الكتروايمونوديفيوژن، روشي مناسب براي اندازه‌گيري آلبومين ادرار است

۱۳۸۶/۰۶/۰۱ - ۰۰:۰۰ - کد خبر: 6514
الكتروايمونوديفيوژن، روشي مناسب براي اندازه‌گيري آلبومين ادرار است

به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایسنا،‌ الكتروايمونوديفيوژن (EID) روشي براي اندازه گيري آلبومين در مايعات بيولوژيك مي‌باشد و از طرفي تعيين مقدار آلبومين در ادرار و تشخيص ميكروآلبومينوري براي پي بردن به شروع و پيشرفت عوارض بيماري ديابت اهميت زيادي دارد؛ در همين راستا دكتر بمانعلي جلالي از دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در يك طرح تحقيقاتي تحت عنوان « ارزيابي روش الكتروايمنوديفيوژن و مقايسه آن با روش اليزاجهت سنجش آلبومين در ادرار » با تهيه آنتي بادي اختصاصي آلبومين، روش EID براي سنجش غلظت آلبومين در ادرار را راه‌اندازي كرده و قابليت‌هاي آن در تشخيص ميكروآلبومينوري را مورد ارزيابي قرار داده است.


وي پس از تهيه آنتي بادي آلبومين، ‌روش EID را راه‌اندازي كرده و ‌٦١ نمونه ادرار را از افراد ديابتي تهيه و با استفاده از آنها، قابليت‌هاي علمي اين روش براي سنجش آلبومين در ادرار و تشخيص ميكروآلبومينوري را بررسي كرده است.


دكتر جلالي در تحقيق خود نتايج دستگاه Clinitek-100 را براي پي بردن به ميكروآلبومينوري، با روش مرجع مقايسه كرد كه در نتيجه مشخص شد كه روش EID براي تشخيص ميكروآلبومينوري داراي سه مورد جواب مثبت كاذب (‌٤/٩ درصد) و دو مورد جواب منفي كاذب (‌٣/٣ درصد) بود. نتايج دستگاه CLINITEK-100 نيز يك مورد مثبت كاذب (‌٦/١ درصد) و ‌١٤ مورد (‌٢٣ درصد) منفي كاذب داشت.


همچنين بررسي‌ها نشان داد كه حساسيت و ويژگي روش EID به ترتيب ‌٩٥ درصد و ‌٨٣ درصد بود كه در مقابل دستگاه CLINITEK-100 براي تشخيص ميكروآلبومينوري حساسيت ‌٦٧ درصد و ويژگي ‌٩٤ درصدي داشت.


با توجه به نتايج اين تحقيق چنين نتيجه‌گيري شده است كه روش EID براي سنجش آلبومين در ادرار داراي حساسيت، محدوده آناليز و دقت مناسبي مي‌باشد؛ چرا كه اين روش به عنوان يك تست براي تشخيص ميكروآلبومينوري، ‌داراي حساسيت بالا (‌٩٥ درصد)، ولي ويژگي نسبتاً ضعيف (‌٨٣ درصد) بوده و در مقابل دستگاه CLINITEK-100 ويژگي مناسب (‌٩٤ درصد) و حساسيت ضعيف‌تري (‌٦٧ درصد) داشته است.


در مجموع EID روشي حساس، دقيق ،‌اختصاصي و داراي محدوده آناليز مناسب براي اندازه گيري آلبومين در ادرار و تشخيص ميكروآلبومينوري مي‌باشد و اگر چه حساسيت اين روش نسبت به روش مرجع اليزا كمتر است ولي از دستگاه CLINITEK-100 حساس‌تر بوده و هزينه آن نيز از روش مرجع اليزا و دستگاه كمتر است.


اين محقق دانشگاه علوم پزشكي يزد در خاتمه اين روش را براي مطالعات جمعيت شناختي با تعداد نمونه متوسط و زياد مناسب دانسته و اضافه مي‌نمايد؛ دستگاه CLINITED-100 نيز براي مراكز ديابت و غربالگيري افراد ديابتي براي ميكرو آلبومينوري مناسب است.


نقطه قوت اين دستگاه امكان انجام تست انفرادي و سرعت عمل آن مي‌باشد.


جواب‌هاي مثبت دستگاه كاملا قابل قبول، ولي نتايج منفي آن را بايد با احتياط تفسير كرد.

 

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
8.14944s, 19q