دولت بايد سرانه درمان را افزايش دهد

۱۳۸۶/۰۴/۰۲ - ۰۰:۰۰ - کد خبر: 4685
دولت بايد سرانه درمان را افزايش دهد
دكتر حيدرپور عضو كميسيون بهداشت و درمان در مجلس شوراي اسلامي با بيان اين مطلب به باشگاه خبرنگاران گفت: تعرفه هاي بخش دولتي به علت افزايش سرانه ناچيز درمان در سال گذشته 22 درصد عقب بود و در حدي كه بايد افزايش پيدا مي كرد ،افزايش نيافت.
وي تصريح کرد: پيشنهاد كميسيون بهداشت و درمان مجلس به وزير بهداشت و درمان و همچنين رئيس جمهور در خصوص تعرفه هاي بخش دولتي با توجه به در نظر گرفتن نرخ تورم ، 35 درصد بود كه متاسفانه شوراي عالي بيمه افزايش 13 درصدي تعرفه هاي پزشكي را تصويب كرد.
حيدرپور افزود: تصويب افزايش 13 درصدي تعرفه هاي بخش دولتي به معناي در نظر نگرفتن عقب افتادگي تعرفه هاي خدمات تشخيصي و درماني سال گذشته است و به طور يقين امسال نيز در بخش سلامت با كسري بودجه مواجه مي شويم.
_اعتبارات بخش سلامت افزايش خوبي داشته است
امسال در مجموع در اعتبارات بخش سلامت افزايش خوبي داريم اما با اين افزايش به طور حتم مجبور به برداشت متمم بودجه براي بخش سلامت خواهيم شد.
دكتر حيدرپور همچنين در خصوص اعتبارات بخش سلامت افزود: 7 هزار و 600 ميليارد تومان به بخش سلامت اختصاص داده شده كه مبلغ 630 ميليارد دلار از صندوق ذخيره ارزي برداشت شد كه بخشي از آن به وزارت علوم اختصاص يافت و 501 ميليارد تومان نيز به وزارت بهداشت داده شده است.
وي افزود: طبق بازرسي هايي كه از مراكز درماني و بهداشتي دولتي به عمل مي آيد با مشكلات زيادي از جمله كمبود دارو، مناسب نبودن مايحتاج بيماران مانند پتو، ملحفه و مسايلي از اين قبيل مواجه هستيم.
حيدرپور اظهار داشت: پيش بيني مي شود در سال 86 وزارت بهداشت و درمان 500 ميليارد تومان بدهي داشته باشد كه با توجه به تورم 13 درصدي امسال و بدهي هاي سال هاي 84 و 85 كه در مجموع 22 درصد است امسال نيز صد درصد با مشكلات عديده اي در نظام سلامت مواجه خواهيم بود.
عضو كميسيون بهداشت و درمان يادآور شد: طرحي را در سال گذشته تصويب كرديم و مبلغ 500 ميليارد تومان به وزارت بهداشت و درمان اختصاص داده شد تا به تجهيز مراكز درماني شركت هاي توليد دارو، پرداخت حقوق پزشكان و پرسنل شاغل مراكز درماني بپردازد.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
2.09043s, 18q