سازمان بیمه سلامت چه خدماتی به شهروندان ارائه می‌كند؟

۱۳۹۱/۰۶/۱۳ - ۱۲:۲۱ - کد خبر: 55671

سلامت نیوز :  ایجاد پرونده الكترونیك سلامت، اتخاذ تمهیدات و تامین امكانات و اجرای بیمه همگانی پایه سلامت برای كلیه اتباع ایرانی، ارایه خدمات و مراقبت‌های بسته خدمات بیمه پایه سلامت بیمه شدگان تحت پوشش، خرید راهبردی خدمات سلامت با رعایت برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع، دریافت حق بیمه تكمیلی از جمله وظایف «سازمان بیمه سلامت» طبق اساسنامه این سازمان است.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایسنا ؛ بر اساس اساسنامه سازمان بیمه سلامت، هر ایرانی دارای پرونده الكترونیك سلامت می‌شود و این پرونده بر مبنای شناسه (كد) ملی برای هر فرد ایجاد می‌شود.همچنین همه اطلاعات مربوط به سلامت وی، قبل از تولد تا پس از مرگ، در آن ثبت می‌شود و با استفاده از رمز عبور و الزامات امنیتی لازم و حفظ حریم خصوصی، امكان دسترسی به این اطلاعات توسط وی یا پزشك معالج او در سراسر كشور به وجود می‌آید.

بر اساس این گزارش، نظام ارایه خدمت سلامت در سازمان بیمه سلامت در سه سطح؛ اول شامل خدمات پایه سلامت از جمله ارتقای سلامت، پیشگیری، درمانهای اولیه، تامین دارو و دیگر اقلام پزشكی، خدمات پاراكلینیك، تدبیر فوریتها، ثبت اطلاعات در پرونده سلامت، ارجاع و پیگیری و در سطح دوم نیز خدمات تخصصی و توانبخشی سرپایی یا بستری، تامین دارو و دیگر اقلام پزشكی و خدمات پاراكلینیك مورد نیاز و همچنین در سطح سوم، خدمات فوق تخصصی و توانبخشی سرپایی یا بستری دارای اولویت، تامین دارو و دیگر اقلام پزشكی و خدمات پاراكلینیك را شامل می‌شود.

بیمه سلامت كلیه خدمات سطوح سه گانه مندرج در چارچوب مقررات بیمه پایه و بیمه مكمل را تامین می‌كند. شركت‌های بیمه تجاری و غیر تجاری فقط با رعایت قوانین و مقررات مربوط و مصوبات شورای عالی مجاز به ارایه خدمات بیمه سلامت (پایه و مكمل) هستند.بیمه پایه سلامت تامین بخشی از خدمات سطوح سه گانه مندرج در نظام ارایه خدمات سلامت است كه دامنه شمول آن بر اساس بند (ز) ماده 38 قانون تعیین می‌شود.طبق اساسنامه سازمان بیمه سلامت، بیمه تكمیلی آن دسته از خدمات بیمه سلامت كه خارج از تعهدات بسته بیمه پایه سلامت بوده و با انعقاد قراردادهای انفرادی یا گروهی بین بیمه شده و بیمه گر و پرداخت حق بیمه توسط بیمه شده انجام می‌پذیرد و دولت در قبال آن تعهد مالی ندارد، اما موظف به پشتیبانی حقوقی و قانونی لازم است.

سازمان از ادغام بخش‌های بیمه درمانی كلیه صندوق‌های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات كشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی كشور در سازمان (صندوق) بیمه خدمت درمانی، تاسیس و بر اساس مفاد این اساسنامه، قانون، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و سایر قوانین مربوط اداره می‌شود و كلیه امور، وظایف و فعالیتهای مربوط به بیمه سلامت در این سازمان متمركز می‌ شود.موضوع فعالیت سازمان اتخاذ تمهیدات و تامین امكانات و اجرای بیمه همگانی پایه سلامت برای كلیه اتباع ایرانی بر اساس قوانین و مقررات است.

در متن این اساسنامه به وظایف و اختیارات این سازمان شامل عقد قرارداد ارایه خدمات بیمه پایه سلامت و دریافت حق بیمه از مشمولان بر اساس بند (د) ماده (38) قانون، پرداخت به اشخاص حقیقی و حقوقی ذینفع بر اساس سرانه‌‌ها و هزینه‌های ارایه خدمات و مراقبتهای بسته خدمات بیمه پایه سلامت بیمه شدگان تحت پوشش، در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه، خرید راهبردی خدمات سلامت با رعایت برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع اشاره شده است.

از دیگر وظایف و عملكردهای این سازمان سطح بندی خدمات بر اساس سیاستهای مصوب، حفظ حقوق بیمه شدگان و ایجاد رقابت و كارایی در ارایه خدمات بیمه از طریق نظارت بر كمیت و كیفیت ارایه خدمات و مراقبت‌های بسته بیمه پایه سلامت به طور مستقیم و یا از طریق موسسه‌های ذی صلاح در چارچوب مفاد قراردادهای منعقده و انعقاد و یا فسخ قرارداد بر اساس ارزیابی‌های انجام شده در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه، است.

بررسی، مطالعه و تحقیق كاربردی در زمینه امور بیمه سلامت، همكاری در ساماندهی ارایه خدمات بیمه سلامت به صورت یكپارچه و مبتنی بر فناوری اطلاعات در تعامل با سامانه «پرونده الكترونیك سلامت» با نهادهای قانونی مربوط، اعمال استانداردها، پروتكل و راهنماهای بالینی مصوب در قراردادهای منعقده با واحدهای ارایه خدمات و مراقبت‌های سلامت، عقد قرارداد با كارگزاریها به منظور برون سپاری امور تصدی گری، انجام اقدامات قانونی لازم برای وصول حق بیمه پایه سلامت، نظارت بر ارایه خدمات بیمه تكمیلی سلامت و دریافت حق بیمه تكمیلی، برنامه ریزی و نظارت به منظور برقراری تراز منابع و مصارف سازمان با رعایت قوانین و مقررات مربوط از دیگر وظایف این سازمان است.

سازمان دارای اركان هیئت امنا، هیئت مدیره، مدیر عامل، هیئت نظارت و هیئت امنا است، تركیب هیئت امنا مطابق ماده واحده قانون اصلاح ماده (113) قانون مدیریت خدمات كشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تامین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی و بیمه‌های درمانی – مصوب 1388 – تعیین می‌شود.اعضای هیات مدیره متشكل از پنج نفر هستند كه مدیر عامل ، بالاترین مقام اجرایی سازمان است .هیئت نظارت مطابق بند «د» ماده (17) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی تعیین و انجام وظیفه می كند.

وظایف بازرس قانونی بر عهده سازمان حسابرسی است كه طبق قوانین و مقررات مربوط ، گزارشهای لازم را به هیئت نظارت ارایه می‌دهد. بازرس قانونی (حسابرس) حق مداخله در امور اداری و اجرایی شركت را ندارد و اقدامات وی نباید موجب توقف عملیات اجرایی سازمان شود.

منابع درآمدی سازمان عبارت از حق بیمه‌های دریافتی، كمك‌ها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی، منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها، وجوه حاصل از خسارات، جرایم و جزاهای نقدی با رعایت قوانین و مقررات مربوط یا احكام قطعی دادگاه‌ها، درآمدهای حاصل از محل ثبت و صدور دفترچه بیمه شدگان، منابع حاصل از وقف در قلمروهای نظام تامین اجتماعی، منابع حاصل از خمس، زكات و سایر وجوه شرعی در قلمروهای نظام تامین اجتماعی با مجوز مراجع تقلید، منابع حاصل از صدقات و نذورات در قلمروهای نظام تامین اجتماعی و سایر درآمدهای متفرقه است.

این اساسنامه در خرداد ماه سال جاری به تایید شورای نگهبان رسید و هیات وزیران در بهمن ماه سال گذشته بنا به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد بند (ب) ماده (38) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران «اساسنامه سازمان بیمه سلامت ایران» را به تصویب رسانده است، این در حالیست كه اساسنامه اجرایی سازمان مذكور اواخر مرداد امسال توسط رییس جمهور برای اجرا به وزارت كار و رفاه اجتماعی ابلاغ شد.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.16324s, 18q