کاندیدای منتخب جامعه علمی آزمایشگاهیان:

ضرورت برقراری روابط بین الملل در سازمان نظام پزشکی

۱۳۹۱/۱۲/۰۱ - ۱۴:۱۱ - کد خبر: 67768
ضرورت برقراری روابط بین الملل در سازمان نظام پزشکی
سلامت نیوز: دکتر فاطمه نادعلی تاکید کرد:«روابط بین الملل سازمان اصلا وجود ندارد در صورتی که من فکر میکنم در یک سازمان مردم نهاد می تواند روابط بین الملل در سطح بین الملل داشته باشد برای مثال سازمان حقوق بشر یک سازمان مردم نهاد است که در کل دنیا از حقوق بشر دفاع می کند و سازمان نظام پزشکی ما که یک سازمان مردم نهاد است و از قشر فرهیخته توانمند کشور تشکیل شده است متاسفانه هیچ برنامه ای تا کنون برای این نیروی عظیم در سطح روابط بین الملل تدارک دیده نشده است.»

دکتر فاطمه نادعلی ،در گفت و گو با خبرنگار سلامت نیوز در خصوص پتانسیلهایی که نظام پزشکی دارد گفت:« سازمان نظام پزشکی بزرگترین سازمان مردمی نهاد حرفه پزشکی ،پزشکان از اقشار فرهیخته ی جامعه ما هستند وب ا توجه به میزان آموزش کشور ما ، ملت ایران سهم زیادی در پرداخت هزینه تحصیل آنها پرداخت کرده است.»

وی در ادامه گفت:« وقتی این سازمان مردم نهاد وجود دارد باید درخدمت مردم باشد و در نهایت برنامه هایش را بر اساس رفاه دو قشر یکی مردم و دیگری هیئت پزشکی تنظیم کند وهم چنین تعامل خوبی بین این دو قشر برقرار کند.»

دکتر فاطمه نادعلی خاطر نشان کرد:« سازمان نظام پزشکی وقتی اهداف خود را در اساسنامه نگاه میکند اهداف زیبایی را می بیند اما وقتی به برنامه های عملیاتی که متناسب با اهداف خود و نیازهای جامعه درکشور ما در بحث پزشکی باشد، نگاهی انداخته می شود ملاحظه می شود که نیاز جدی به بازنگری در برنامه های نظام پزشکی وجود دارد.

برای مثال در بخش آموزش ،پذیرش و هم چنین بحث خدمات درمانی نیاز به برنامه های جدی هست که باید در غالب کارگروه های تخصصی به آن پرداخته شود .»

دکتر نادعلی بیان کرد :«من به عنوان نماینده جامعه پزشکان ایران اگر بتوانم از طرف همکارانم وارد سازمان نظام پزشکی بشوم در هر آزمایشگاه برای هر سه بخش برنامه هایی پیش بینی شده دارم که این برنامه را با همکاری انجمن های علمی ،همکاران متخصص و کارشناسان تنظیم و با مشورت به اجرا خواهیم رساند .»

وی در زمینه آموزش علوم آزمایشگاهی گفت:«آموزش علوم آزمایشگاهی در مهارت های مختلف در وضعیت مطلوبی نیست و ما با برنامه های کارشناسانه که از طرف انجمن های علمی و همکارانمان تنظیم خواهیم کرد به طور جدی می خواهیم وارد برنامه آموزش علوم آزمایشگاهی شویم و این برنامه را تدوین وتنظیم کنیم و به وزارت بهداشت و سازمان های ذی ربط برای اصلاح نظام آموزشی ارائه دهیم.»

نادعلی ،عضو هیئت علمی گروه پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در رابطه با بعد پژوهشی علوم آزمایشگاهی بیان کرد:«دربعد پژوهش ما دانشجویان زیادی در مقطع فوق لیسانس و دکتری در علوم آزمایشگاهی داریم این دانشجویان روحیه ی عظیم علمی هستند که در حال حاضر فعالیت های پژوهشی درجهت نیازهای علوم آزمایشگاهی کشور صورت نمی گیرد و ما امیدواریم که بتوانیم با یک برنامه ریزی مدون پژوهش ها را بر اساس نیازها و سیاست کلی مملکت درسازماندهی پژوهش درجهت تولید وخدمات رسانی به بیمار تنظیم کنیم.»

وی در ادامه در رابطه با ارائه خدمات آزمایشگاه ها گفت:«در ارائه خدمات سلامت آزمایشگاه ها می توانند نقش موثری داشته باشند و همان طوری که در همه ی منابع علمی وجود دارد حدود 80درصد تصمیم گیری ها برای بیماران براساس اطلاعاتی که از آزمایشگاه ها خارج می شوند بیان می شود که این امربه پزشک در تشخیص صحیح برای درمان کمک می کند .»

این دانشیار هماتولوژیست دانشگاه علوم پزشکی تهران ،خاطر نشان کرد:« در حال حاضر متاسفانه با توجه به نقش آزمایشگاه در تشخیص بیماری ها ،جامعه آزمایشگاهیان ایران ،که شامل همکاران پاتولوژیست ،همکاران دکترای حرفه ای و متخصصین رشته های مختلف آزمایشگاه ها جایگاه خود را در قشر پزشکی از دست داده اند.»

دکترفاطمه نادعلی هدف اول خود را مبارزه با بداخلاقی های رایج در حرف پزشکی و دفاع از حقوق بیمار و هدف دوم خود را مشارکت فعال و موثر در کلیه امور وزارت بهداشت مخصوصا در بعد اموزش و درمان بیان کرد .

وی افزود:با کمک کارشناسان مختلف آزمایشگاه،خدمات درمانی که در کشور برای بیمار ارائه می شود را بهینه کنیم مخصوصا در پهنای دولتی.امروزه آزمایشگاه های خصوصی به خوبی در حال ارائه سرویس هستند ولی شاید همه ی مردم نتوانند از سرویس خدمات خصوصی استفاده کنند و لازم است که ما خدمات آزمایشگاهی با همکاران علمی خود را در بخش بیمارستان های دولتی ساماندهی جدی کنیم .»

استفاده از انجمن های علمی پزشکی به عنوان بازوهای علمی و مشورتی نظام پزشکی
یکی ازاشکالاتی که در بیمارستان های دولتی وجود دارد،عدم حضور نیروهای علمی متخصص است.اغلب همکاران ما به عنوان عضو هیئت علمی دردانشگاه ها مشغول به فعالیت هستند و بیماروجامعه ی بیمارستانی از خدمات این دسته محروم هستند که ما باید با یک برنامه ریزی هدفمند،مشخص و قانونی بتوانیم زمینه فعالیت این افراد را در بیمارستان ها فراهم کنیم که هم پزشکان دانششان را ارائه کنند و در پی آن به دانششان افزوده شود و هم دانشجو وفراگیران علم بتوانند از این خدمات استفاده کنند و هم بیماران حاصل این همه دانش را که در حال حاضر بخشی از آن به فراموشی سپرده شده است ،بهره مند شوند.»

پرداختن به روابط بین الملل و ارتباط با نظام پزشکی دیگر کشورها

روابط بین الملل درسازمان نظام پزشکی اصلا وجود ندارد در صورتی که من فکر میکنم در یک سازمان مردم نهاد می تواند روابط بین الملل در سطح بین الملل داشته باشد برای مثال سازمان حقوق بشر یک سازمان مردم نهاد است که در کل دنیا از حقوق بشر دفاع می کند و سازمان نظام پزشکی ما که یک سازمان مردم نهاد است و از قشر فرهیخته توانمند کشور تشکیل شده است متاسفانه هیچ برنامه ای تا کنون برای این نیروی عظیم در سطح روابط بین الملل تدارک دیده نشده است.»

وی خاطر نشان کرد:«من اگر وارد سازمان نظام پزشکی شوم با همکاران خود در سطح بین الملل فعالیت های زیادی انجام خواهم داد و می توان از تجربیات کشورهای دیگر و خدماتی که کشورهای دیگرمی توانند به ما ارائه دهند یا خدماتی که ما می توانیم برای شناختن توانمندی های نیروهای پزشکی خود به دیگر کشورها ارائه دهیم.»

وی افزود«دنیا دهکده جهانی است ولی ما در ما در نظام پزشکی همه ی ارتباطاتمان فردی است در حالی که سازمان نظام پزشکی می تواند به عنوان سازمان این قشر بزرگ به ارتباطات بین المللی جهت دهد و کمک های بزرگ مردمی که در در حرف پزشکی در دنیا نهفته است را نمایان کند.»

واقعی ساختن تعرفه های پزشکی
با وجودیکه اداره بیماری های خاص زحمت زیادی برای این بیماری ها کشیده است اما در بیماری های خاص مشکلات جدی داریم ، اگراین سازمان مردم نهاد این خیل عظیم خیرین را جمع آوری کندو مجمع خیرین سازمان نظام پزشکی را تدارک ببینند و از این همه کمک های عظیم که خیرین حتی خود پزشکان با دل و جان ارائه می کنند استفاده کنند.»

وی بیان کرد:«سازمان نظام پزشکی باید کلینیک های خیرین را هدایت کند تا به مردم نیازمند در همه نقاط کشور خدمت کنندو حتی جوامع بین المللی هم حاضر هستند در غالب خیرین به یک سازمان مردم نهاد مثل نظام پزشکی کمک برسانند که در نهایت ما بتوانیم آنها را هدایت کنیم و به داخل کشور سرویس دهیم. حتی در حال حاضر همکاران زیادی در خارج از کشور هستند که حاضرند خدماتی را ارائه دهند اما متاسفانه جایی برای نظامند کردن اینگونه فعالیت ها وجود ندارد در صورتی که اگر ما روابطی در سطح بین الملل در نظام پزشکی شکل دهیم می توانیم از این همه پتانسیلی که حاضرند به ما کمک کنند در غالب خدمات داوطلبانه و خردمندانه استفاده کنیم .»

مشارکت فعال و موثر در کلیه امور وزارت بهداشت مخصوصا در بعد آموزش و درمان

نادعلی گفت:«از آنجا که مواد آزمایشگاهی بسیار گران هستند و ما دچار چالش های زیادی در این زمینه هستیم و هر روز شاهد این هستیم که آزمایشگاه های خیلی کوچکترمعمولا به ور شکستگی می رسند و بسته می شوند ،اگر ما بتوانیم سازماندهی خوبی در زمینه تعرفه آزمایشگاهی داشته باشیم ،که متاسفانه بخشی از این تعرفه را مردم باید بپردازند.»

وی تاکید کرد:«وزیر محترم بهداشت اعلام کرده اند که 60درصد هزینه درمانی را مردم پرداخت می کنند وساماندهی جدی در راس بیمه و یا خدمات دولتی و سهم دولت در این زمینه نشده است واگر ما بتوانیم سرانه درمان را بالا ببریم و خدمات راهدفمند کنیم و سهم بیمه هارا بیشتر کنیم ،تعرفه ها را اصلاح کنیم ،مردم بهترمی توانند به آزمایشگاه ها مراجعه کنند و شاهد بسته شدن آزمایشگاه ها نخواهیم بود.»

دکتر نادعلی در پایان افزود:«متاسفانه در حال حاضر در جامعه ما بسیاری از مردم حتی توان مراجعه به آزمایشگاه ها را ندارند و از آنجایی که بخش دولتی به خوبی سرویس نمی دهد و در نهایت مردم مشکل جدی در زمینه آزمایشگاه دارند.»
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
1.22794s, 18q