چکشی در میان انگشتان پا

۱۳۹۱/۰۴/۰۳ - ۱۳:۵۵ - کد خبر: 51162
چکشی در میان  انگشتان پا
عارضه انگشت چكشی یا همرتو، نوعی بدشكلی انگشت پا است  که در آن انتهای انگشت دوم پا به سمت پایین خمیده میشود. تاندون، بافتی فیبرمانند است که عضله را به استخوان متصل میکند و عارضه انگشت چكشی به دلیل عدم تعادل بین تاندونهای بالا و تاندونهای پایین انگشت بوجود میآید. البته عارضه انگشت چكشی میتواند در دیگر انگشتان نیز پدیدار شود.
پوشیدن کفش تنگ و باریک از اصلیترین دلایل بروز این عارضه است زیرا فشار این کفشها، انگشت را خمیده و عضالت و تاندونهای انگشت را کوچک و سفت می کند.

 چرا و چگونه!
خم شدن غیرطبیعی انگشت میتواند فشار وارده بر پا را بیشتر و کفش پوشیدن و راه رفتن را با مشكل مواجه کند. البته ارثی بودن، بلند بودن انگشت، وجود عارضه در زمان تولد و ضربه و آسیب نیز از دیگر دالیل بروز این بیماری است. پزشكان معتقدند بانوانی که کفشهای نامناسب با سایز پا یا کفشهای پاشنه بلند و باریک میپوشند و کودکانی که از کفشهای بزرگتر از سایزشان استفاده می کنند در معرض خطر این عارضه هستند.
این عارضه عالئمی دارد که فرد میتواند با مشاهده آنها به بیماری خود پی ببرد. انتهاییترین قسمت انگشت به طرف پایین متمایل و مفصل میانی انگشت خم میشود.
ممكن است بیمار در ابتدا بتواند انگشت خمیده را حرکت دهد و صاف کند اما با گذشت زمان، انگشت سفت میشود و فرد قادر به حرکت انگشت نخواهد بود. اصطكاک انگشت با کفش سبب ایجاد میخچه روی آن میشود. این میخچه نرم یا سفت در بالاترین نقطه انگشت خمیده، پدیدار میشود. همچنین ورم، قرمزی و سوزش، انقباض و گاه زخمهای باز نیز در انگشت خمیده دیده میشود.
 از تشخیص تا جراحی پس از مراجعه بیمار به متخصص، پزشكان از راههای مختلفی برای تشخیص صحت بیماری بهره میگیرند. پزشک هنگام معاینه، با دستكاری، عالئم را ظاهر می کند و با انداختن عكس اشعه X میزان انحراف انگشت و تغییراتی که به وجود آمده است را میشناسد. با وجود این راههای عمومیدرمان این عارضه از چند صورت خارج
نیست.
بیمار باید از پوشیدن کفشهای تنگ، پاشنه بلند یا نوک باریک، خودداری کند و زیر نظر پزشک، از نوار چسبهای مخصوص برای جلوگیری از سوزش میخچه یا ایجاد  پینه در
کف پا بهره بگیرد.
همچنین لوازم ارتوتیک به عنوان وسایل مناسب برای پا به منظور کمک به حفظ تعادل تاندون و عضالت در کفش جاگذاری میشود. ممكن است پزشک  برای کاهش درد و التهاب ناشی از انگشت چكشی به بیمار کورتیكواستروئید، تزریق یا برای او ایبوپروفن و دیگر داروهای ضدالتهاب غیراستروئید خوارکی تجویز کند. آتل بندی برای صاف کردن انگشت خمیده هم راه درمانی دیگری است که به خصوص در مورد کودکان موثر است. ورزش کردن، انجام تمرینات کششی مالیم و کار گذاشتن کفی نرم در کفش هم در بهبود عارضه موثرند.
در برخی موارد پزشک انجام عمل جراحی را توصیه می کند. هنگام ایجاد یک زخم باز یا سفت و دردناک شدن انگشت چكشی، فرد به عمل جراحی نیاز دارد. پینه یا تغییر شكل پا نیز با جراحی اصالح میشود. تغییر شكل پا، تعداد انگشتان درگیر، سن و میزان فعالیت فرد در این زمینه موثرند.
گاه تاندونها و رباطها برای صاف کردن مفصل انگشتتان، توسط جراح برش داده میشوند. البته عمل جراحی دارای عوارضی احتمالی است که تغییر در نوع ایستادن به دلیل دشواری در راه رفتن و تغییر شكل عمومی پا از آن جمله اند.

 كدام ورزشها مناسبترند
بیمار با انجام چند تمرین ورزشی ساده میتواند تا حدودی از تغییر شكل پا جلوگیری کند.

1    ماساژ دادن برای برطرف شدن گرفتگی عضالت ناشی از انگشت چكشی یک راه موثر است.
انگشت خمیده خود را به آرامی ماساژ دهید و به جلو و عقب بكشید تا انعطافپذیری عضلات بیشتر شود.تكرار ماساژ دادن، انگشت خمیده را به موقعیت
طبیعی خود نزدیک می کند.

2    بلند کردن اشیایی مانند استكان یا توپهای کوچک پالستیكی از روی زمین عضلات و تاندونهای انگشتان پا را تقویت می کند.

3   میتوانید با تا کردن یک حوله با انگشتهای پا و تكرار چنگ زدن و رها کردن آن، به بهبود انگشت چكشی خود کمک کنید.برای درمان کننده ناصافی انگشتان پا و به
خصوص انگشت چكشی از ورزشهایی برای کشش عضالت ساق پا بهره بگیرید. دستهایتان را روی دیوار بگذارید، پای راستتان را خم کنید و پای چپ را بكشید و پاشنه آن را روی زمین فشار دهید.

4   روی صندلی بنشینید، پایتان را بالا بیاورید. انگشتان خود را به هم بفشارید و سپس رها کنید.همچنین میتوانید بایستید، تمام انگشتان یک
پای خود را از زمین بلند کنید و سپس آنها را یكی یكی به سمت پایین بیاورید و روی زمین قرار دهید.
منبع:روزنامه هفت صبح
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
2.15663s, 18q