چطور یك فرد در حال غرق را نجات دهیم؟

۱۳۹۱/۰۳/۲۴ - ۱۵:۵۷ - کد خبر: 50641
سلامت نیوز :فصل تابستان فصل شنا در دریاست اما متاسفانه سالانه تعداد زیادی از هموطنان در آبهای دریای مازندران جان خود را از دست میدهند و خاطرات بدی را از تابستان و بزرگترین دریاچه جهان به جا میگذارند.
اما هنگام روبه رو شدن با فرد غرق شده تنها تنفس مصنوعى است که میتواند فرد را نجات دهد بنابراین وقت خود را با کارهاى بیهوده تلف نکنید.اغلب اوقات هنگامىکه از افراد سوال مىشود چگونه فرد غرق شده را نجات دهیم و براى رفع مشکل مصدوم چه باید کرد، پاسخ مىدهند از آنجا که مشکل فرد غرق شده خفگى است بنابراین باید اقدام به خارج کردن آب از ریه ها کنیم و به همین دلیل افراد به منظور خارج کردن آب از ریه ها روى قفسه سینه فرد فشار آورده یا اقدام به ضربه زدن به پشت مصدوم مى کنند.
بیشتر مردم تصور مى کنند فرد به دلیل رسیدن آب به ریه ها خفه شده در حالى که برخالف این گمان هیچگونه هوایى وارد ریه فرد نمىشود زیرا هنگامیکه آب وارد ریه مصدوم مىشود ابتدا ورودى ریه ها بسته و منقبض مىشود و چون ناى فقط اجازه ورود هوا را دارد و هرگونه چیزى غیر از هوا باشد دیواره هاى ناى منقبض شده و اجازه ورود نمىدهد، بنابراین با بسته شدن ناى هوا هم تا زمانى که آب وجود داشته باشد وارد ریه ها نمىشود.
در این زمان نه تنها هوا وجود ندارد بلکه آبى هم داخل ریه نیست. هنگامیکه فرد را از آب بیرون مىآوریم با تمام فشار تنفس مصنوعى به مصدوم داده تا آب جلوى ناى پس زده شده و دیواره ناى باز شده و هوا وارد ریه هاى فرد شود.
حال چنانچه فرد مدت بیشترى در آب باشد به علت بسته شدن دیواره هاى ناى و نرسیدن هوا به ریهها، قلب نیز براى مدت طوالنى اکسیژن دریافت نمى کند و از کار می افتد و سپس عضلات قلب انقباض خود را از دست داده و شل مىشوند، بنابراین انقباض ایجاد شده در دیواره ناى از بین رفته و در این لحظه آب وارد ریهها مىشود و ضرورى است که با فشار بیشتر تنفس مصنوعى به مصدوم داد چرا  که باعث مىشود فشار هوا وارد کیسه هوایى شود و با رفتن به پشت آب، آب به طرف خون اطراف کیسه هوایى هدایت شود و به این وسیله
کیسه هوایى از آب تخلیه و تمیز شده و پر از هوا مىشود و مشکل شخص مرتفع مىشود. همچنین افراد باید مد نظر داشته باشند چه آب وارد ریه شده باشد و چه نشده باشد فقط با تنفس مصنوعى فرد را نجات دهند و وقت خود را با کارهاى بیهوده تلف نکنند.
منبع:روزنامه هفت صبح
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.3661s, 18q