تنها سه درصد از پزشكان از درآمد كافي برخوردارند

۱۳۸۶/۰۴/۱۶ - ۰۰:۰۰ - کد خبر: 5157
تنها سه درصد از پزشكان از درآمد كافي برخوردارند
دكتر هويدا معاون رفاهي و اجتماعي سازمان نظام پزشكي در گفتگو با باشگاه خبرنگاران افزود: طبق مطالعاتي كه انجام داديم آمار طلاق و خودكشي در جامعه پزشكي نسبت به جمعيت شان آمار قابل توجهي است كه جاي تأسف دارد زيرا استيصال، نداري و توقعات اطرافيان و جامعه فشار زيادي به پزشكان وارد مي كند.
وي ادامه داد: تمامي اين مسائل را به همراه جدولي كه حقوق پزشكان عمومي را با ساير كارمندان وزارت بهداشت مقايسه مي كرد، عنوان كرديم و به مسئولان ارجاع داديم تا به اين امر رسيدگي شود و مديران اجرايي دستگاه ها كه در رأس سيستم يا نظامي قرار دارند از وضعيت معيشتي زير مجموعه هايشان اطلاع داشته باشند.
دكتر هويدا تأكيد كرد: به دنبال اين امر مصوبه اي از هيأت دولت گذشت كه پزشكان از افزايش حقوق مستثني هستند و علت اين امر آگاه نبودن مديران است و يكي از چراهايي كه در اطلاعيه نوشته بوديم، آگاه نبودن مديران و مسئولان اجرايي از وضعيت زير مجموعه ها بود.
 پزشكان هم از افزايش حقوق بهره مند خواهند شد:
پس از اعتراضات گسترده جامعه پزشكي مبني بر حذف استثناي پزشكان از افزايش حقوق اين مصوبه اصلاح شد.
دكتر هويدا در خصوص اين مصوبه گفت: مصوبه ياد شده از سوي معاون اول رئيس جمهور اصلاح و سپس به تمام دانشگاه ها و مراكز درماني وزرات بهداشت ابلاغ گرديد.
وي افزود: پس از تأكيد بر اشتباه تحريري بودن اين مسأله و ابلاغ اصلاحيه پزشكان نيز هم پايه ديگر كاركنان بخش بهداشت و درمان كشور از اين افزايش حقوق نه چندان چشمگير برخوردار خواهند شد.
دكتر هويدا تأكيد كرد: مدير كل مديريت منابع انساني وزارت بهداشت مسئول پيگيري اصلاح اين مصوبه بوده اما ريشه هاي چنين رويدادي كه ناشي از نگرش غير كار شناسانه به طيف پزشكان جامعه است و در سال هاي اخير بارها بحران ساز شده مي تواند در آينده نيز منشأ مشكلات ديگري شود.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
3.0561s, 18q