سرطان‌های قابل انتساب به مصرف الکل

۱۳۹۰/۱۰/۱۷ - ۱۲:۴۰ - کد خبر: 39869
سلامت نیوز: مصرف الکل عامل خطر تعدادی از سرطان‌ها محسوب می‌شود...

 با این حال، نسبتی از این سرطان‌ها که قابل انتساب به مصرف الکل هستند، کمتر مشخص شده است. در این مطالعه محققان بار سرطان قابل انتساب به مصرف فعلی و قبلی الکل را در 110 هزار مرد و 255 هزار زن (دامنه سنی 70-35 سال) بدون سرطان در ابتدای مطالعه (بین سال‌های 2000-1992) ساکن 8 کشور اروپای غربی محاسبه کردند. پیگیری این مطالعه بین سال‌های 5-2002 خاتمه یافت.

به طور کلی 10 از کل موارد سرطان در مردان و 3 از کل سرطان‌ها در زنان قابل انتساب به مصرف الکل بودند. این درصدها برای بعضی از سرطان‌ها بیشتر گزارش شدند. نسبت‌های قابل انتساب به الکل به ترتیب برای مردان و زنان در سرطان‌های راه‌های هوایی- گوارشی فوقانی 44 و 25، برای سرطان کبد 33 و 18 و برای سرطان کولورکتال 17 و 4 بود؛ این نسبت برای سرطان پستان در زنان 5 گزارش شد. بخش اعظم نسبت‌های قابل انتساب به الکل برای تمامی انواع سرطان‌ها (87-57 در مردان و 98-40 در زنان)، ناشی از مصرف زیاد الکل بودند .

رهنمود: در این مطالعه فقط نسبت اندکی از کل سرطان‌ها در مردان (10) و زنان (3) قابل انتساب به مصرف الکل بودند ولی این نسبت در مورد بعضی سرطان‌ها (خصوصا سرطان‌های راه هوایی- گوارشی و کبد) بیشتر گزارش شد.

منبع: دوهفته نامه نوین پزشکی
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
1.61286s, 18q