رفع ابهامات اجرای قانون ارتقای بهره وری بالینی کشور

۱۳۹۱/۰۵/۰۳ - ۰۹:۱۷ - کد خبر: 53155

سلامت نیوز : معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، تصمیمات متخذه برای رفع ابهامات اجرای قانون ارتقای بهره بالینی را برای معاونین توسعه و درمان کشور اعلام کرد.دكتر سید عباس حسنی با اشاره به مشاهده اعتراضات و گزارشاتی مبنی بر قطع کارانه و سایر پرداختی های مشابه به مشمولین قانون ارتقای بهره‌وری بالینی، اعلام کرد: اجرای قانون مذکور منافاتی با اینگونه پرداختی‌ها نداشته و دانشگاه‌ها می‌توانند همزمان با اجرای قانون نسبت به پرداخت موارد وفق طبق ضوابط و مقررات مربوطه اقدام نمایند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایسنا ؛ معاون توسعه مدیریت و منابع طی ابلاغی به معاونین توسعه و درمان دانشگاه های علوم پزشکی کشور رفع ابهامات قانون ارتقای بهره وری بالینی را تشریح کرد که متن کامل این ابلاغ به شرح زیر است:احتراماً پیرو اجرای قانون ارتقاء بهره وری در کلیه دانشگاههای علوم پزشکی کشور و براساس تصمیمات جلسه مورخ 3/4/91 با حضور نمایندگان معاونت درمان، نظام پرستاری، دفتر پرستاری به منظور رفع برخی ابهامات موارد ذیل جهت اقدام ایفاد می گردد.

1. چنانچه مشمولین قانون ارتقاء بهره وری شاغل در بخشهای دیالیز با توجه به حجم کار بخشها و تعداد بیماران مجبور به حضور در شیفت های شب و ایام تعطیل گردند، ساعات حضور آنان در این ایام و ساعات با ضریب 1.5 محاسبه می گردد.

2. برای مشمولین قانون ارتقاء بهره وری در شیفت‌های آنکالی موظف در صورت حضور در بیمارستان، ساعات مربوطه صرفا در ساعات شب و ایام تعطیل با ضریب 1.5 محاسبه می گردد.

3. مدیران خدمات پرستاری، سوپروایزرها و سرپرستاران چنانچه حسب برنامه تنظیمی در شیفت های شب و ایام تعطیل در بیمارستان حضور یابند، می توانند از امتیاز احتساب ساعات کار با ضریب 1.5 در ساعات و ایام مذکور برخوردار گردند. چنانچه ساعات کار افراد مذکور به صورت نوبت كاری در گردش تنظیم گردیده باشد می توانند طبق ماده 3 دستورالعمل ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون ارتقای بهره وری (دستورالعمل نحوه كسر ساعت كار كاركنان بالینی)، از كسر ساعت كار بابت كار در نوبت كاری های غیرمتعارف استفاده نمایند.

4. براساس مفاد ماده یک آئین نامه اجرایی قانون ارتقای بهره وری شاغلین بالینی مشمول این قانون که در بیمارستانها و مراکز درمانی شبانه روزی به صورت مستقیم به بیماران ارائه خدمت می­‌دهند، می‌توانند از مزایای قانون مذکور بهره‌مند گردند، لذا کارکنان شاغل در مراکز بهداشتی درمانی شبانه­‌روزی (بدون تخت بستری) مشمول قانون مذکور نمی باشند.

5. با توجه به مفاد آئین نامه اجرایی قانون ارتقاء بهره وری و دستورالعمل مربوطه و به منظور برخورداری کلیه مشمولین از مزایای قانون ارتقای بهره وری ضروری است از تنظیم برنامه به صورت شیفت ثابت شب خودداری شده و برنامه کاری مشمولین قانون در بخش‌ها به صورت شیفت در گردش تنظیم گردد.

6. طبق ماده 4 دستورالعمل کسر ساعت کار کارکنان بالینی قانون ارتقاء بهره وری، کاهش ساعت کار ناشی از صعوبت کار برای مشاغل مدیران و روسای پرستاری، سوپروایزرها و سرپرستاران به صورت کامل و به میزان دو ساعت محاسبه می گردد. این دسته از کارکنان از کاهش ساعت کار ناشی از سنوات خدمت و نوبت کاری نیز به تناسب سنوات خدمت و کار در نوبت‌های کاری غیرمتعارف برخوردار می گردند.

7. با توجه به اینکه یك ماه مرخصی كار در محیطهای غیرمتعارف کارکنان بالینی بیمارستانهای روانی و سوختگی و بخشهای روانی و سوختگی بیمارستانهای عمومی و كارشناسان امور روانی، مددیاران و كاردرمانگران قابل ذخیره یا باز خرید نمی باشد، مقتضی است بگونه ای برنامه ریزی گردد تا این افراد در طول سال بتوانند از مرخصی مذکور استفاده نمایند.

8. با توجه به مشاهده اعتراضات و گزارشاتی مبنی بر قطع کارانه و سایر پرداختی های مشابه به مشمولین قانون ارتقاء بهره وری به آگاهی می رساند اجرای قانون مذکور منافاتی با اینگونه پرداختی‌ها نداشته و دانشگاه‌ها می توانند همزمان با اجرای قانون نسبت به پرداخت موارد فوق طبق ضوابط و مقررات مربوطه اقدام نمایند.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
2.4593s, 18q