خصوصيات خلقي افراد با صفات شخصيتي ارتباط مستقيم دارد

۱۳۸۶/۰۵/۰۷ - ۰۰:۰۰ - کد خبر: 5779
خصوصيات خلقي افراد با صفات شخصيتي ارتباط مستقيم دارد

دكتر رفيعي نيا در گفتگو با باشگاه خبرنگاران با بيان اين مطلب افزود: ابعاد شخصيتي و برونگردي و نوروز گرايي در پردازش داده ها و اطلاعات هيجاني نقش تعديل كننده خلق مثبت و منفي را در افراد بر عهده دارند كه تا به حال 654 دانشجوي مختلف مورد بررسي در اين زمينه قرار گرفته‌اند.
وي گفت: تحقيقات نشان مي‌دهد ابعاد برونگردي و نوروز گرايي به 4گروه مختلف تقسيم مي‌شوند مانند برونگرد، درونگرد، نوروزگرا، و پايدار هيجاني.
اين روانشناس ادامه داد: به افراد مورد آزمايش يكبار خلق مثبت و يكبار خلق منفي القاء شد كه در هر 2 بار القاء آزمودني ها، 3 تكليف شناختي يادآوري آزاد، درجه بندي احتمال و تكميل داستان را انجام دادند.
رفيعي نيا خاطرنشان كرد: در موقعيت‌هاي خلقي مثبت، افراد برونگرد نسبت به افراد درونگرد و افراد نوروزگرا و پايدار هيجاني قضاوت و تفسير مثبت تري دارند و در موقعيت‌ خلقي منفي افراد برونگرد ديدي برعكس دارند، همچنين در مقايسه عملكرد افراد هر گروه در 2 موقعيت خلقي، افراد برونگرد در موقعيت خلقي مثبت نسبت به موقعيت خلقي منفي تفسير مثبت تر و افراد نوروز گرا هم در موقعيت خلقي منفي نسبت به موقعيت خلقي مثبت قضاوت و تفسير منفي تري دارند.
وي اظهار داشت: پژوهش ها نشان مي‌دهد كه صفات شخصيتي به گونه همگرا با هيجان با برخي زمينه‌هاي پردازش اطلاعات هيجاني تأثير داشته و از طرف ديگر بر نقش تعديل كننده حالت‌هاي خلقي در قضاوت و تفسير افراد برونگرد و نوروز گرا تأكيد دارد و بين هيچ يك از 2 گروه شخصيتي و حالت‌هاي خلقي آنها قضاوت معني داري مشاهده نشده است.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
3.04141s, 19q