بيانيه ائتلاف مستقل انجمن هاي گروه پزشكي:

در بررسی صلاحیت ها،اصل را بر رعایت اخلاق بگذارید

۱۳۹۱/۱۱/۰۷ - ۱۱:۰۳ - کد خبر: 65935
در بررسی صلاحیت ها،اصل را بر رعایت اخلاق بگذارید
سلامت نیوز :بازهم انتخاباتی دیگر؛حدیث همیشگی ردصلاحیت ها،غبارآلودشدن هرچه بیشترفضا،حدس وگمان های خانه خراب كن وحیثیت بربادده .
آیاواقعاً نیت پایه گذاران بررسی صلاحیت نیزهمین بوده؟؟
به گزارش سلامت نیوز به نقل از كارگروه انتخاباتی ائتلاف مستقل انجمن های گروه پزشكی ، بررسی داوطلبان برای تطبیق واجدین شرایط باحداقل های مورد نیازبرای شركت درهرانتخاباتی امری بی سابقه وغیرمعقول وغیرمعمول نیست ودربسیاری ازانتخابات دیده می شود اماچگونگی بررسی ها ومعیارهای گزینش ورفتارگزینش كنندگان ونحوه اجرای این روند است كه گاهاً بی سابقه وغیرمعمول وحیثیت بربادده وشائبه برانگیزاست.
درانتخابات اخیرسازمان نظام پزشكی بازهم پیش ازاعلان عمومی نتایج بررسی ها،نام عده ای رسانه ای شدوتفسیرهای زودهنگام وتقسیم بندی های عجولانه نظیر بشاریون و مفسدین مالی ، اقتصادی وسیاسی و....... ازچپ وراست صادر و به خورد همكاران پزشك تشنه اطلاعات داده شد. بی آنكه احدی ازمنتشركنندگان این فرضیات از نحوه  بدست آوردن این اطلاعات ودرصد احتمالی خطای آن حرفی بزنند.ازكردارآنان بخوبی استنباط می شود كه هیچ نوع دل نگرانی ازپاسخ به مواردی كه صحت آنان اثبات نمی شود ندارندواطمینان دارندكه درصورت بربادرفتن آبرو و وجهه به زحمت جمع آوری شده،عده ای  ازهمكاران مورداتهام،بازجوئی وبازپرسی وبازخواستی دركارنیست .

آیاچیزی بنام اخلاق بررسی صلاحیت موضوعیت دارد؟

آیا بررسی صلاحیت یك جریان لجام گسیخته و وحشت آفرین ومخرب آبرووحیثیت افراد و محلی برای تسویه حساب های شخصی وحزبی وگروهی و ...... است یا وسیله ای برای شناخت انتخاب اصلح؟
ما به عنوان نشست مستقل انجمن های گروه پزشكی ازهیئت مركزی نظارت برانتخابات نظام پزشكی می خواهیم كه ضمن تلاش بیشتربرای حفظ اسرار و اطلاعات بدست آمده درمورد كاندیداها،در بررسی مجدد صلاحیت كاندیداها اصل را بر رعایت اخلاق بررسی صلاحیت بگذارند همچنین ضمن تبری ازكاربرد ابزاری ا صل بررسی صلاحیت، موجبات شركت حداكثری همكاران را درانتخابات پیشروی فراهم نمایند.


نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
1.03553s, 18q