نكات مهم كه اكثر متخصصان قطع شیر مادر را به صلاح نوزاد نمی دانند

۱۳۹۱/۰۲/۱۷ - ۱۰:۳۳ - کد خبر: 47687
سلامت نیوز: در مواردی که نوزاد دچار شکاف لب و یا شکاف کام شده است اکثر متخصصان قطع شیرمادر را به صلاح نوزاد نمی دانند.
* شكاف لب در نوزاد
در این موارد باید به مادر تفهیم كرد كه نوزاد طبیعی است و شیردادن به اومثل كودكان طبیعی می باشد. به طورمعمول پستان مادر شكاف لب را پركرده ومكیدن، خوب پیش می رود. مادر درحالی كه سینه ی خود را داخل دهان طفل قرارداده، می تواند انگشت خود را داخل شكاف گذاشته تا نیروی مكش توسط طفل اعمال شود ( انگشت مادر حتماً باید با آب و صابون شسته شده باشد). این مسئله كه طفل را تشویق به مكیدن كنیم تا عضلات چانه و فك تقویت شود اهمیت زیادی دارد. چنان چه نیروی مكش مؤثرنبود مادر می تواند شیرخود را بدوشد و با قطره چكان یا وسایل دیگر به نوزاد بخوراند. درمواردی از وسایل مخصوص برای نوك سینه می توان استفاده كرد.

* شكاف كام نوزاد
درشكاف كام بلع نرمال است. اگر شكاف باریك و محدود به كام نرم باشد، نوزاد قادراست ازكام سخت كه در جلوتر قرارگرفته است برای مكیدن نوك سینه استفاده كند ولی اگر شكاف در قسمت كام سخت باشد شیردهی مشكل ترصورت می گیرد. بهتر است وضعیت شیرخوار به حالت نیمه نشسته باشد.
در مواردی كه شكاف كام بسیار وسیع باشد می توان شیرمادر را دوشید و در شیشه هایی با سرشیشه ی مخصوص به شیرخوار داد.

منبع: نی نی سایت
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
1.1888s, 18q