چگونگی انتقال سوابق حق بیمه از صندوق بیمه آینده ساز اعلام شد

۱۳۸۶/۰۵/۳۱ - ۰۰:۰۰ - کد خبر: 6468
چگونگی انتقال سوابق حق بیمه از صندوق بیمه آینده ساز اعلام شد

به گزارش سلامت نیوز به نقل ازمهر، در دستور اداری صادر شده از سوی حوزه فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی ، در خصوص انتقال کسور بازنشستگی از صندوق آینده ساز به صندوق این سازمان آمده است : کارکنان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مشمول مقررات استخدامی سازمان یاد شده، پس از قطع ارتباط استخدامی با آن سازمان و در صورت انطباق وضعیت این افراد ، با مقررات قانون نقل و انتقال ، حق بیمه انتقال کسور بازنشستگی آنان به سازمان تامین اجتماعی بلامانع خواهد بود .

همچنین انتقال کسور بازنشستگی افرادی که قبل از تاریخ هفتم بهمن ماه سال گذشته ( تاریخ مصوب این دستور اداری ) به نحوی به عضویت صندوق آینده ساز درآمده اند ، در صورت قطع رابطه استخدامی با کارگاه محل اشتغال و خروج از عضویت صندوق مذکور ( قبل یا بعد از تاریخ مورد اشاره ) در اجرای ضوابط قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی امکان پذیر خواهد بود .

طبق این دستور اداری ، انتقال کسور بازنشستگی آن دسته از افرادی که قبل از تاریخ هفتم بهمن ماه 85 ، در مقاطعی از ایام اشتغال، دارای سابقه پرداخت کسور نزد صندوق آینده ساز بوده اند ، لیکن بدون قطع ارتباط استخدامی با کارگاه یا موسسه محل اشتغال مورد نظر از عضویت صندوق مزبور خارج و قبل از تاریخ فوق در ردیف بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی قرار گرفته باشند نیز با رعایت مفاد بخشنامه یاد شده مقدور خواهد بود .

همچنین در خصوص انتقال سوابق حق بیمه از سازمان تامین اجتماعی به صندوق آینده ساز نیز ، انتقال حق بیمه آن دسته از بیمه شدگانی که در اجرای موارد 42 و 103 قوانین برنامه سوم و چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه اجرایی مربوط مصوب 27/3/80 هیئت وزیران ، تمایل به عضویت در صندوق آینده ساز را دارند ، صرفا در صورت تقاضای صندوق بازنشستگی ذیربط و ارایه تصویر درخواست بیمه شده مبنی بر تغییر صندوق بازنشستگی امکان پذیر است .

براساس این گزارش ، میزان حق بیمه قابل انتقال برابر با جمع کل حق بیمه های وصول شده اعم از سهم بیمه شده و کارفرما که به تایید واحد درآمده ، رسیده ، پس از کسر حق بیمه سهم درمان به علاوه یک درصد بابت تعهدات کوتاه مدت ، خواهد بود .

قابل ذکر است ، چنانچه نرخ حق بیمه درمان مطابق مقررات مربوط ، رقم معینی از حق بیمه پرداختی را تشکیل ندهد ، یک سوم مجموع حق بیمه ( سهم شخص و کارفرما ) به عنوان سهم درمان کسر خواهد شد .

همچنین ، ضمن آنکه افرادی که قبل از تاریخ مصوب این دستور اداری ( 7/11/85 ) علیرغم شمول قوانین کار و تامین اجتماعی بر آنان به هر نحو عضو صندوق آینده ساز شده اند ، کماکان اشتراک آنان با انجام تعهدات توسط صندوق مزبور ادامه خواهد یافت و چنانچه دارای سابقه پرداخت حق بیمه نزد سازمان تامین اجتماعی باشند ، انتقال حق بیمه های موصوف با رعایت ضوابط جاری بلامانع اعلام شده است .

براساس این گزارش ، اشتراک مجدد این قبیل بیمه شدگان نزد سازمان تامین اجتماعی پس از بررسی و حصول اطمینان ازعدم استفاده از مواد 42 و 103 قوانین برنامه سوم و چهارم توسعه با رعایت قوانین مقرر ، مقدور خواهد بود .

همچنین با استناد به مواد 2 و 148 قانون کار ، عضویت و پرداخت حق بیمه کارکنان مشمول قوانین کار و تامین اجتماعی از تاریخ 17/11/85 به صندوق آینده ساز ( به جز موارد ناشی از اجرای مواد 42 و 103 قوانین برنامه سوم و چهارم توسعه ) فاقد وجاهت قانونی می باشد . بنابراین نقل و انتقال حق بیمه این قبیل افراد مقدور نبوده و احتساب سوابق و وصول حق بیمه متعلقه ، در صورت احراز از اشتغال ، تابع ضوابط جاری سازمان تامین اجتماعی می باشد .
 

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
1.44146s, 19q