50 ميليارد تومان از يارانه دارو به سازمانهاي بيمه‌گر منتقل مي‌شود

۱۳۸۶/۰۳/۲۹ - ۰۰:۰۰ - کد خبر: 4617
50 ميليارد تومان از يارانه دارو به سازمانهاي بيمه‌گر منتقل مي‌شود

رسول ديناروند در گفت و گو با فارس، ‌افزود:‌ امسال با وجود كاهش يارانه دارو از 224 ميليارد تومان به 212 ميليارد تومان در سال جاري تعداد خيلي كمي از داروها از يارانه آزاد شدند اما اين داروها بيشتر مواردي هستند كه شامل حال بيماران خاص نمي‌شود و بار مالي زيادي به مصرف كنندگانشان تحميل نمي‌كند.
وي اضافه كرد:‌ همچنان اكثريت داروهاي يارانه‌اي مانند سابق تحت حمايت دولت است و وزارت بهداشت كسري اعتبار يارانه دارو را از ساير رديفهايي كه در اختيار دارد تامين مي‌كند و حتي پيش بيني شده كه ميزان و تعداد داروهاي تحت پوشش يارانه براي بيماران خاص از سال قبل هم بيشتر شود.
ديناروند گفت: پرداخت يارانه دارو به اين شكل البته مشكلاتي دارد، از جمله اينكه ارزان بودن داروي در اختيار داروخانه‌ها امكان قاچاق برخي داروها را به خارج فراهم مي‌كند به همين منظور پيشنهاد ما اين است كه اين يارانه از طريق بيمه ها و به بيمار پرداخت شود كه مكاتباتي در اين زمينه با وزارت رفاه و سازمانهاي بيمه‌گر داشته‌ايم.
وي اضافه كرد: پيشنهاد ما اين است كه امسال يك چهارم يارانه دارو به سازمانهاي بيمه‌گر منتقل شود و اين سازمانها با كاهش فرانشيز سهم بيماران پوشش بيشتري به حمايتهاي بيمه‌اي اين داروها بدهند تا در نهايت دارو به همان قيمت سابق به دست بيمار برسد اما به جاي پرداخت يارانه دارو در سطح عرضه، اين اعتبار از طريق بيمه به بيماران داده شود.
ديناروند گفت:‌ اين طرح البته هزينه‌هاي بيشتري نسبت به سيستم پرداخت يارانه مستقيم به دارو دارد زيرا بايد حاشيه سود واردكنندگان، توزيع كنندگان و داروخانه‌ها نيز پرداخت شود به همين علت براي اجراي اين طرح امسال با يك چهارم اعتبار يارانه و تعداد معدودي دارو شروع مي‌كنيم تا پس از ارزيابي نهايي آن سال آينده كل يارانه دارو به سازمانهاي بيمه‌گر منتقل شود.
معاون وزير بهداشت افزود: انتقال يارانه دارو از وزارت بهداشت به سازمانهاي بيمه گر قطعي است و از سال آينده اين اعتبار به سرجمع اعتبارات سازمانهاي بيمه‌گر اضافه مي‌شود.
وي گفت: البته پذيرش اين مسئوليت براي بيمه ها يك مقدار هزينه در بر دارد، چون كنترل آنها بر بيماران بايد بيشتر شود اما اگر بيمه ها بپذيرند سال آينده همه يارانه دارو به اين سازمانها منتقل مي‌شود.

 

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
6.68654s, 19q