آموزش كودكان كار

۱۳۹۱/۰۹/۲۸ - ۱۳:۲۷ - کد خبر: 62981

سلامت نیوز : كمتر كسی است كه روزانه با كودكان گل فروش سر چهار راه‌ها یا كودكانی كه با روش‌های نوین تكدّی‌گر و کار کودکان همچون فروش آدامس و ادعیه، واكس‌زدن‌ كفش و ... برخورد نكرده باشد. بستن دیدگان بر این واقعیت تلخ و نیاموختن آموزة استاد سخن، سعدی مبنی بر«بنی آدم اعضای یك پیكرند» برای برخی به امری معمول تبدیل شده است. با این وجود آیا می‌توان عوارض جانبی و آثار سوء بی‌تفاوتی نسبت به كودكان كار را نادیده گرفت؟ بسیاری از ناهنجاری های موجود در جامعه ناشی از نادیده انگاشتن حقوق كودكان كار است.جمع كثیری از این كودكان بصورت تشكیلاتی و سازماندهی شده به تكدّی‌گری و رفتارهایی مغایر با اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش می‌پردازند. دوری از آموزش، اولین عارضه و مسبب ناهنجاری های بعدی كودكان كار است.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از آرمان ؛ آموزش حق مسلم همه كودكان است. اصول ده گانه اعلامیه جهانی حقوق كودك همگی بر تعهد جامعه و دولت نسبت به تربیت كودك اذعان دارند. بهره مندی از تعلیم و تربیت مناسب نه تنها یك حق بلكه یك الزام انگاشته شده و دولت و جامعه موظف به تأمین این خواسته می باشند. كودكان برای پرواز و تعالی جنبه های انسانی به دو بال تعلیم و تربیت مناسب و امنیت اجتماعی نیازمندند. در جای جای سند تحّول بنیادین و اعلامیه جهانی حقوق كودك می توان لزوم توجه به آموزش كودك را مشاهده كرد.سند تحوّل بنیادین آموزش و پرورش، بنا را بر عدالت اجتماعی نهاده و در مواردی برای برقراری عدالت تربیتی راهكارهای لازم را ارائه داده است. در بیانیه ارزش ها؛ بر تكوین و تعالی جنبه های انسانی هویت دانش آموزان برای تقویت روابط حق محور، عدالت گستر و مهرورزانه با همه انسان‌ها در سراسر جهان تأكید شده است. پر واضح است كه برای رسیدن به این جنبه های ارزشی باید حقوق كودك از نظر خانواده، جامعه، دولت و جهانیان دور نماند.

برای نیل به اهداف كلان و ارزش های مصرح در سند تحوّل بنیادین، وجود یك محیط عاطفی قبل از آموزش مورد توجه قرار گرفته است. اصل 6 اعلامیه جهانی حقوق كودك، ارائه تسهیلات و كمك های نقدی دولت را برای ایجاد فضای پر محبت پیشنهاد كرده است. در اصل دوّم همین اعلامیه، مجدداً تهیه امكانات و وسایل ضروری جهت پرورش كودك بر عهده قانون و مراجع ذیربط نهاده شده است. اصول 4، 8 و 9 این اعلامیه همگی بر امنیت اجتماعی و بهره مندی از تسهیلات لازم صراحت دارند.با تأمین امنیت اجتماعی، تعهد جامعه و دولت نسبت به كودك پایان نمی یابد. گسترش و تأمین همه جانبه عدالت تربیتی از اهداف كلان سند تحوّل بنیادین آموزش و پرورش است. اصل 7 اعلامیه جهانی حقوق كودك، برخورداری از آموزش رایگان و اجباری را حق كودك می‌داند و مقامات اجتماعی موظف می‌شوند تا تمهیدات لازم را برای بهره مندی كودكان مهیا كنند.

در همین راستا سند تحوّل متعهد به ایجاد ساز و كارهای قانونی و اجرایی برای ریشه‌كنی بیسوادی در جامعه با مشاركت و همكاری تمام دستگاه های ذیربط شده است. در اصل 5‌اعلامیه حقوق كودك آمده است: كودكی كه از لحاظ بدنی، فكری یا اجتماعی معلول است باید تحت توجه ویژه، آموزش و مراقبت‌های لازم متناسب با وضع خاص قرار گیرد. سند تحوّل برای عملیاتی كردن این اصل، راهكار آموزش برای همة (EFA) را ارائه داده‌است. سرانجام سند تحوّل بنیادین آموزش و پرورش تدوین شده تا در كنار اعلامیه‌های جهانی، قانون اساسی و قانون كار جمهوری اسلامی بتواند آینده‌ای بهتر را برای كشور رقم بزند. افراد واجب‌التعلیمی كه درصورت عدم تحصیل علم و اجبار به كار برای تأمین معاش، به آنان كودكان كار گفته می‌شود. كودكانی كه در اوقات كاری مدارس بر سر چهارراه‌ها به ما گل می‌فروشند و در پیاده رو‌ها ملتمسانه كفش هایمان را واكس می‌زنند. سند تحوّل بنیادین آموزش و پرورش برای نیل به گزاره های 29‌گانه ارزشی، اهداف كلان، آینده سازان خودباور و دارای عزت نفس، به دانش آموزانی نیاز دارد كه كودكان كار نیز می توانند در آن دسته قرار گیرند.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
2.15779s, 18q