاز شود بهتر است. در رانندگي مسأله‌ي کوري ناشي از خيرگي، مسوول درصد بالايي از تصادفات رانندگي است و لذا استفاده از عينک‌هاي پولاريزه دافع خيره‌کنندگي ضرورت دارد.
در مورد قايق سواري و ماهيگيري و دريانوردي، استفاده از عدسي‌هاي پولاريزه سبب راحتي چشم‌ها مي‌گردد. چشمان ما در برابر تابش آفتاب هم اشعه‌ي مرئي و هم نامرئي دريافت مي‌کند.
طيف الکترومغناطيسي بخش مرئي شامل رنگهاي سياه، سفيد و خاکستري است. اشعه‌ي نامرئي در مرز نامرئي قرار گرفته، موجهاي کوتاه را فرابنفش (UV) و طول موجهاي بلند را مادون قرمز (IR) مي‌نامند. خيرگي (مرئي) يا زيادي نور مسأله‌ي جداگانه‌يي است.
اشعه‌ي نامرئي UVB (اشعه‌ي سوزاننده‌) سبب ايجاد ضايعات بافتي و چشمي مي‌گردد.
هر دو نوع Bو UVA از عوامل سرطان‌زاي پوست بوده و باعث بازال سل واسکواموس سل و ملانوما مي‌شوند. تنها اشعه‌ي سرطان‌زاي محيط زندگي‌مان همان UV است.
سالن‌هاي برنزه کردن که مقادير زيادي اشعه‌ي UV در آنجا توليد مي‌شود، يکي از دلايل افزايش سرطان‌هاي پوست در افراد جوان است.
منابع توليد اشعه‌ي UV، خورشيد و انعکاس آب و ماسه و برف است.
خطر بروز آب مرواريد، پنگه کولا، ناخنک و کراتيت نوري در تابش اشعه‌يUV افزايش يافته و همچنين ميزان سرطانهاي پوست و اطراف چشم را زيادتر مي‌کند و نيز باعث تسريع پير چشمي، کاهش ديد رنگي و صدمات غيرقابل جبران مي‌گردد.
اشعه‌ي مادون قرمز (IR) سبب ايجاد حرارت گرديده و لذا با ايجاد ناراحتي معمولاً از آن دوري مي‌شود. به گفته‌ي محققان کمتر پيش ‌مي‌آيد که اشعه‌ي مادون قرمز بتواند خطري براي چشم ايجاد کند.
اشعه‌ي مرئي، نورآبي و خيرگي:
نور آبي مرئي پر انرژي (HEV) شامل بخش آبي و بنفش طيف نوري مرئي است.
تحقيقات نشان داده که اين نور از عوامل مؤثر در بيماري‌ چشمي AMD است.
نورHEV مثل نور آبي در اثر تجمع در طول زندگي قابل توجه بوده، چرا که کوچکترين طول موج طيف مرئي حاوي انرژي بالايي است.
HEV به اندازه‌ي کافي قدرتمند بوده به طوري که به بافتهاي انساني صدمه زده و اساساً در توليد راديکالهاي آزاد اکسيژن دخيل است. اين ماده از متابوليسم طبيعي سلولهاي شبکيه جلوگيري نموده و باعث آسيب ‌يا مرگ سلولي مي‌شود.
قرار گرفتن مداوم در برابر نور آبي HEV همانند تشعشع UV ممکن‌است سبب صدمه به چشم و پوست اطراف چشم گردد. خيرگي ناشي از اشعه‌ي مرئي شديد سبب کاهش ديد و ناراحتي مي‌گردد.
عينک‌هاي محافظ خيرگي، سبب راحتي بيمار در محيط خارج از منزل بوده و از خيرگي و درد چشم در برابر نور شديد جلوگيري مي‌کند. همچنين در برابر اثرات زيان بار اشعه‌ي UV و نور آبي محافظت مي‌کند که البته با مشاوره با عينک‌ساز خبره و متعهد اين کار انجام مي‌شود.
رنگ عدسي قدرت جذب و کدورت آن براساس سن بيمار و نيازهايي که دارد انتخاب مي‌شود. استفاده از عينک‌هاي پولاريزه مانع خيرگي مي‌شود.
عدسيهاي پولاريزه باعث فيلترشدن انعکاس‌هاي شديد نوري مي‌شود که در اثر تابش به سطوح صاف پولاريزه شده‌اند. لايه‌‌ي پولاريزه که در لنز تعبيه شده سبب بلوکه شدن امواج افقي منعکس شده مي‌شود در حالي که در عينک‌هاي آفتابي عادي، خيرگي ناشي از انعکاس سطوح، سبب کاهش شفافيت و عبور نور به داخل چشم مي‌گردد.
عدسي‌هاي رنگي:
به وسيله‌ي يک لايه‌ي يکنواخت رنگ پرداخت مي‌شوند.
عدسي‌هاي فتوکروميک:
تغيير رنگ مي‌دهند، در شرايط عادي روشن بوده اما در برابر اشعه‌ي‌ UV تاريک مي‌شوند

منبع: هفته نامه پزشکی امروز
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.2106s, 18q