قانون تعرفه گذاري خدمات پرستاري و تعديل كارانه‌هاي پرستاري

۱۳۸۶/۰۵/۱۴ - ۰۰:۰۰ - کد خبر: 6021
قانون تعرفه گذاري خدمات پرستاري و تعديل كارانه‌هاي پرستاري

به گزارش سلامت نیوز به نقل ازدبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، رييس جمهور قانون تعرفه گذاري خدمات پرستاري و تعديل كارانه‌هاي پرستاري كه در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تاييد شوراي نگهبان رسيده را جهت اجرا ابلاغ كرد.

براساس ماده واحده اين قانون، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بر اساس بند (15) ماده (1) قانون تشكيلات وزارت مزبور موظف است استاندارد بسته‌هاي خدمات تشخيصي درماني كادر پرستاري كليه مراكز بهداشتي درماني كشور را تعيين و به استناد مواد (8) و (9) قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب سوم آبانماه 1383،‌ با هماهنگي وزارت رفاه و تامين اجتماعي در چهارچوب سرانه مصوب تعرفه سالانه خدمات فوق را پيشنهاد نمايد تا پس از تاييد شوراي عالي بيمه خدمات درماني به تصويب هيات وزيران برسد.

براساس اين قانون، كارانه ارائه دهندگان خدمات فوق بر اساس تعرفه‌هاي مزبور خواهد بود و همچنين آيين نامه اجرايي مربوط، حداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون با همكاري مشترك وزارتخانه هاي بهداشت و درمان و آموزش پزشكي و رفاه و تامين اجتماعي و سازمان نظام پرستاري تهيه و پس از تاييد شوراي عالي بيمه خدمات درماني به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ ششم تير ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 13 تير1386 به تاييد شوراي نگهبان رسيد.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
2.1936s, 18q