بیکاری زنان 2 برابر مردان

۱۳۹۱/۰۸/۱۵ - ۱۳:۴۷ - کد خبر: 59829

سلامت نیوز : 5/2 میلیون نفر از بیکاران تابستان در شهرها و حدود 500 هزارنفر در روستاها هستند. با این حال، جوانان 15 تا 29 سال به عنوان جدی‌ترین گروه متقاضی کار بیش از 2 میلیون نفر از کل جمعیت بیکار کشور را به خود اختصاص داده‌اند. به گزارش مهر، بررسی جدیدترین گزارش مربوط به وضعیت نیروی کار و فعالیت اقتصادی مردان و زنان کشور نشان می‌دهد که طی تابستان امسال 3/62 درصد کل مردان معادل 19 میلیون و 882‌هزار و 913 نفر به لحاظ اقتصادی فعال بوده‌اند و در مقابل 1/14 درصد زنان معادل 4 میلیون و 502 هزار و 55‌نفر فعالیت داشته‌اند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از آرمان ؛ وضعیت فعالیت اقتصادی مردان و زنان شهری نشان می‌دهد که 2/37 درصد جمعیت شهرها معادل 17 میلیون و 432 هزار و 800 نفر در تابستان امسال فعال بوده‌اند و این میزان در روستاها با 1/41 درصد کل جمعیت بالاتر از شهرها بوده است اما از لحاظ جمعیت 6 میلیون و 952 هزار و 668 نفر بوده‌اند.

زنان 2 برابر مردان

مردان در تابستان امسال 2/10 درصد نرخ بیکاری داشته‌اند و در مقابل زنان با 2 برابر مردان، 1/22درصد بیکاری را تجربه کردند. جمعیت مردان بیکار در تابستان امسال 2 میلیون و 30 هزار و 312 نفر و جمعیت زنان بیکار نیز 991 هزار و 319 نفر بوده است.نقاط شهری در تابستان 2 میلیون و 527 هزار و 10 نفر معادل 5/14درصد بیکاری داشته است و نقاط روستایی کشور نیز 1/7 درصد معادل 496 هزار و 564 نفر بیکار داشت. وضعیت نرخ بیکاری جمعیت 10 ساله و بیشتر تقریبا در مورد جمعیت 15ساله و بیشتر نیز قابل مشاهده است. بدترین آمارها و همچنین بحران بیکاری برای جوانانی است که در رده‌های سنی 15 تا 24 و 15 تا 29 سال قرار دارند چون اولویت اصلی و جدی‌ترین افراد متقاضی کار که در سن ورود به بازار کار قرار دارند، از این گروه‌ها هستند. در گروه 15 تا 24 ساله‌ها، مردان 8/22درصد بیکاری و 767 هزار و 96 نفر جمعیت دارند.

بیکاری 15 تا 24 ساله‌ها

همچنین زنان در گروه سنی 15 تا 24 ساله دارای نرخ بیکاری 8/43 درصدی و 370 هزار و 168 نفر جمعیت هستند. در شهرها 34 درصد جوانان 15 تا 24 ساله معادل 921 هزار و 215 نفر بیکار هستند و این وضعیت برای روستاها نرخ بیکاری 4/14درصدی و بیکاری 216 هزار و 49 نفری است.به‌صورت کلی 3 میلیون و 23 هزار و 574 نفر در تابستان امسال بیکار بوده‌اند که این وضعیت در گروه سنی 15 تا 24 سال یک میلیون و 137 هزار و 265 نفر بیکار و در گروه سنی 15 تا 29 سال نیز 2 میلیون و 81 هزار و 168 نفر بیکار است. با این حال، در گروه سنی 15 تا 29 سال طی تابستان امسال مردان با یک میلیون و 328 هزار و 706 نفر و نرخ 1/20درصدی در مقابل زنان با 3/42درصد و 72‌هزار و 462 نفر، بیکاری را تجربه کردند. همچنین در شهرها یک میلیون و 739 هزار و 324 نفر با 1/29درصد بیکار بودند و در روستاها نیز 341 هزار و 844 نفر معادل 1/14درصد؛ به ثبت رسید.

اضافه کاری 42 درصد شاغلان

به‌صورت کلی 7/41درصد شاغلان 15 ساله و بیشتر کشور در تابستان امسال ترجیح داده‌اند بیش از 44‌ساعت در هفته و بالغ بر 49 ساعت و بیشتر کار کنند که این مساله نشان‌دهنده گرایش بازار کار به اضافه کاری به منظور دریافت حقوق و دستمزد بالاتر یا کسب فرصت بهتر در بازار کار؛ همچنین فروش و پاسخگویی به نیازهای مردم است.کشاورزی در شهرها تنها 8/5درصد نقش اشتغالی دارد و در مقابل این میزان در روستاهای کشور به میزان 9/53درصد است. صنعت در شهرها طی تابستان امسال، 7/35و در روستاها 9/25درصد اشتغال را ایجاد کرد.خدمات 5/58 درصد کل اشتغال شهرها و 2/20درصد اشتغال روستاها را ایجاد کرده است و به‌صورت کلی 7/46درصد مردان و 1/48درصد زنان در بخش خدمات اشتغال دارند.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.1606s, 18q