دردسری به نام اضافه وزن عشق

۱۳۹۱/۰۴/۰۳ - ۱۴:۰۵ - کد خبر: 51164

 به تازگی دو خبر نگران كننده درباره سالمت زنان ایرانی شنیده میشود. چاقی و افسردگی روزافزون در زنان ایرانی خبری بوده كه وزیر سابق بهداشت در آخرین مصاحبه اش نسبت به آن هشدار داده است. حاال حمید بشارتی، متخصص تغذیه درباره سلامت در پاسخ به اینکه آیا واقعا بعد از ازدواج انسان دچار اضافه وزن میشود عنوان كرده است: تحقیقات جدید نشان میدهد این موضوع حداقل در مورد زنان با احتمال بسیار زیادی رخ میدهد.

هم غذایی با همسر و 12 کیلو اضافه وزن
بشارتی  معتقد است  تقریبا 90 درصد زنان بعد از وارد شدن به زندگی مشترک دچار اضافه وزن میشوند كه به طور متوسط وزن یک خانم بعد از ازدواج نزدیک به هفت كیلوگرم افزایش پیدا می كند و در 56 درصد از موارد این اتفاق بین چهار تا شش ماه بعد از شروع زندگی مشترک رخ میدهد.

این متخصص تغذیه میگوید؛ در این زمان اكثر زنان به حداكثر آرامش بعد از آغاز زندگی مشترک میرسند و مانند قبل كنترلی روی میزان غذا خوردن خود ندارند و نزدیک به یک دهم از زنان هم به دلیل هم غذا شدن با همسر خود به طور ناخود آگاه بیشتر از حد معمول غذا میخورند و كالریهای بیشتری مصرف می كنند.
به عقیده این متخصص تغذیه، حتی بسیاری از كارشناسان از اصطالحاتی به نام اضافه وزن عشق استفاده می كنند و معتقدند دو سوم زنان بعد از ازدواج بین 6 تا 12 كیلوگرم افزایش وزن پیدا می كنند، یک چهارم زنان كمتر از شش كیلوگرم اضافه وزن پیدا می كنند و متاسفانه در 12 درصد آنها میزان اضافه وزن به بیش از 12 كیلوگرم میرسد و حتی ممکن است دچار چاقی مفرط شوند.

به گفته بشارتی زنان باید توجه داشته باشند كه هر روز نزدیک به 500 كالری غذای كمتری نسبت به همسر خود احتیاج دارند:
فقط مصرف چند كالری اضافه در روز میتواند در دراز مدت خود را به شکل اضافه وزن نشان دهد.

زنان دو برابر مردان، افسرده اند
دكتر لنکرانی، رئیس مركز تحقیقات سیاستگذاری سلامت  با اعالم اینکه زنان دو برابر بیشتر از مردان احتمال دارد دچار افسردگی شوند، گفت: سالهای از دست رفته عمر به دلیل ناتوانی در خانمها بیشتر است.دكتر كامران باقری لنکرانی معتقد است: سن امید به زندگی الزاما به معنی نکته مثبت نیست به طوریکه سالهای از دست رفته به دلیل ناتوانی در زنان نسبت به مردان بیشتر است.  وزیر سابق بهداشت با اعالم اینکه در حدود 15 سال قبل اكثریت جمعیت كشورمان را افراد زیر 15 سال تشکیل میدادند، گفته است: متاسفانه در حال حاضر این روند رو به كاهش است و جمعیت سالمند كشور رو به گسترش و افزایش است كه باید برای سلامت آنها برنامههای جامع و گستردهای داشته باشیم. لنکرانی در
ارتباط با سلامت زنان به عنوان نیمی از جمعیت كشور، گفت: وقتی در مورد سلامت زنان صحبت می كنیم باید یک دید جامع نگر به موضوع داشته باشیم. به طوریکه تصمیم گیری و تصمیم سازی در سطوح مدیریتی بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داده: مشکلات زنان باید برجسته تر شود و تفاوتها را ببینیم و نتیجه گرا باشیم. زیرا خیلی از مداخلاتی كه پیشنهاد شده است وقتی به كار گرفته شده هیچ كاربردی ندارد. رئیس مركز تحقیقات سیاستگذاری سلامت با اعالم اینکه بالاترین بار بیماریها بعد از بیماریهای قلبی و عروقی مربوط به افسردگی است، افزود: زنان دو برابر بیشتر از مردان احتمال دارد دچار افسردگی شوند.
منبع:روزنامه هفت صبح
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.12681s, 19q