رئيس‌جمهور در همايش گراميداشت جايگاه پزشك خانواده شركت مي‌كند

۱۳۸۶/۰۵/۲۲ - ۰۰:۰۰ - کد خبر: 6216
رئيس‌جمهور در همايش گراميداشت جايگاه پزشك خانواده شركت مي‌كند
به گزارش  فارس، همايش گراميداشت جايگاه پزشك خانواده 30 مرداد قبل از روز پزشك(‌اول شهريور) با حضور محمود احمدي‌نژاد، رئيس‌جمهوري در سالن همايش‌هاي صدا و سيما برگزار مي‌شود.
در اين همايش ضمن ارائه گزارش تجربه دو ساله اجراي طرح ملي و استراتژيك پزشك خانواده، راهكارهاي اجراي براي رفع موانع و انسجام همه جانبه دستگاه‌هاي مجري به منظور پيشبرد سريع‌تر آن در آينده بررسي مي‌شود.
اجراي طرح پزشك خانواده مطابق الزام آن در قانون برنامه سوم و چهارم توسعه جمهوري اسلامي ايران بر مبناي نظام ارجاع پس از حدود 4 سال كار كارشناسي در وزارت بهداشت و سازمان بيمه خدمات درماني از اواسط سال 84 در كشور آغاز شد و اكنون حدود 21 ميليون نفر در روستاها و 3 ميليون نفر در شهرهاي زير 20 هزار نفر با دريافت دفترچه بيمه سلامت روستايي تحت پوشش اين طرح ملي هستند.
در زمان حاضر حدود 5800 پزشك و 4500 ماما (يا پرستار) به عنوان اعضاي تيم سلامت در مراكز بهداشتي ـ درماني روستاها و شهرهاي زير 20 هزار نفر مستقر شده‌اند و بيش از 3500 داروخانه و همين تعداد آزمايشگاه و راديولوژي در اين مراكز راه‌اندازي شده است.
با اجراي اين طرح نسبت پزشك به جمعيت در مناطق روستايي كشور از حدود يك پزشك به ازاي هر 9 هزار نفر به يك پزشك به ازاي هر 4 هزار و 250 نفر ارتقا يافته است كه با استقرار كامل پزشكان در مناطق بسيار دورافتاده و اجراي طرح اقماري اين نسبت باز هم افزايش خواهد يافت.
بر اساس اين طرح هر پزشك خانواده متولي سلامت يك جمعيت تعريف شده بين 2 هزار تا 4 هزار نفر خواهد بود و بر اساس دستورالعمل‌ها و پروتكل‌هاي بهداشتي و درماني به صورت فعال وضعيت سلامت افراد تحت پوشش را به طور دائم با بازديدهاي دوره‌اي كنترل مي‌كند به افراد تحت پوشش درباره سبك زندگي آموزش مي‌دهد، در صورت بيماري آنان را ويزيت مي‌كند و اگر نياز به خدمات تخصصي، فوق تخصصي يا بستري داشته باشند با استفاده از دفترچه بيمه سلامت روستايي آنان را به مراكز سطح بالاتر ارجاع مي‌دهد و موظف است همه اطلاعات سلامت و بيماري اين افراد را در زمان سلامت و بيماري در پرونده سلامت آنان ثبت كند.
كارشناسان معتقدند اجراي اين طرح به طور كامل حداقل به يك دوره زماني 10 ساله نيازمند است تا در شهرها نيز اجرا شود، اصلاح نظام سلامت، اجراي نظام ارجاع، افزايش پوشش و دسترسي مردم به خدمات بهداشتي ـ درماني، پاسخگو شدن نظام سلامت، ارتقاي سطح سلامت و افزايش اميد به زندگي مردم، برقراري عدالت در سلامت مردم، افزايش بهره‌وري در نظام سلامت،‌افزايش رضايتمندي مردم از خدمات سلامت، اصلاح فرهنگ دارو و اولويت بخشيدن به پيشگيري به جاي درمان را از جمله اهداف اين طرح در كوتاه مدت و بلند مدت مي‌دانند.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
1.21608s, 18q