كاهش حق تعرفه فني به نفع داروخانه‌ها نيست

۱۳۸۶/۰۴/۱۶ - ۰۰:۰۰ - کد خبر: 5128
كاهش حق تعرفه فني به نفع داروخانه‌ها نيست
دكتر مژدهي، رئيس شوراي عالي داروخانه‌ها به باشگاه خبرنگاران گفت: در پي اعلام حق تعرفه فني از طرف سازمان نظام پزشكي، داروسازان از تعرفه‌هاي اعلام شده رضايت كافي را ندارند كه باعث اعتراض همكاران داروساز و انجمن داروسازان شده است.
وي افزود: از ساليان گذشته در داروخانه‌هاي كشور وجهي به عنوان تعرفه حق فني تعريف شده بود، بنابراين داروخانه‌ها مجهز شدند تا در قبال مسئوليت فني خود براي تحويل دارو، رقمي را علاوه بر قيمت داروهاي تحويلي به بيماران دريافت كنند.
دكتر مژدهي تاكيد كرد: هر مسئوليت كه به داروساز مسئول فني داروخانه واگذار مي‌شود، وي را در قبال جان و سلامتي بيمار متعهد مي‌كند، حقي را براي وي طلب مي‌كند بايد متناسب با بزرگي و اهميت مسئوليت واگذاري باشد.
*ضرورت وجود حق تعرفه فني در داروخانه‌ها
همچنين دكتر واقفي، دبير انجمن علمي داروسازان كشور در ادامه افزود: بديهي است بر اساس تمامي قوانين و آئين نامه‌هاي موجود درستي تمام مراحل دارويي و درماني كه در داروخانه‌ها صورت مي‌گيرد بر عهده مسئول فني بوده و در صورت وجود هرگونه تخلف و آسيب به سلامتي و جان بيماران بايد به وزارت بهداشت و درمان و مراجع قضايي پاسخگو باشد.
وي گفت: هم اكنون وجود هزينه جزئي براي خدمت داروساز مسئول فني در مقابل وظيفه سنگيني كه بر دوش دارد امري ضروري است، همچنين كيفيت ارائه خدمات در داروخانه‌ها در ماهيت حق فني دخالت دارد نه در موجوديت اين امر.
وي تصريح كرد: آنچه هم اكنون به عنوان بهاي دارو به داروخانه‌ها از سوي بيماران پرداخت مي‌شود، درآمد مشروع ناشي از سرمايه‌گذاري بوده و هيچ ارتباطي با عملكرد فني و مسئوليت فرد داروساز مسئول فني ندارد و نبايد اين وجه را به ازاي مسئوليت خطير مسئول فني داروخانه در نظر گرفت.
دكتر واقفي افزود: داروسازان ضمن رد پيشنهاد حذف تعرفه فني از نسخ دارويي كمتر از 4 هزار ريال را دارند، همچنين ارائه خدمات دارويي زير مبلغ چهار هزار ريال و بالاتر حقي را براي داروساز مسئول فني داروخانه به عنوان حق فني مي‌طلبد.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
4.01291s, 19q