در حاشیه کمبود دارو در کشور:

کاریکاتور/اگه پنی سیلین نیست عوضش هنوز شلغم هست!

0.46056s, 18q