غذاي كودكان زير 5سال بومي‌سازي مي‌شود

۱۳۸۶/۰۴/۳۰ - ۰۰:۰۰ - کد خبر: 5574
غذاي كودكان زير 5سال بومي‌سازي مي‌شود

اين درحالي است كه آموزش‌هايي با مبناي تغذيه سالم، كه بر تغيير روش‌هاي زندگي تكيه دارد، چند سالي است در كشور ما باب شده و اجراي طرح‌هاي نوين، رفته رفته، موجب به‌وجود آمدن فضاهاي آموزشي مدرن و كارآمدي شده است كه در فضاي ايراني و مناسب با مخاطب ايراني، شكل گرفته است.

در اين ميان يكي از تازه‌ترين طرح‌هايي كه با همكاري مشترك دفتر بهبود تغذيه جامعه وزارت بهداشت و دفتر سلامت خانواده، در حال اجراست، «طرح بومي‌سازي برنامه‌هاي غذايي» نام گرفته است و به كوشش متوليان امر تغذيه در چند استان كشور مراحل مقدماتي را مي‌گذراند.

دكتر سيد مرتضي صفوي – مديركل دفتر بهبود تغذيه جامعه وزارت بهداشت – با اشاره به لزوم آموزش‌هاي عملي در زمينه ارتقاء سطح تغذيه جامعه مي‌گويد: «اين موضوع كه آموزش‌هاي عملي را براي تحقق اهداف تغذيه مدنظر داشته باشيم، كاري است كه پيش از اين نيز با آموزش‌هاي پخت غذاي سالم براي بچه‌هايي كه از شير گرفته مي‌شوند. در خانه‌هاي بهداشت، انجام شده است و در حال حاضر طرح بومي‌سازي برنامه‌هاي غذايي، گام تازه‌اي است كه اميدواريم نتيجه آموزش‌هاي تئوري را چند برابر كند.»

همدان، پرچم‌دار اصلاحات

دكتر مينا مينايي، كارشناس ارشد تغذيه و مدير گروه مادر و كودك، كه سرپرستي اجراي طرح را برعهده دارد، معتقد است كه توصيه‌هاي تغذيه‌اي اگر بومي شوند، ضمانت اجراي بيشتري خواهند يافت، چراكه تهيه غذاي سالم يا استفاده از مواد غذايي كه دسترسي به آنها ساده است، پيچيدگي خاصي ندارد و به‌خصوص براي كساني كه در مناطق محروم‌تر به‌سر مي‌برند، يادگيري پخت غذاي سالم با استفاده از مواد غذايي اوليه‌اي كه به شكل روزانه، پيش از اين هم استفاده مي‌كرده‌اند، با استقبال مواجه خواهد شد. چه كسي را مي‌توانيد مثال بزنيد كه بتواند سطح سلامتي خود را به‌راحتي ارتقا بدهد و از آن سرباز زند؟»
وي در ادامه به شكل اجراي اين طرح اشاره مي‌كند و مي‌گويد: «طرح بومي‌سازي برنامه‌هاي غذايي، در حال حاضر براي كودكان زير 5 سال در تمام استان‌ها در حال پيگيري است و ما به‌عنوان اولين قدم از دانشگاه‌هاي استان‌هاي مختلف خواسته‌ايم تا با كمك كارشناسان تغذيه استان و كارشناسان كودكان هر مركز، اطلاعات مربوط به غذاهاي بومي مورد استفاده براي كودكان زير 5 سال همان منطقه را جمع‌آوري كنند تا ما در مراحل بعدي با استفاده از برنامه‌هاي كامپيوتري ميزان مواد مغذي، پروتئين‌ها، انرژي و... اين غذاها را ارزيابي كنيم و در جايي كه كمبود وجود دارد، راهكاري عملي با استفاده از مواد غذايي همان منطقه اجرا كنيم.»

دكتر مينائيان با بررسي روند مثبت اجراي اين طرح از استان همدان به‌عنوان استان پيشگام در جمع‌آوري اطلاعات ياد مي‌كند و معتقد است كه طرح مذكور در ساير استان‌ها نيز در حال پيگيري است.

دكتر مينائيان در پاسخ به چگونگي اصلاحات تغذيه‌اي و اينكه آيا غني‌سازي هم در خلال اين طرح صورت مي‌گيرد يا خير، مي‌گويد: در طرح بومي‌سازي برنامه غذايي كودكان، ما به غني‌سازي نمي‌پردازيم بلكه سعي مي‌كنيم تا كمبودهايي كه در برنامه غذايي منطقه‌اي وجود دارد با استفاده از مواد غذايي قابل دسترس در همان منطقه جبران كنيم، به‌عنوان مثال اگر در تغذيه تكميلي يا غذاي سفره‌اي كه در منطقه خاصي طبخ مي‌شود، درصد آهن پائيني وجود دارد سعي مي‌كنيم با استفاده از گوشت، جگر و يا ساير منابع غذايي آهن‌دار، اين مشكل تغذيه‌اي را حل كنيم يا اگر انرژي غذايي پايين است، راهكاري مثل افزودن كره به غذاي كودك را پيشنهاد مي‌كنيم.»

دوره آزمون و خطا گذشته است

دكتر سيدضياءالدين مظهري، متخصص تغذيه و رئيس انجمن تغذيه ايران، با اشاره به گام‌هاي مثبتي كه در سال‌هاي اخير در زمينه بومي‌سازي دانش تغذيه صورت گرفته است، مي‌گويد: «اين قدم‌ها كه در راستاي بومي‌سازي دانش تغذيه برداشته مي‌شود، بسيار اميدواركننده است چراكه تا پيش از اين تمام دريافت‌هاي ما در زمينه تغذيه، برگرفته از دانش غربي‌ها بود و اگر ما بتوانيم اين دانش را با خواستگاه‌هاي اقليمي هماهنگ كنيم، انتقال اطلاعات بسيار راحت‌تر مي‌شود.»

وي در ادامه به اين موضوع اشاره مي‌كند كه مسأله تغذيه و بهبود برنامه‌هاي غذايي از طريق ايجاد تغييرات كوچك و مؤثر در شيوه زندگي در بعد جهاني، حرف اول را مي‌زند و محققان امروزه به اين نتيجه رسيده‌اند كه تغذيه‌درماني يكي از مؤثرترين راه‌هاي كنترل بيماري‌هاي غيرواگير محسوب مي‌شود تا جايي كه بسياري از كارشناسان، ريشه بسياري از اين بيماري‌هاي غيرواگير را تغذيه غلط برشمرده‌اند.

دكتر مظهري همچنين اضافه مي‌كند: «در همين راستا، اگر شناختي جامع از باورهاي قديمي و عادات غذايي استان‌هاي مختلف به دست آوريم كه ريشه در هزاره دارد و نقاط قوت آنها را گسترش دهيم و نقاط ضعف را برطرف كنيم، نه‌تنها از هدر رفتن هزينه‌هاي خانوار جلوگيري مي‌كنيم بلكه به پيشگيري از بروز بيماري‌ها مي‌پردازيم كه از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.

او همچنين از همكاري دانشگاه‌هاي علوم پزشكي با خانه‌هاي بهداشت و همگام شدن كارشناسان كودك و تغذيه به‌عنوان برگ برنده‌اي در اجراي اين طرح ياد مي‌كند و معتقد است كه دوره نتيجه‌گيري از روي آزمايش‌هاي آزمون و خطا به‌سر آمده است و اگر با انجام چنين طرح‌هايي، پژوهش در مملكت ما ريشه بگيرد، وضعيت مطلوب‌تري در انتظار همگان است.

اين همان Local Food است

دكتر مسعود كيمياگر، متخصص تغذيه‌ و مدير گروه تغذيه دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، هم اين موضوع را كه غذاهاي بومي را جايگزين غذاهاي وارداتي كنيم، مثبت ارزيابي مي‌كند و مي‌گويد: «درواقع اين‌كه اشكالات غذايي را كه به شكل روتين و هر روزه به بچه‌ها مي‌دهيم، برطرف كنيم، بسيار عملي‌تر از آن است كه از پايه و بنيان غذاي جديدي را جايگزين كنيم چراكه انجام اصلاحات كوچك هميشه كارسازتر بوده است.»

وي در ادامه به كارهاي تحقيقاتي كه پيش از اين در اين زمينه و با همت انستيتو تغذيه ايران انجام گرفته است اشاره مي‌كند و مي‌گويد: «درواقع اين غذاهاي محلي و بومي همان Local Foodها هستند كه ما پيش از اين هم تجربه استفاده از خوراك‌هاي عدس به همراه ساير غلات و حبوبات مفيد براي مادران باردار و كودكان را در منطقه اسلامشهر داشته‌ايم كه با نتايج مثبتي در ارتقاي سلامت مادران باردار و تولد نوزادان سالم، همراه بوده است، لذا طرح، طرح خوبي است اما نحوه اجراي آن مي‌تواند نتايج را مثبت يا منفي كند.»

در اين ميان ساير كارشناسان تغذيه و بهداشت نيز همگي معتقدند كه طرح بومي‌سازي برنامه غذايي كودكان زير 5 سال ازجمله طرح‌هايي است كه در صورت اجراي صحيح نتايج مثبتي را دربرخواهد داشت اما بدبيني آنها از آنجايي شروع مي‌شود كه اغلب طرح‌هاي اين‌چنيني با عدم پيگيري‌هاي بعدي از سوي متوليان امر، در مراحل مياني، رها مي‌شود و تنها صرف هزينه‌اي انجام مي‌شود و طرح موفقي، نيمه‌كار مي‌ماند.
 

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
1.06499s, 18q