رشد طبيعي كودكان و عوامل مرتبط با آن

۱۳۸۶/۰۵/۰۷ - ۰۰:۰۰ - کد خبر: 5774
رشد طبيعي كودكان و عوامل مرتبط با آن
دكتر هاشمي زاد كارشناس ارشد پرستاري در گفتگو با باشگاه خبرنگاران افزود: رشد يكي از عوامل اساسي و حياتي در زندگي انسان هاست، سلامت جوامع بستگي به رشد طبيعي افراد آن به ويژه در علوم پزشكي از عمده ترين و مهم ترين مباحث در تمام زمينه ها مانند تحقيق، درمان و آموزش مي توان از رشد و توجه به رشد و نمو طبيعي ياد كرد.
وي گفت: روند رشد به عنوان مسئله اي پيچيده به عوامل متعددي به ويژه وراثت، محيط زندگي و رشد و تغذيه بستگي دارد همچنين قد و وزن از مهمترين شاخص هاي رشد جسماني و بيولوژيك هستند.
هاشمي نژاد تصريح كرد: رشد و اندازه رشد جسماني (قد، وزن و روند آن در طي زمان) عامل مؤثري در تعيين سنجش سلامت جوامع است و به دليل پويا بودن روند رشد بررسي منظم آن از اوايل كودكي تا اواخر دوران بلوغ بايد به طور منسجم، پي گير و منظم صورت گيرد.
وي گفت: در كشور ما بررسي هاي بسياري در اين زمينه صورت گرفته از جمله بررسي شاخص هاي رشد مانند قد و وزن، بررسي ميزان (FTT) آنتروپومتري در شيرخوران يك تا 18 ماهه انجام مي گيرد.
     ضرورت اندازه گيري و سنجش سلامت كودكان
دكتر فرزاد مفر كارشناس پرستاري در گفتگو با خبرنگار ما افزود: وزن كودكان در روند سنجش با ترازوي ديجيتال با حداقل پوشش و قد بوسيله متر در وضعيت خوابيده بدون كفش و كلاه اندازه گيري مي شود .
وي گفت: نتايج تحقيقات نشان مي دهد كه بيشترين رده سني مراجعه كننده (50 درصد) را كودكان يك تا شش ماهه تشكيل مي دهند همچنين پس از تفكيك كودكان به سه رده سني يك تا شش - هفت تا 12 ماهه و 13 تا 18 ماهه مشخص شد كه دسته اول بيشترين فراواني مراجعه را دارند.
فرزاد مفر تصريح كرد: بيشترين فراواني قد و وزن در دختران مربوط به صد 50 و در پسران صد 75 بود ميزان FTT يا وزن زير صد پنج در اين رده سني در دختران 5/3 و در پسران 4/2 است.
وي خاطرنشان كرد: در رده سني هفت تا 12 ماهه نيز بيشترين فراواني قد و وزن در دختران مربوط به صد 25 و در پسران صدك 50 است همچنين ميزان FTT در اين رده سني در دختران 3/9 درصد، در پسران 7/6 درصد و در نهايت در رده سني 13 تا 18 ماهه بيشترين آمار قد و زن مربوط به صدك 25 در دختران و صدك 50 در پسران و ميزان FTT هر دو گروه در رده سني برابر 6/8 است.
اين كارشناس ادامه داد: طبق آمار موجود ميزان پيگيري و مراجعه والدين براي پايش رشد كودكان در شش ماهه اول تولد بيشتر بوده، همچنين بيشترين صدك رشد مربوط به سنين يك تا شش ماه مي باشد كه كودك تنها از شير مادر استفاده مي كند به تدريج با شروع تغذيه كمكي در دختران و پسران قد و وزن كاهش مي يابد، ميزان FTT با افزايش سن كودك افزايش مي يابد كه سوء تغذيه در رده هاي سني در دختران بيشتر از پسران بوده كه لزوم ارائه آگاهي به مادران در ارتباط با تغذيه كمكي و مراجعه مكرر و منظم در مورد شيرخواران بزرگتر از يك تا شش ماه براي پايشي رشد كودك را مي طلبد.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
3.26498s, 18q