اختلالات یادگیری در کودکان باهوش و تیزهوش!

۱۳۹۰/۱۰/۲۲ - ۱۸:۵۱ - کد خبر: 40424
سلامت نیوز: اصطلاح ناتوانی های یادگیری ،بر ناتوانی آن گروه از خردسالان و دانش آموزانی دلالت دارد، که با وجود برخوردار بودن از هوش
طبیعی یا حتی بالاتر از طبیعی و اندامهای بینایی ، شنوایی و حرکتی سالم و نیز محیطی بهنجار از نظر عاطفی ، فرهنگی و اقتصادی در یک یا چند فرایند روان شناختی پایه، که مربوط به درک یا استفاده از زبان شفاهی یا کتبی است، اختلال دارند. اختلال افراد دچار ناتوانی های یادگیری، ممکن است به صورت ناتوانی در گوش دادن ، فکر کردن ، خواندن ، نوشتن ، هجی کردن و محاسبات ریاضی نمایان شود .
برخی از دانش آموزان دچار ناتوانی های یادگیری ،ممکن است در یادگیری خواندن با مشکل بزرگی مواجه شوند ، اما در قلمروهای دیگری نظیر ریاضیات ، موسیقی ، ورزش یا هنر، تواناییهای چشمگیری داشته باشند . عده ای آن قدر استعدادهای درخشان از خودنشان میدهند ،که به کودکان تیز هوش و مستعد معروف می شوند . این افراد ممکن است سرعت انتقال ، کنجکاوی ، قدرت تجسمو شور و ذوق بی حد و مرزی داشته باشند ، اما نتوانند مثلا محاسبات ریاضی انجام دهند .
کودکان و جوانان مبتلا به ناتوانی های یادگیری در هر کلاس درس یافت می شوند . معمولا این دانش آموزان ،چاره ای جز ترک تحصیل ندارند ، مگر آنکه مشکلات آنان به موقع تشخیص داده و درمان شود . ناتوانی های یادگیری عارضه ای گیج کننده است ،زیرا هر فرد مجموعه استعدادها و ویژگیهای منحصر به فردی دارد . دانش آموزان مبتلا به ناتوانی های یادگیری نابینا نیستند ، امانمی توانند بسیاری از چیزها را مانند همسالان خود ببینند ، ناشنوا نیستند ، اما در بسیاری از موارد نمی توانند مانند افراد طبیعی گوش کنند یا صداها را بشنوند، از نظر رشد شناختی عقب ماندگی ندارند ، ولی با روش متفاوتی یاد می گیرند . افزون بر این ،آنان با بسیاری از رفتارهایشان باعث به هم ریختن کلاس درس و ایجاد ناراحتی در خانه می شوند .
ارزیابی کودکان برای تشخیص ناتوانی و اختلال یادگیری در آنان بدون جستجوی دیگر شرایط بحرانی ، اتلاف وقت خواهد بود . مهمترین پیشرفتها در روان پزشکی ،نتیجه یک کنترل دقیق پژوهشگران بر روی بچه ها ،برای هر نوع شرایط ممکن بوده است و در زیر به شایعترین آنها اشاره می کنیم :
_ اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی (ADHD ) : کسانی که دارای یک نوع اختلال یادگیری هستند ، 20 تا 25 درصد ممکن است ADHD هم داشته باشند و برعکس.

_ اختلال تورت : تیک های صوتی و حرکتی هستند که منجربه ناتوانی می شوند . حدود 60 درصد کودکان دارای اختلال تورت ، دارای یک نوع اختلال یادگیری هستند .

_ اختلال شخصیت : بخش های ویژه ی شخصیت برخی از افراد دارای نوعی ناهنجاری است . اسامی شایع این نا هنجاری با عنوان اختلالات رفتاری شناخته می شود و یک سوم این افراد دارای اختلالات یادگیری نیز هستند .

_ اختلالات زبانی : کودکانی که از نظر زبانی خوب رشد نکرده اند ، اغلب اختلالات یادگیری دارند.

ویژگی های کودکان دارای اختلالات یادگیری :

1 – بهره هوشی تقریبا متوسط یا بالایی دارند .
2 – حواس مختلف بینایی ، شنوایی و ... سالم است .
3 – از امکانات محیطی و آموزشی نسبتا مناسبی برخوردارند .
4 – دارای نابهنجاری شدید رفتاری نیستند .
5 _ پیشرفت آموزشی این کودکان به طور قابل ملاحظه ای کمتر از بهره هوشی ، سن و امکانات آموزشی که از آن برخوردار می باشد.

کودکان مبتلا به ناتوانی یادگیری به مقایسه خود با سایر هم کلاسی های شان می پردازند و به تشخیص درباره قا بلیتهای شخصی و متفاوت با دیگران دست می یابند. این ادراکات شخصی بر اساس نوع تقویتی که از محیط اطراف دریافت می دارند، زمینه ساز موفقیت یا شکست دانش آموز است. زمانی که دانش آموز به ناتوانی خود اطمینان یابد ، دیگر انرژی لازم برای انجام سایر وظایف محوله را ندارد و در برخورد با مشکلات دچارضعف و فقدان پیگیری می شود .
این دانش آموزان در فرآیند فعالیت تحصیلی با شکست و ناکامی های گوناگونی مواجه می شوند که از جمله علل شکست این کودکان در امر یادگیری می توان به موارد زیر اشاره کرد :

_فقدان انگیزش کافی
_فقدان توجه و دقت لازم
_دقت بیش از اندازه به جزئی از کل
_فقدان هماهنگی لازم در حرکات
_جنب و جوش بیش از حد

ویژگیهای کسانی که دچار ناتوانی یادگیری هستند ، ممکن است از فردی به فرد دیگر متفاوت باشد .ولی وجه مشترک آن برخورداری افراد با ناتوانی یادگیری از هوشبهر متوسط تا بالای متوسط است . متاسفانه دانش آموزان با نا توانی یادگیری، به اشتباه به عنوان دیر آموز در نظر گرفته می شوند و رشد تحصیلی کمی نشان می دهند . مهارتهای زبانی فرد دیر آموز، اغلب متناسب با سن او نیستند، ولی مهارتهای زبانی دانش آموز با نا توانی یادگیری اغلب با سن او تناسب دارد .

ویژگیهای این دسته از افراد در زمینه رشد و تحول زبان گفتار عبات اند از :

1- معمولا از صحبت کردن یا توجیه بزرگسالان اجتناب می کنند .
2 – خزانه لغات آنها بسیار بسیار خوب و عالی است اما در تولید و کاربرد آن ضعف دارند .
3 – می خواهند صحبت کنند ، اما نمی توانند کلمه ها و عبارتها ی مناسب را پیدا کنند .
4 – در تمیز شنیداری و شنیدن اشکال دارند .
5 – جمله ها را به طور ناقص ادا کرده و آهسته و نا شمرده صحبت می کنند .
6 – تر تیب واژه ها یا ترتیب هجاها را به طور مکرر قاطی می کنند .
7 – نمی توانند صداها را در عبارت و کلمات به بخش های مختلف تقسیم کنند یا نمی توانند صداها را با همدیگر ترکیب کنند تا کلمه ها و عبارتها را بسازند و ... .

تفاوت بین ناتوانی یادگیری و عقب ماندگی تحصیلی :

افرادی که به عنوان ناتوانی یادگیری بر چسب می خورند ، دارای سه ملاک هستند :

الف ) دارای نا همخوانی عمده ای بین پیشرفت تحصیلی و توقع آن و یا عدم هماهنگی بین زمینه های مختلف تحولی هستند .

ب ) هیچگونه اختلال هوشی ، حسی ، آموزشی و یا هیجانی برای توجیه عقب ماندگی آنها وجود ندارد .

ج ) به روشهای ویژه تعلیم و تربیت نیاز دارند .
بسیاری از متخصصان خاطر نشان ساخته اند که نمی توان یک کودک عقب مانده تحصیلی را یک فرد ناتوان از یادگیری محسوب کرد، مگر اینکه این کودک دارای نوعی مانع یا مشکل درونی عصب شناختی یا روان شناختی برای یادگیری باشد .برعکس ، کودکانی که عقب مانگی تحصیلی دارند، ممکن است دارای یک یا چند شرط دیگر این عقب ماندگی باشند . مهم است که بین کودکان دارای ناتوانی یادگیری و کودکان عقب مانده تحصیلی تفاوت قائل شویم، زیرا نوع آموزشها و روشهای تدریس بر حسب ماهیت مشکل متفاوت خواهد بود . کودک دارای ناتوانی یادگیری به یک روش اختصاصی آموزش نیاز دارد که شامل ترمیم ناتوانی تحصیلی و ناتوانی های تحولی یا ایجاد مهارتهای تحولی پیش نیاز ، در یک برنامه یک پارچه است . کودکی که عقب ماندگی تحصیلی اش به عللی نظیر کم توان ذهنی ، ناشنوایی ، نابینایی ، اختلال هیجانی ، فقدان موقعیتهای مناسب و نظایر آن است ، به نوع متفاوتی از برنامه آموزش و تدریس نیاز دارد .

* اختلال درخواندن و هجی کردن

مشکلات خواندن ، ازاساسی ترین مشکلاتی است که کودکان با نارساییهای ویژه یادگیری با آن مواجه هستند، زیرا کودکی که نمی تواند بخواند، شانس کمتری برای موفقیت در مدرسه دارد . در واقع ، خواندن ادامه فرآیند رشد تکلم و گفتار است . بدین معنا که شروع فعالیت خواندن از زمانی آغاز می شود ، که کودک اولین کلمات را برای مقصود خود به کار می برد .
بیشتر وقتها تاخیر در رشد سامانه عصبی مرکزی یا آسیب های مغزی به عنوان علت ناتوانی در خواندن ذکر می گردد. "نارسا خوانی" اصطلاحی است که برای کودکانی که با وجود هوش طبیعی قادر به خواندن نیستند به کار می رود . این دسته از افراد ممکن است واژه های بسیاری را بدانند و به راحتی آنها را در مکالمه بکار برند، اما قادر به درک و شناسایی نشانه های نوشتنی یا چاپی نیستند . برخی از این دسته از افراد ، حتی می توانند واژه ها را بخوانند اما مفهوم آنها را نمی فهمند . گاهی اوقات به علت نا آگاهی اطرافیان و معلمان ، ناتوانی کودک را با کم توانی ذهنی یا تنبلی وی توجیه می کنند .بیشتر معلمان کودکان ناتوان در یادگیری ، زمان بیشتری را صرف تدریس خواندن می کنند .

کودکانی که یک یا چند نشانه زیر را دارند به عنوان کودکان نارسا خوان یا ناتوان در یادگیری معرفی می شوند :

_ به کندی و به سختی می خواند.
_ در رمز گشایی ( به ویژه در ترتیب حروف الفبا ) خطا دارد.
_ اختلال گسترده ای بین درک شنیداری و درک خواندن برخی متن ها نشان می دهد.
_ در هجی کردن مشکل دارد.
_ ممکن است در خواندن دست نوشته با مشکل روبرو باشد.
_ در به یاد آوردن واژه های شناخته شده مشکل دارد.
_ در خواندن متن نوشتاری مشکل دارد.
_ در محاسبات ریاضی ممکن است مشکل داشته باشد.
_ در رمز گشایی واژه های واقعی بهتر از واژه های بی معنی عمل می کند.
_ واژگون سازی حروف و کلمات هنگام خواندن و نوشتن
_ ناتوانی در تکرار آنچه به آنها گفته شده است.
_ بد خطی و ناتوانی در کپی و ضعف در نقاشی.
_ واژگون سازی حروف و کلمات در املاءکه به صورت زبانی ادا می شوند.
_ مشکل در درک دستورهای گفتاری و نوشتاری و تشخیص راست و چپ.
_ مشکل در فهمیدن و به خاطر آوردن آنچه به آنها گفته شده است.
_ مشکل در فهمیدن و به خاطر آوردن آنچه اندکی پیش خوانده اند.

این نشانه ها در کودکان نارسا خوان به دلیل ضعف بینایی و شنوایی نیست بلکه ناشی از ضعف و قدرت و عملکرد مغز آنهاست.

راهبرد ها :

_ برای فعالیتهای خواندن و پاسخ دادن به سوالات درک مطلب محیطی آرام و ساکت فراهم کنید.
_ از کتاب با نوار صوتی استفاده کنید.
_ از کتابهای درشت چاپ و فواصل زیاد بین خطوط استفاده کنید.
_ نسخه ای از یادداشتهای دروس آماده کنید.
_ مشکلات املایی را در دروس تاریخ ، علوم یا سایر درسهای مشابه به حساب نیاورید.
_برای گزارشها برگه ی جایگزین تهیه کنید.
_ به دانش آموزان اجازه دهید از لب تاپ یا سایر رایانه ها برای مقاله های درون کلاسی استفاده کنند.
_ از روشهای آموزش چند حسی استفاده کنید.
_ به دانش آموزان آموزش دهید به جای حفظ طوطی وار از منطق استفاده کنند.
_ مواد درسی را در واحدهای کوچک ارائه کنید.

* اختلال در نوشتن

کودکانی که دچار اختلال در نوشتن هستند ،با وجود هوش طبیعی ، بسیار بد می نویسند . عمل نوشتن به دلیل انتزاعی بودن آن ، برای کودک فعالیتی دشوار است . برخی از کودکان از مهارت کافی در نوشتن برخوردار نیستند ، زیرا مهارتهای پیش نیاز نوشتن با دست را نیاموخته اند . برخی از محققان عقیده دارند که بد نویسی معمولا به دلیل عدم هماهنگی حرکتی آنان است ، اما به هر حال نوشتن را باید به عنوان یک عمل پیچیده که شامل رشد ذهنی و مهارتهای حرکتی و بینایی است در نظر گرفت. عمده ترین دلایلی که برای نارسانویسی ذکر می شود عبارتند از :
عدم توجه و دقت ، ضعف مهارتهای حرکتی ، اختلال در ادراک بینایی حروف و کلمات ، ضعف حافظه بینایی و شنوایی .
زبان نوشتاری را می توان به مقوله های درست نویسی ، هجی کردن و ترکیب تقسیم کرد .دانش آموزان ناتوان در یادگیری اغلب در یک یا چند حیطه دچار مشکل اند .
درست نویسی : اغلب تولیدات نوشتاری دانش آموزان ناتوان در یادگیری نا خوانا است و علاوه بر مشکلات مربوط به خوانایی ،این دسته از دانش آموزان گاه بسیار کندنویس می باشند .
املاء نویسی : هجی کردن متضمن توانایی یادگیری انطباق بین واج ها و حروف مکتوب است . انطباق وهمخوانی واج ها و حروف مهارتی است که در برخی از کودکان ناتوان در یادگیری به خوبی رشد و توسعه پیدا نمی کند .
ترکیب : پژوهشهای اندکی که انجام شده نشان می دهند مشکلات کودکان ناتوان در یادگیری در ترکیب ،خطاهای دستوری تا نقایص نحوی را در بر می گیرد .

نشانه ها و علائم :

_ ممکن است با وجود زمان و توجه لازم و کافی برای نوشتن ، نوشتاری با خط شکسته یا نا خوانا داشته باشد.

_ ناسازگاری و نا هماهنگی هایی رانشان میدهد : ترکیب خط شکسته و چاپی ، بالا و پایین بودن ، اندازه، شکل یا کج بودن نامناسب حروف

_ واژه ها یا حروف نا تمام دارد ، واژه هاراحذف می کند.

_ بین واژه هاو حروف، به طور نا هماهنگ فاصله گذاری می کند.

_ وضعیت عجیب مچ ، بدن یا کاغذ را نشان می دهد.

_ در تصویر شکل واژه ها مشکل دارد.

_ آهسته و با زحمت نسخه برداری میکند یا می نویسد.

_ قلم را به صورت غیر عادی و محکم در دست می گیرد ، از دست درد شکایت می کند.

_ طراحی فضایی ضعیفی روی کاغذ دارد.

_ در اندیشیدن و نوشتن همزمان ( یادداشت برداری ، نوشتن خلاقانه ) مشکل اساسی دارد.

راهکارهای نوشتن برای دانش آموزان دارای اختلال نوشتاری:

_ رئوس افکارتان را مشخص کنید . دریافت مفهوم اصلی نوشته ها و به روی کاغذ آوردن آنها بدون تلاش برای پرداختن به جزئیاتی نظیر هجی کردن ، نقطه گذاری و ... بسیار حائز اهمیت است . سعی کنید فقط یک لغت اصلی یا کلمه را در هر بندبنویسید، سپس برای تکمیل جزئیات به نوشته خود بر گردید .
_از مفهوم هم بند یک شکل بکشید ، افکارتان را روی یک نوار ضبط کرده و به آن گوش کرده و بنویسید .
_کار با صفحه کلید رایانه را تمرین کرده و از آن برای سازمان دهی اطلاعات و باز بینی هجی ها استفاده کنید .
_ هنگام نوشتن با خودتان بخوانید تا بدین ترتیب امکان باز خورد شنیداری با ارزشی فراهم شود.
_به هر کلمه نگاه کرده ، سپس چشم هایتان را بسته و آن را تصویر کنید.
_چندین بار قبل از نوشتن ، ابتدا با نگاه کردن به کلمه و سپس بدون نگاه کردن ، آن را با صدای بلند هجی کنید.
_ سعی کنید آخر حروف را هجی کنید تا اینکه ترتیب دوباره ای از نوشته ها به دست آورید و صحیح به نظر برسد.
_ فهرست هجی ها را به ترتیب فقط به 3 تا 5 کلمه مشخص تقسیم کنید ، سپس هر قطعه را پس از مسلط شدن به آن اضافه کنید.

راهبردها :

_استفاده از واژه پرداز را توصیه کنید.
_از تنبیه دانش آموز به دلیل کار بی دقت ونامرتب بپرهیزید.
_شفاهی امتحان بگیرید.
_از ضبط صوت استفاده کنید.
_به دانش آموزان اجازه ی استفاده از دفترچه یادداشت را بدهید.
_برای کاهش حجم مواد نوشتاری مورد نیاز ، نکات یا رئوس مطالب رایاد داشت کنید.
_رونویسی ازکار را کاهش دهید.
_به دانش آموز اجازه دهید از کاغذ خط کش دار یا کاغذ شطرنجی استفاده کنید.
_استفاده از گیره ی مداد و یا دیگر ابزارهای یاری دهنده ی نوشتاری را پیشنهاد کنید.
_جایگزین هایی برای تکالیف نوشتاری ( گزارش ویدئویی ، گزارش های صوتی ) فراهم کنید.

* اختلال در ریاضیات :

درس ریاضی یکی از زمینه های مشکل ساز برای گروهی از فراگیران است .
برای کودکانی که در درک مسائل ریاضی دچار دشواری شدید می باشند ، ازاصطلاح "اختلال در محاسبه و کسب مفاهیم ریاضی" استفاده می شود .این دسته ازکودکان در درک روابط فضایی ،دچار مشکل شدید هستند و از جمله عوامل ایجادکننده این اختلال عبارتنداز: فقدان آمادگی ذهنی، تدریس نا کافی یا نادرست ، عملکرد پایین هوش غیر کلامی ، ضعف حافظه بینایی و شنوایی و اختلال در ادراک فضایی .
مروری بر ویژگی های شناختی این دانش آموزان نشان میدهد که نارسایی های حافظه در این گروه از دانش آموزان خیلی پیش از ورود به آموزشگاه ها معلوم می شود . به طور مثال ، این کودکان به دلیل مشکلات جهت یابی به آسانی گم می شوند و یا اشیای خود را گم می کنند . به محض ورود آنها به مدارس ، این مشکلات به شکل جدی تر در فعالیت های یادگیری رخ می نمایند . این نارسایی ها با تاثیر بدی که بر تحلیل ، مقایسه ، طبقه بندی و تفسیر و درک اطلاعات مربوط به یک موقعیت خاص می گذارند ، کار کرد دانش آموز را به نحوی بارز پایین می آورند.

نشانه ها و علائم :

_در درک مفاهیم جایگزینی ارزشها ، مقادیر و خطوط اعداد ، ارزشهای منفی و مثبت ، انتقال و قرض گیری مشکل دارد.
_در مرتب کردن اطلاعات و رویدادها با مشکل روبروست.
_در استفاده از مراحل مختلف در عملیات ریاضی مشکل دارد.
_در درک تقسیم به واحدهای کوچکتر با مشکل روبروست.
_در خرد کردن پول و بکار بردن پول مشکل دارد.
_در تشخیص قالبهای جمع ، تفریق ، ضرب و تقسیم با مشکل روبروست.
_در استفاده از زبان در فرآیندهای ریاضی مشکل دارد.
_در درک مفاهیم مرتبط با زمان مانند روز ، هفته ، ماه ، فصل و غیره با مشکل روبروست.
_در سازماندهی مسائل روی صفحه ، حفظ اعداد به صورت خطی و تقسیم مسائل ریاضی طولانی تا رسیدن به نتیجه مشکل دارد .

راهبردها :

_اجازه دهید از انگشتها و کاغذ یادداشت استفاده کند.
_از نمودارها استفاده کنید و مفاهیم ریاضی را بکشید.
_از یاری و کمک همسالان استفاده کنید.
_استفاده از کاغذ شطرنجی را توصیه کنید.
_استفاده ازمداد رنگی را برای نشان دادن تمایز بین مسائل مختلف پیشنهاد دهید.
_با ابزارهای دستی کار کنید.
_تصاویر واژه هایی را که در مورد آنها مشکلی وجود دارد بکشید.
_از ابزارهای تقویت حافظه برای آموزش واقعیتهای ریاضی استفاده کنید.
_برای تمرین ، زمانی را برای کار با رایانه برنامه ریزی کنید.

* اختلالات یادگیری غیر کلامی :

اختلال های یادگیری غیر کلامی ،به عنوان دسته ای از ویژگی های عصب – روانشناختی ، تحصیلی ، اجتماعی وعاطفی توصیف شده اند ،که در ابتدا نواقصی را در استدلال غیر کلامی منعکس می کنند .این نواقص شامل ضعف در توانایی های دیداری – فضایی و تمیز دیداری می شوند ، اما به آنها محدود نشده و مهارتهای سازمان دهی رشد نا یافته ، مشکل در استنتاج و استدلال انتزاعی ، مشکلات قابل توجه در مورد استدلال ریاضی و کفایت اجتماعی محدود را نیز در بر می گیرند.

سه گروه عمده به عملکردی که در این اختلال مشخص می شود عبارت اند از :

1- فقدان هماهنگی حرکتی ، مشکلات تعادلی و دشواری در مهارتهای حرکتی و نگارشی ضعیف

2- سازمان دهی دیداری – فضایی ضعیف ، ادراکهای فضایی ضعیف و مشکلاتی در روابط فضایی و ضعف در تجسم و حافظه دیداری

3- ناتوانی در درک روابط غیر کلامی ، دشواری در سازگار ی با تغییرات و وضعیتهای جدید ،نقص در قضاوت و تعامل های اجتماعی

اختلال یادگیری غیر کلامی معمولا شبیه کمبود توجه است . زیرا این افراد ، نسبت به درون داد بینایی و لمسی توجه ضعیفی دارند ،اما مشاهده دقیق آنها مشخص میکند که این مشکلات به راستی کمبود توجه نیستند . آنها معمولا فاقد انعطاف بوده و با تکلیفها به گونه ای خشک برخورد می کنند و نمی توانند از اطلاعات آموخته شده برای یادگیری موضوعات جدیداستفاده کنند.

نشانه ها و علائم مشکلات در هماهنگی حرکتی :

_توان ضعیف ، عدم مهارت ، لغزش و لکنت دارد.
_در برنامه ریزی حرکتی مشکل دارد.
_در هماهنگ کردن طرفین بدن ناتوان است.
_هماهنگی ضعیفی بین چشم و دست نشان می دهد.
_در سازماندهی خود و متعلقات خود ضعف دارد.
_ممکن است نسبت به لمس حساسیت داشته باشد.
_از صدای بلند یا صداهای ثابت مانند تیک تاک ساعت یا ضربه زدن با مداد آزرده می شود.
_اشیاء را می شکند یا اسباب بازیهایی را که نیازمند مهارت خاص دستی نیستند ،انتخاب می کند.
_با امور حرکتی ظریف مانند رنگ کردن بین خطوط ، حل جورچین ، بریدن و چسباندن در ست و دقیق با مشکل روبرو است.
_از لباسهای سنگین یا زبر ، تنگ و خارش آور کلافه می شود.

راهبرد ها :

_دانش آموزان را با یاد آوری های کلامی برای لمس از پیش آماده کنید : می خواهم دست راستت را لمس کنم.
_از لمس کردن از پشت و یا بیش از حد نزدیک شدن به او بپرهیزید و مطمئن شوید دوستانش از این مسائل آگاهند.
_برای امتحان ، خواندن بی صدا یا کاری که نیازمند تمرکز زیاد است ، مکانی آرام و ساکت بدون مزاحمت های دیداری و شنیداری ایجادکنید.
_دانش آموز را از صدای زنگ خطر یا برنامه ریزی تمرین آ تش سوزی آگاه کنید.
_هنگام تمرین یک به یک ، با کودک نجوا کنید.
_به والدین اجازه دهید مودم های بی اثر یا گوش گیر برای کارهای پر سرو صدا مانند مونتاژ آماده کنند.
_مطمئن شوید والدین می دانند دانش آموز در کلاس چه شرایطی دارد.
_دانش آموز را برای کار درمانی یا آموزش های یکپارچگی حس ها ارجاع دهید.
_از نور یا منابع نوری که ممکن است باعث آزار کودک شوید آگاه باشید.
_از ابزارهای دستی استفاده کنید ، مطمئن شوید آنها در میدان دید کودک قرار دارند ، اما کودک را مجبور به لمس آنها نکنید.

* اختلال پردازش شنیداری مرکزی ( CAPD )

بروز مشکل در پردازش و یادآوری امور مرتبط با زبان

نشانه ها و علائم :

_در پردازش و یادآوری امور زبانی مشکل دارد ،اما ممکن است در تفسیر و یاد آوری صداهای محیطی غیر کلامی ، موسیقی و غیره مشکلی نداشته باشد.
_ممکن است افکار و ایده ها را به کندی پردازش کند و در توضیح آنها با مشکل روبرو باشد.
_واژه هایی با صدای مشابه را به اشتباه هجی یا تلفظ می کند یا هجاها را ندیده میگیرد.
_ممکن است به وسیله ی صنایع ادبی ( استعاره و تشبیه ) گیج شود یا لطیفه ها و کنایه ها را اشتباه درک کند ، واژه ها را به صورت جزء به جزء تفسیر می کند.
_اغلب از نوفه ها و صداهای زمینه آزرده می شود.
_در حفظ تمرکز یا به یاد آوردن سخنرانی ها مشکل دارد.
_در یاد آوری دستورهای شفاهی با مشکل روبرو است یا آنها را به اشتباه تفسیر می کند ، در پیروی از دستورات پشت سر هم مشکل دارد.
_دردرک جملات ساختاری پیچیده یا تکلم سریع مشکل دارد.
_آدم ها ،به ویژه آدمهای کاملا در خود غرق شده را نادیده می گیرد.
_واژه ی ( چی ) را زیاد می گوید ، حتی وقتی در مورد مطلب گفته شده زیاد شنیده است.

راهبردها :

_به جای توضیح دادن،کمبودها را با حس هایی که بیشتر سالم هستند ( استفاده از سر نخ های دیداری ، علائم ، جزوات و ابزارهای دستی ) کامل کنید.
_در مورد اشتباه گرفتن دستورهای کتبی و یا شفاهی دگرگویی کنید یا به کودک کمک کنید معنا را پیدا کنید.
_ریشه ی واژه ها ، کلمات انتزاعی و مشابه و متضاد را آموزش دهید.
_لحن و زیر و بمی صدا را تغییر دهید ، موزون حرف بزنید و بر کلمات اصلی تاکید کنید.
_در هنگام آموزش برای حصول اطمینان از درک مطلب از آنها سوال بپرسید.
_برای پاسخ دادن 5 تا 6 ثانیه به آنها فرصت دهید ( زمان اندیشیدن )
_به کودک اجازه دهید دائما مفاهیم ، کلمات ، قوانین و غیره را بیان کند.
_ازکودک نخواهید همزمان گوش دهد یا بنویسد.

* اختلال نارسایی دیداری حرکت

معکوس کردن حروف ، ناتوانی در نمونه برداری درست ، خارش و درد چشم ، گم کردن مکان ، مشکل در بریدن

نشانه ها و علائم :

_ممکن است وارونه سازی کند : ب را به جای پ و ک را به جای گ پس و پیش کند.
_در گفتگو درباره ی محیط مدرسه مشکل دارد.
_از درد و خارش چشم حکایت دارد ، چشم هایش را می مالد ، از محو بودن حروف چاپی هنگام خواندن شکایت دارد.
_هنگام خواندن از روی کاغذسرش را می چرخاند کاغذ را با زاویه ای غیر معمول نگه می دارد.
_یک چشمش را هنگام کار می بندد و هنگام خواندن خمیازه می کشد.
_نمی تواند به درستی رونویسی کند.
_مکررا مکان را گم می کند.
_در صورتی که فقط بخشی ازشی ء یا واژه ای را ببیند ،نمی تواند آن را شناسایی کند.
_مداد را بیش ازاندازه محکم می گیرد ، اغلب نوک مداد را می شکند.
_در بریدن و چسباندن مشکل دارد.
_حروف را در یک خط قرار نمی دهد، ممکن است نوشته های درهم وبرهم داشته باشد که در آن تداخل حروف ، فاصله گذاری نا منظم و عدم ترتیب حروف روی یک خط مشاهده شود.

راهبردها :

_از نمره دادن به دست خط بپرهیزید.
_به دانش آموز اجازه دهید داستانهای خلاق را دیکته کند.
_برای تکلیفهای نوشتاری جایگزین فراهم کنید.
_استفاده ازگیره ی مداد و یا دیگر ابزارهای یاری دهنده ی نوشتاری را پیشنهاد کنید.
_به کودک اجازه ی استفاده از رایانه و واژه پرداز را بدهید.
_رونویسی را محدود کنید.
_از کتابهای درشت چاپ استفاده کنید.
_کتابهای صوتی را طرح ریزی کنید یا به امانت بگیرید.
_استفاده ازانواع مختلف کاغذ شطرنجی ، نقش برجسته و طرح دار تجربه کنید.

* اختلالات زبانی ( زبان پریشی و خوانش پریشی )

مشکل در درک زبان گفتاری ، درک مطلب ضعیف

نشانه ها و علائم :

_در دریافت معنی از گفتار مشکل دارد.
_ضعیف و پر نقص می نویسد.
_در درک مطلب ضعیف است.
_دربیان افکار به صورت کلامی مشکل دارد.
_در نامگذاری اشیاء یا شناخت نامها با مشکل روبروست.
_اغلب از اینکه حرف زیادی برای گفتن دارد و راهی برای گفتن پیدا نمی کند ، خسته می شود.
_دائما می گوید: "واژه ها نوک زبانم هستند ".
_می تواند شی ء را توضیح دهدو نقاشی آن را بکشد، اما نمی تواند نام آن را به یاد آورد.
_احساس ناامیدی و ناراحتی می کند.
_در درک لطیفه ها با مشکل روبرو است .

راهبردها :

_به آرامی و شمرده و با استفاده از جمله های ساده برای انتقال اطلاعات سخن بگویید.
_کودک را به گفتار در مانگر ارجاع دهید.
_به کودک اجازه دهید برای یاد داشت برداشتن از ضبط صوت استفاده کند.
_مفاهیم اصلی راروی تخته بنویسید.
_از یک حامی یا یکی از دوستان کودک به عناوین کمک مربی استفاده کنید.
_ازشیوه های دیداری برای افزایش درک و شنوایی استفاده کنید.
_برای یادداشت بر داشتن از کتابها و سخنرانی ها از سازمان دهنده ی گرافیکی استفاده کنید.
_از آغازکننده ی داستان برای تکالیف نوشتاری خلاقانه استفاده کنید.
_طرح ریزی داستان را تمرین کنید.
_جزئیات را با پرسش و راهبردهای دیداری روشن کنید.

منبع: اختلالات يادگيري ،تشخيص و درمان
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.41796s, 18q