اگر در سن ميانسالي هستيد:

انجام آزمایشاتی که نباید فراموش کنید

۱۳۹۱/۰۳/۲۴ - ۱۵:۵۲ - کد خبر: 50640
سلامت نیوز :اگر شما در سن میانسالی هستید و برای تماشای تلویزیون صدای آن را بیش از اندازه زیاد میكنید یا برای شنیدن حرف دیگران باید از آنها بخواهید كه دوباره حرفشان را تکرار كنند، در حال دریافت یك اخطار از بدنتان هستید.
بسیاری از پزشکانی كه شما به آنها مراجعه میكنید، شنوایی شما را به طور منظم بررسی نمی كنند. مطالعهای جدید در دانشکده پزشکی دانشگاه ویرجینیا نشان میدهد كه پزشکان نیمی از ارزیابیهای منظم در معاینات سالانه و یکی از معمولترین آزمایشها را برای شما تجویز نمیكنند. آزمون شنوایی در 70درصد موارد فراموش میشود.
انجام منظم سنجش شنوایی بسیار مهم است از آن جهت كه بسیاری از افرادی كه در ناحیه گوش دچار مشکل هستند، از آن بیخبرند.
سه علتی كه شما باید در چکاپ بعدی سنجش شنوایی شركت كنید.

1  -  آلزایمر
از دست دادن شنوایی میتواند به این معنا باشد كه شما در معرض ابتال به بیماری آلزایمر هستید.با توجه به مطالعهای كه در موسسه ملی سالمندی انجام شده، افرادی كه كم شنوا هستند، بیشتر از دیگران به وضعیتهای شناختی مانند آلزایمر و زوال عقل مبتلا میشوند.
به این ترتیب كه هر 10 دسی بل كاهش شنوایی احتمال ابتال به آلزایمر را تا 20 درصد افزایش میدهد. كارشناسان معتقدند كه از دست دادن شنوایی ممکن است ناشی از بروز آسیب عصبی در گوش و بروز آسیب عصبی در گوش میتواند نشانهای از آسیب در نواحی دیگر بدن مانند مغز باشد. بنابراین برای اینکه از این آسیبها در امان باشید و به موقع با آنها برخورد كنید به طور منظم شنواییتان را مورد آزمایش قرار دهید.

2 -  بیماریهای قلبی و عروقی
كم شدن شنوایی میتواند پرچم قرمز اخطار برای بروز بیماریهای قلبی و عروقی باشد. شنیدن فركانسهای صدا به صورت خیلی پایین ممکن است از یك تغییر منفی در قلب شما خبر بدهد. به این دلیل كه گوش داخلی پر از رگهای خونی كوچك و بزرگ و حساس است و هرگونه تغییر در آنها میتواند عالمت تغییر در رگهای بزرگتر و اصلیتر بدن باشد كه بیماریهای عروقی از شایعترین آنهاست.

3  -  ناشنوایی و افسردگی
ناشنوایی در برخی موارد میتواند به افسردگی منجر شود. محققان ایتالیایی دریافته اند افرادی كه در سنین 35 ت ا 55 سالگی با علائم كاهش شنوایی خفیف تا متوسط روبهرو میشوند به احتمال زیاد تجربه روان پریشی نیز خواهند داشت.
در این زمینه تحقیقات دیگری روی 2300 بزرگسال 50 سال به باال انجام شد. در این مطالعه مشخص شد افرادی كه كم شنوایی خود را درمان نکرده بودند، با احتمال بیشتری به احساس افسردگی و اضطراب دچار میشوند. چراكه شنیدن صحیح درک عمیقتری از شادیها و خوشیها در فرد ایجاد میكند.
منبع:روزنامه هفت صبح
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.51988s, 18q