خشونت علیه پرستاران از چالشهای بزرگ در بخشهای اورژانس است

۱۳۹۱/۰۴/۰۵ - ۰۹:۱۸ - کد خبر: 51273
سلامت نیوز : محمد اسماعیل پوربندبنی دانش آموخته دکترای تخصصی پرستاری در دانشکده پرستاری مامایی تهران در رساله دکترای خود "خشونت علیه پرستاران اورژانس و ارائه راهکارهای مناسب پیشگیری" را بررسی کرده است.در این رساله آمده است: چون استراتژی مدون برای ارائه گزارش و پیگیری مجدانه در اختیار پرسنل پرستاری نیست. فراوانی این پدیده مشخص نیست و عامل مهمی برای ایجاد نارضایتی شغلی و ترک حرفه پرستاری است. پرستاران بخش اورژانس از وقوع حادثه خشونت زا در بخش نگران هستند و حفظ امنیت بر اساس راهکارهای عملیاتی پیشگیرانه را خواستار هستند.
 
به گزارش سلامت نیوز به نقل از مهر ؛ بر این اساس، راهکارهای عملیاتی پیشگیری خشونت علیه پرستاران اورژانس در قالب سه محور راهکارهای مربوط به فیزیک و محیط کار، راهکارهای مربوط به استراتژی ها، سیاستگذاری ها و پروتکل های بخش و نیز راهکارهای مربوط به کسب مهارتهای فردی پرسنل بخش اورژانس دسته بندی شده است.بر پایه همین گزارش، در فاز کیفی مطالعه 3 تم "مظلومیت و آسیب پذیری"، "عجز و ناتوانی"، "محکومیت و ویرانی" استخراج شد.تم مظلومیت و آسیب پذیری دارای 3 طبقه علل خشونت، قربانی شدن و پیشگیری بود. و علل خشونت 9 زیر طبقه داشت. تم عجز و ناتوانی طبقاتی چون سیستم دفاعی ناکارآمد، شکل خشونت، روش مقابله و فرد مهاجم وجود داشت. تم محکومیت و ویرانی نیز دارای طبقاتی چون آثار خشونت، پیگیری خشونت و سرانجام پیگیری بوده است.
 
نتایج این پژوهش نشان داد حدود 90 درصد پرستاران بخش اورژانس زن هستند و بیش از 63 درصد آنها سابقه کاری کمتر از 5 سال را دارند. فراوانی خشونت کلامی علیه پرستاران 6/91 درصد در یک سال کاری گذشته داشته است و این میزان برای خشونت فیزیکی 7/19 درصد است.پرستاران مورد مطالعه در ارتباط با مدیریت خشونت و نیز استراتژی های مقابله با آن هیچ آموزشی ندیده اند و در بیش از 85 درصد موارد از نحوه حل و فصل واقعه خشونت ناراضی بودند.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
3.35223s, 18q