مردان با مشكلات ناباروری كیفیت زندگی پایین تری دارند

۱۳۹۱/۰۲/۰۴ - ۱۵:۳۰ - کد خبر: 46660
سلامت نیوز : دکتر سکینه محمد علیزاده، استادیار گروه مامایی و معاون پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در گفتگو با خبرنگار بهداشت و درمان باشگاه خبرنگاران با بیان اینكه به دلیل شیوع بالای ناباروری و تاثیر احتمالی آن بر روی کیفیت زندگی این مطالعه با هدف تعیین کیفیت زندگی مردان با مشکل ناباروری و عوامل پیشگویی ­کننده کیفیت زندگی آنان در ابعاد جسمانی و روانی انجام گرفت گفت: در این مطالعه تعداد 1021 نفر از مردان با مشکل ناباروری دارای تحصیلات حداقل راهنمایی مراجعه­ کننده به مرکز نازایی مجیدی تبریز در سال 1389در مقطعی مورد بررسی قرار گرفتند.

وی تصریح كرد : داده ­ها با استفاده از پرسشنامه های مشخصات دموگرافیک، کیفیت زندگی 36-SF که توسط خود افراد تکمیل می­شد، جمع آوری شده و با استفاده از نرم افزار SPSS ver-13 و آزمون­ های آماریT، تحلیل واریانس یک طرفه و رگرسیون لجستیک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.دكتر محمدعلی زاده با اشاره به اینكه میانگین سن افراد مورد پژوهش 32.6 و طول دوره ناباروی آنها 22.0 سال بوده و 81% شهرنشین بوده و علت ناباروری 41% عامل زنانه، 40% مردانه، 10% هر دو عامل زنانه و مردانه و 9% نامعلوم بود یادآور شد : میانگین امتیاز کیفیت زندگی آنان در هر هشت زیر مجموعه مورد بررسی از نظر آماری بطور معنی­ داری کمتر از داده­ های نرمال شده مردان ایرانی بوده و این تفاوت در ابعاد نشاط، درد جسمانی و عملکرد اجتماعی بارز بود.

وی ادامه داد: با وارد نمودن محل اقامت، گروه سنی، سطح تحصیلات، متوسط درآمد ماهیانه، طول دوره ناباروری، عامل نازایی و تعداد دفعات استفاده از باروری مصنوعی بعنوان متغیرهای پیشگویی ­کننده احتمالی کیفت پایین زندگی در ابعاد جسمانی و روانی در مدل رگرسیون لجستیک مشخص شد که کیفیت پایین در بعد سلامت جسمانی در افراد جوانتر از 30 سال با تحصیلات دیپلم یا پایینتر،)، با درآمد پایینتر از 600 هزار تومان ،با طول دوره ناباروری 10 سال یا بیشتر و افراد با عامل ناباروی هم زنانه و هم مردانه و در بعد سلامت روانی در افراد با تحصیلات دیپلم یا پایینتر شایعتر بوده و بقیه متغیرها ارتباط معنی ­داری با کیفیت زندگی نداشتند.وی در پایان خاطرنشان كرد :با توجه به نتایج پژوهش که نشان دهنده پایین بودن کیفیت زندگی مردان با مشکل ناباروری می­باشد كه لازم است حمایتهای لازم جهت ارتقای کیفیت زندگی زوجین نابارور، بخصوص افراد با عوامل خطر از جمله افراد دارای تحصیلات پایین­تر و با درآمد کمتر انجام گیرد.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.27509s, 19q