تاثیر اجرای طرح هیئت امنایی بر عملکرد بیمارستانها

۱۳۹۱/۰۹/۱۹ - ۱۶:۰۴ - کد خبر: 62273

سلامت نیوز : مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تاثیر اجرای طرح هیئت امنایی بر عملکرد بیمارستان‌ها را بررسی کرد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایسنا ؛ دفتر مطالعات اجتماعی این مرکز اعلام داشت: وضعیت تاثیرگذاری هیئت امنایی شدن بیمارستان بر شاخص های بروندادی عملکرد (تعداد پذیرش، بستری، سرپایی و اورژانس، تعداد اعمال جراحی، میزان مرگ و میر بیمارستانی، درآمد بیمارستان، درصد اشغال تخت و متوسط اقامت بیمار) اندکی متفاوت است. چنانچه با توجه به تقسیم‌بندی شاخص های عملکردی بیمارستان، شش شاخص نخست را جزء شاخص های اثربخشی قرار دهیم می توان گفت شواهد موجود از اثرگذاری نسبی هیئت امنایی شدن بر بهبود اثربخشی بیمارستان حمایت می‌کنند و یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد اجرای مداخله هیئت امنایی کردن بیمارستان‌ها بر تغییر سه شاخص تعداد پذیرش اورژانس، درآمد واقعی بیمارستان (افزایش) و میزان مرگ و میر (کاهش) تاثیر داشته است. اما در مورد دو شاخص آخر که جزء شاخص‌های کارآیی طبقه بندی شده‌اند، نتایج طرح حاضر شواهدی کافی در دفاع از این که اداره هیئت امنایی بیمارستان، بر افزایش یا کاهش آنها تاثیری داشته است، نشان نمی‌دهد.

در ادامه این گزارش آمده است: در مجموع با توجه به نظرات برخی از کارشناسان و دست اندرکاران طرح و یافته های مطالعه حاضر، که با هدف تعیین تاثیر اجرای طرح هیئت امنایی کردن بیمارستان های منتخب بر عملکرد آن ها انجام شدند می توان گفت اجرای این طرح به طور نسبی بر بهبود شاخص های عملکردی بیمارستان تاثیر مثبت داشته است. تاثیر نسبی مذکور با در نظر داشتن این مسئله که طرح هیئت امنایی کردن بیمارستان ها، متاسفانه در عمل، آن گونه که سیاستگذار پیش بینی کرده بود اجرایی نشد، قابل توجیه است. همکاری ناکافی بیمه ها، محدود بودن کمک دولت، عدم اطمینان پزشکان به تداوم طرح، اطلاع ناکافی یا فقدان اطلاع از اختیارات و مسئولیت های هیئت امناهای بیمارستان و اعتقاد کم مدیران به اختیارات داده شده از مهمترین موانع اجرایی این طرح محسوب می شوند. موانع مذکور مراجع سیاستگذار و تصمیم گیرنده بخش سلامت را بر آن داشت راهکارهایی را برای رفع آن، طراحی و در دستور کار اجرا قرار دهند که امید می رود با فراهم آمدن این زمینه، تقویت و توسعه سیاست یاد شده در سطح بیمارستان های کشور و رفع تنگناها و مشکلات اجرایی طرح هیئت امنایی، شاهد بهبود روزافزون شاخص های سلامت در حوزه بیمارستانی باشیم.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
1.25266s, 19q