در 10 سال آینده :

یک میلیارد نفر 60 ساله در جهان

۱۳۹۱/۰۷/۱۰ - ۱۵:۳۰ - کد خبر: 57438
سلامت نیوز : تهران 10 مهر 1391 (مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد)-- طبق گزارش جدید  " سالمندی در قرن بیست ویکم " : یک بزرگداشت و یک چالش" ،  که در روز جهانی سالمندان توسط صندوق جمعیت ملل متحد و سازمان بین المللی هلپ ایج(HelpAge) منتشر گردید اعلام شد تعداد جمعیت سالمند نسبت به دیگر گروه های سنی با سرعت بیشتری درحال رشد است.

به گزارش سلامت نیوز ؛ این گزارش جدید یاد آور می شود اگرچه روند سالمندی در جوامع قابل تجلیل است، چالش هائی نیز پیش رو است  که نیاز به اقدامات جدید درباره مراقبت های بهداشتی، بازنشستگی، تدارکات زندگی و روابط نسل های مختلف دارد.

درسال 2000، برای اولین بار درتاریخ ، شمار افراد بیش از 60 سال از کودکان زیر 5 سال بیشتر گردید.  تا سال 2050 ، نسل سالمند بزرگتر از جمعیت زیر 15 سال خواهد شد.  فقط طی10 سال، تعداد افراد سالمند به بیش از 1 میلیارد نفر خواهد رسید. این  تعداد  نزدیک به 200 میلیون نفر دریک دهه افزایش خواهد یافت.  امروز دو نفر از سه نفر بالاتر از 60 سال سن در اقتصادهای درحال توسعه ودرحال ظهور زندگی میکنند.  تا سال 2050 ، این رقم تقریبا به چهارازهر پنج نفر می رسد.

درصورت عدم اقدام سریع ، کشورهائی که آمادگی قبلی برای رویاروئی با این مسئله را نداشته اند با عواقب ناگهانی آن روبروخواهند شد. به طور مثال ،دربسیاری از کشورهای درحال توسعه با جمعیت عظیمی از جوانان ، این چالش وجود دارد که سیاست ها و برنامه های حمایتی از جمعیت سالمند در دسترس نباشد و یا تمهیدات کافی تا سال 2050 صورت نگرفته باشد. 

دکتر باباتونده اوسوتیمهین ، مدیر اجرائی صندوق جمعیت ملل متحد ، در سخنرانی خود درزمان انتشار این گزارش اظهار داشت : " انسان ها در همه جا باید سالمندی همراه با  عزت و امنیت داشته باشند و در طول زندگی از کلیه حقوق بشر و آزادی های اساسی بهره گیری نمایند."او درادامه سخنان خود اظهار داشت : " طول عمر بیشتر، یکی از اهداف کنفرانس بین المللی جمعیت و توسعه قاهره در سال 1994 بود.  اقدامات بیشتری درراستای دستیابی به این هدف برای همگان لازم است و نباید دراهداف جدید، کاهش فقر افراد سالمند را فراموش کرد.

بر اساس این گزارش، دربسیاری ازکشورها، سیاست ها ، برنامه ها و قوانین جدیدی برای سالمندی در نظر گرفته شده است. برای مثال، بیش از 100کشوردر دهه گذشته سیاست پرداخت حقوق بازنشستگی بدون مشارکت را به منظور جلوگیری از فقر درمیان سالمندان دربرنامه های خود قرارداده اند.  اما اقدامات بیشتری برای جهان درحال سالمند شدن باید صورت پذیرد.

چهل و هفت درصد از مردان سالمند و 24 درصد از زنان سالمند در نیروی کار مشارکت دارند.  اما با وجود مشارکت اجتماعی ، اقتصادی، ایمن و سالم که توسط جمعیت سالمند در اختیار جامعه قرار می گیرد ، بسیاری از آنان در سراسر جهان بطور مداوم با تبعیض ، بدرفتاری و خشونت روبرو هستند.  این گزارش ازدولت ها ، جامعه مدنی و عموم مردم درخواست دارد تا با همکاری با یکدیگر به این اعمال مخرب پایان بخشند.

برخی از آمار منتشره در گزارش درباره جمهوری اسلامی ایران


درصد

شاخص

 

8. 7 درصد

 

1- جمعیت بالای 60 سال در سال 2012

 

33.1

درصد

2- جمیعت بالای 60 سال  درسال 2050

 

102

3- نسبت مردان به زنان بالای 60 سال  درسال 2012

 

20

4- طول عمر مردان بالای 60 سال

(2015-2010)

 

20

5- طول عمر زنان بالای 60 سال

(2015-2010)

 

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.16753s, 19q