با افزایش تورم در ۲ سال اخیر؛ بسیارى از فرزندان خانواده هاى فقیر به جمع كودكان كار پیوسته اند

۱۳۹۱/۰۱/۲۹ - ۱۲:۰۱ - کد خبر: 46193
سلامت نیوز: یك فعال حقوق كودكان كار گفت: به دلیل تورم دو سال اخیر  و بحرانى شدند اوضاع اقتصادى خانواده هاى فقیر، بسیارى از كودكانى كه تا پیش از این مشغول تحصیل بودند اكنون به جمعیت كودكان كار پیوسته اند. ثریا عزیز پناه عضو هیات مدیر انجمن حمایت از حقوق كودكان با ابراز تاسف از شرایطى كه خانواده هاى فقیر را مجبور به استفاده از نیروى كار فرزندانشان مى كند، به ایلنا گفت: بحث حضور كودكان در خیابان ها یك بحث انسانى است كه اگر از بین كودكان حتى یك نفر به كودكان خیابانى اضافه شود در واقع یك مساله انسانى اتفاق افتاده و اگر هم از جمعیت آنان یك نفر كم شود یك پیشرفت انسانى ایجاد شده است.

 او درباره مشاغل كاذب كودكان گفت: دوران كودكى داراى مشخصات خاصى است و كودك در این دوران باید از فرصت هاى آموزشى برخوردار شود تا بتواند در جامعه به عنوان یك انسان اجتماعى شناخته شود و فعالیت كند. او ادامه داد: یكى از مهم ترین آیتم هاى آموزشى برخوردارى از آموزش هاى رسمى كشورهاست كه در اصل ۳۰ قانون اساسى كشور ما هم براى این گروه سنى از كودكان آموزش هاى دوره ابتدایى، راهنمایى و متوسطه اشاره شده است و كودكان ایران باید از حق آموزش به طور رایگان تا ۱۸ سالگى برخوردار باشند. این فعال حقوق كودكان كار افزود: متاسفانه بخش قابل توجهى از جمعیت كودكان ایرانى در ساعاتى كه باید در مدارس در حال آموزش دیدن باشند، در مكان هایى به غیر از اماكن آموزشى به سر مى برند.
عزیز پناه در مورد پیامدهاى عدم آموزش در كودكان گفت: زمانى كه یك كودك از آموزش محروم مى شود در واقع او از سوادآموزى و اجتماعى شدن و بازى كردن واز سلامت و بهداشت محروم مى شود و محكوم به اینكه در سنین كودكى شرایط بزرگسالى را متحمل شود و تحمل این شرایط خود پیامدهایى از قبیل بیمارى هاى گوناگون و ناهنجارى هاى رفتارى را به دنبال دارد. او یادآور شد كودكانى كه به جاى آموزش مدام با مسائل خطرناكى در مواجهه اند در معرض آزارهاى گوناگوى قرار دارند چرا كه این كودكان قادر به سازگارى و مقابله با مشكلات محیطى كه بزرگسالان با آن روبرو مى شوند نیستند و به دلیل بى دفاعى و كوچك بودن، متحمل شرایط پیرامون خود از جمله آزارهاى جسمى، جنسى و ابتلا به بیمارى هاى مختلف و اعتیاد مى شوند.

عزیزپناه در خصوص هرج و مرج در مشاغل كاذب كودكان خیابانى گفت: حضور كودكان در معابر و چهارراه ها و ایجاد مزاحمت براى رهگذران خود یك واكنش انزجارى در افراد ایجاد مى كند كه این انزجار به كودكان نیز منتقل مى شود، بنابراین مسئولین ذ ى ربط باید به مسئله حضور كودكان در خیابان ها به طور جدى رسیدگى كنند و بیاندیشند چه كارهایى باید صورت بگیرد تا باعث كاسته شدن حضور كودكان در خیابان ها شود.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
3.13264s, 18q