جان باختن 438 هزار نفر به مرگ غیر طبیعی/ افزایش مسمومیتها

۱۳۹۱/۰۵/۱۷ - ۱۴:۴۱ - کد خبر: 54215
سلامت نیوز : مرگهای غیرطبیعی در ایران در حالی طی 10 سال جان بیش از 400 هزار نفر را گرفته است که بررسی آمار حاکی از روند افزایشی در برخی مرگها مانند برق گرفتگی، مسمومیت با گاز، و مسمومیت دارویی است.

بررسی مرگ های غیرطبیعی طی سال های 1380 تا 1389 نشان می دهد، طی این 10 سال 438 هزار و 729 نفر جان خود را به صورت غیر عادی در کشور از دست داده اند. کمترین میزان مرگ مربوط به سال 1380 با 35 هزار و 662 نفر و بالاترین آمار مربوط به سال 1385 با مرگ 47 هزار و 587 نفر بوده است.همچنین طی این سال ها 12 هزار و 375 نفر بر اثر غرق شدگی جان باختند. آمار غرق شدگی در ایران طی این ده سال با نوسان زیادی همراه بود و در سال 1382 بیشترین غرق شدگی – هزار و 515 نفر- را شاهد بودیم. 87 درصد غرق شدگی ها در اثر سانحه، 8.5 درصد به علت نامعلوم، 2.2 درصد حادثه کار و 1.9 درصد خودکشی بوده است.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از مهر ؛ مرگ بر اثر سوختگی یکی دیگر از مرگ های غیر طبیعی در جهان است طی طی سال های 1380 تا 1389 جان 26 هزار و 928 نفر را در ایران گرفته است. روند مرگ بر اثر سوختگی در کشور طی این سال ها روندی کاهشی بوده است به طوری که از سه هزار و 234 نفر در سال 80 به دو هزار و 310 نفر در سال 89 رسیده است. 62.5 درصد سوختگی های مرگبار در اثر سانحه، 23.3 درصد خودکشی ها مشکوک به خودکشی بوده ، 2.6 درصد به علت حادثه کار و 1.8 درصد به علت مشکوک به دیگرکشی- قتل – است. علت 9.8 درصد سوختگی های منجر به مرگ هم معلوم نیست.طی این سال ها ، سه هزار و 408 نفر نیز بر اثر مسمومیت دارویی جان خود را در ایران از دست دادند. روند مسمومیت دارویی مرگبار در ایران طی این 10 سال روندی افزایشی بوده است به طوری که از 185 نفر در سال 80 به 551 نفر در سال 89 رسیده است.

روند مرگ با سم نیز در کشور روندی افزایشی بوده است. طی این 10 سال 6 هزار و 820 نفر بر اثر مرگ ناشی از مسمومیت با سم جان خود را از دست داده اند. روند این نوع مرگ نیز روندی افزایشی است به طوری که از 600 نفر به هزار و 46 نفر افزایش یافته است.بر اساس این آمار 241 هزار و 240 نفر طی این مدت بر اثر سوانح رانندگی در ایران جان باختند. سوانح رانندگی در ایران هر ساله بیش از 20 هزار قربانی گرفته و طی این سال ها یکی از دغدغه های مردم و مسوولان شده است . آمار قربانیان حوادث رانندگی طی سال های 1380 تا 1385 روندی افزایشی داشته است به طوری که از 19 هزار و 727 نفر در سال 1380 به 27 هزار و 567 نفر رسید. این میزان تلفات از سال 86 روندی کاهشی پیدا کرد و در سال 89 به 23 هزار و 249 نفر رسید.طی این سال ها همچنین هفت هزار و 285 نفر در کشور بر اثر گازگرفتگی جان خود را از دست دادند. سال 86 با مرگ هزار و 24 نفربر اثر مسمومیت با گاز منوکسید کربن رکورددار بیشترین مرگ غیرطبیعی با این گاز سمی است. بررسی آمار گازگرفتگی نشان می دهد خودکشی ودیگر کشی با این گاز سمی نیز در کشور وجود دارد.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.6359s, 18q